Zijn er in verschillende landen verschillende islamvormen aanwezig?

In de essentie van hun geloof en de persoonlijke beoefening is er geen enkel verschil tussen moslims over de gehele wereld. Alle moslims geloven in één God, ze hebben allen dezelfde versie van de Koran, geloven allen in profeet Mohammed (vzmh) als de boodschapper van God en geloven in een leven na de dood. Ook zijn de zuilen van de islamitische praktijk voor alle moslims hetzelfde. Ongeveer 98% van de mensen die zichzelf moslim noemen vallen in deze categorie.

Wat de details van de dagelijkse praktijk betreft, zijn er wel verschillen, wat in vele opzichten acceptabel is. De verschillen worden veroorzaakt door verschillende interpretaties van de verzen in de koran en de overleveringen van de profeet (vzmh). Zo kan de ene geleerde van mening zijn dat men, wanneer men bloedt, opnieuw de rituele wassing moet verrichten en een andere geleerde het daar niet mee eens zijn. Zolang de geleerden gekwalificeerd zijn en de juiste methodologie gebruiken, zijn beide oordelen aanvaardbaar. Ditzelfde geldt voor een moeder die haar kinderen vraagt wat fruit voor haar te kopen. Als de één een appel brengt en de ander een sinaasappel, hebben zij de vraag allebei goed geïnterpreteerd, omdat de moeder om fruit vroeg en niet nader had gespecificeerd wat voor soort fruit ze wilde. Bij het precies interpreteren van woorden die meer dan één betekenis hebben, kunnen bepaalde verschillen ontstaan.

Wanneer over nieuwe zaken, waarover in de koran en de overleveringen van de profeet (vzmh) geen uitspraken te vinden waren, moest worden beslist, keken islamitische rechtsgeleerden ook naar de gewoonten van het volk en de normen van die tijd. Dit heeft tot culturele verschillen geleid.

Wanneer niet van de kernonderwerpen van de leringen van de koran en profeet Mohammed (vzmh) wordt afgeweken, worden dergelijke verschillen als rijkdom van de islam beschouwd.

De islam is geen religie van ras of overtuiging. Het is een geloof voor mensen van alle nationaliteiten en levenswandel. In feite is slechts een deel van de moslims van Arabische afkomst. Er zijn moslims op alle continenten. Van de Filippijnen tot de Verenigde Staten kun je in ieder land moslims vinden.

Vanaf het begin van de islam in de 6e eeuw na Christus, heeft de islam mensen van allerlei rassen en landen aangetrokken. De eerste moslims die zich rond profeet Mohammed (vzmh) verzamelden, kwamen uit allerlei stammen en rassen. De eerste persoon die de taak kreeg om moslims op te roepen voor het gebed, was Bilal, een Afrikaanse slaaf. De islam trok al deze mensen aan omdat de boodschap ervan universeel is; één God en één mensheid. Voor God is niemand beter dan een ander, behalve in zijn of haar godsvrucht (mate van geloofd en toewijding).

De islam is een van de snelst groeiende religies ter wereld en in het Westen. De leer van de islam spreekt iedereen aan, omdat deze op één lijn staat met het verstand en het hart en niet tegen de menselijke natuur ingaat.