Zijn de vele regels in de islam nodig?

Islam betekent overgave aan die ene God: Allah. Die ene God leert ons ook hoe wij ons moeten overgeven aan Hem. Wij kunnen als mens zijnde een eigen definitie geven aan wat overgave is. Daar zijn wij ook vrij in. Want Allah zegt in de Koran dat er geen dwang is in het geloof. Maar wat geldt is de definitie die God daaraan geeft.

De reden waarom moslims nadruk leggen op de regels is omdat Allah in zijn Heilige Geschriften ons leert dat wij door middel van die regels overgave tot Hem kunnen krijgen. Dat is de reden waarom de moslims dat belangrijk vinden. Neem bijvoorbeeld een belangrijke regel in de islam: het dagelijkse gebed, vijf keer per dag. Allah zegt in de Koran:

“Voorwaar, het gebed is de gelovigen op vaste tijden opgelegd.” (hoofdstuk 4: vers 103)

Als je veel van Allah houdt, zul je Hem gehoorzamen. En omdat je Hem gehoorzaamt, zul je het gebed vijf keer per dag verrichten. Hoe het gebed verricht dient te worden, leren we van Profeet Mohammed (vzmh). In principe leren moslims alles van hem en volgen zij zijn voorbeeld. Moslims volgen Profeet Mohammed (vzmh), omdat zij van Allah houden en Allah op de mooiste manier willen behagen. Allah zegt dan ook in de Koran:

“Zeg: Als jullie van Allah houden, volg mij (Mohammed) dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevingsgezind, meest Barmhartig.” (3:31)

En als je zegt: ‘Ik wil die regels niet voor de anderen volgens.’

In de Islam gaat het om de intentie. Allah zal ons uiteindelijk daarop beoordelen. Profeet Mohammed, vrede zij met hem, leert ons dat Allah naar onze harten kijkt (Moeslim, Birr, 33; Ibn Madjah, Zuhd, 9; Ahmed ibn Hanbal, 2/285, 539). Allah weet voor wie jij de wetten/regels volgt. Als jij dat enkel doet omdat Allah dat wilt, dan heb je je overgegeven aan die ene God. Als je de wetten/regels volgt om aan de buitenwereld te laten zien hoe vroom jij bent bijvoorbeeld, dan weet die ene God ook dat jij het niet voor Hem doet. Dat betekent dan ook dat je jezelf niet aan Hem hebt overgegeven.