Zijn kinderen toegestaan in de moskee?

In de tijden van vreugde waren kinderen vrij om te gaan naar de moskee, wanneer ze maar wilden, hoe oud ze ook waren. Het is jammer dat we tegenwoordig denken dat we de heiligheid van de moskee schenden door onze kinderen mee te nemen. Ook is het jammer dat we in veel moskeeën zien dat ouderen de kinderen wegjagen en ze bang maken.

Helaas denken deze bekrompen mensen dat zij de waardigheid van de moskee behouden door te fronsen tegen de acties van de kinderen. In feite is datgene wat zij doen in tegenstrijd met de traditie van de Boodschapper van Allah (God), vrede zij met hem. Hij adviseerde moslims dat tijdens het gebed de mannen voorin dienen te staan, daar achter de kleine jongens, en daar achter weer vrouwen en meisjes.

Als deze volgorde wordt aangehouden, zullen kinderen getuige zijn van het plezier en ijver bij de volwassenen jegens het gebed, en zullen zij vervolgens gretig worden om zelf ook hun religie zo goed mogelijk te praktiseren. Dus in plaats van ze af te schrikken, dienen we indien mogelijk ze aan te moedigen middels kleine cadeaus, zodat ze een warmer hart toedragen jegens het gebed. Wij horen ervoor te zorgen dat ze gaan houden van de moskee en haar omgeving, maar tegelijkertijd dienen we de heiligheid van de moskeeën levend te houden in hun houdingen.

Toen de Boodschapper van Allah (God), vrede zij met hem, in de moskee ging bidden, nam hij zijn kleindochter, Umamah, op zijn rug, en zette haar weer op grond bij het prosterneren, om haar vervolgens weer op zijn rug te nemen voor hij opstond. Deze handeling is erg belangrijk, aangezien het een voorbeeld is van de nobele Profeet (vrede zij met hem), die de ultieme gids is. De nobele Profeet (vrede zij met hem) gebruikte nooit een expressie of nam nooit een houding aan met betrekking tot het meenemen van kinderen naar moskeeën, die als ruw of hard opgevat zou kunnen worden.

De moskee dient een centrale rol in ons leven in te nemen en ook onze huizen dienen gebedsplekken te worden. Kinderen zullen zo aspecten van het leven zien dat ze in alles Allah zullen herinneren, ze zullen naar het leven kijken met vrome wijsheid, zij zullen hun weg kiezen en deze bewandelen uit vrije wil en geweten. Laten we eens kijken naar de voorgeschreven gebeden. Wanneer een kind oud genoeg is om te gaan bidden, dient de vader het kind bij de hand te pakken en te zetten op het gebedskleed van de moeder om ze hiermee te inspireren voor spirituele diepgang en hartige toewijding aan de Islam. Het verkrijgen van het verwachte resultaat zal een geweldige prestatie zijn, want gebeden zijn van wezenlijk belang wat betreft het richten tot Allah (God).