Zal men in de hemel spijtgevoel hebben?

Hemel is geen plek waar verdriet en slechte gevoelens zullen zijn. Mensen in het Paradijs hebben geen spijt of schuldgevoelens. Ze zullen alleen wensen dat ze meer hadden gedaan zodat hun rangen hoger waren geweest. Maar dit zal geen verdriet of jaloezie veroorzaken. (Hakiem, Feraid-oel fewaid)

Na het eindigen van het sterfelijke leven zal een eeuwig geluk beginnen. Daar zal Allah’s Barmhartigheid, Genade en Weldadigheid zich met alle glorie manifesteren. En het Paradijs is het centrum van dit eeuwige geluk, van oneindige zegen en van schoonheden. Het paradijs is een plek waar zowel gelovige mannen als gelovige vrouwen in zegeningen zullen zwemmen.

Slechte geloven, zoals godslastering, polytheïsme en andere misleidingen hebben geen plek daar. Ook slechte eigenschappen, zoals liegen, roddelen, laster en gierigheid zullen daar niet naar binnen kunnen komen. En gebreken, zoals ziekte, vermoeidheid en slapeloosheid zullen er wederom niet te vinden zijn.