Wordt een moslim ongelovig als die niet bidt?

Men wordt en blijft een moslim als hij/zij in de zes geloofspilaren geloofd.

Deze staan voor het geloof in Allah, de Profeten, de Engelen, Geopenbaarde Boeken, het Lot, het Hiernamaals. Zolang men één van deze niet verloochend is en blijft hij of zij een moslim.

Als moslim zijnde moeten we ons houden aan de vijf geloofspraktijken. De Sjahadah (geloofsbelijdenis), Salât (lichamelijk gebed), Sawm (vasten), Zakât (aalmoes), Hadj (bedevaart). Als men ervan bewust is dat deze dingen verricht moeten worden, maar hij of zij door een of andere ongeldige reden/smoes deze niet verricht, dan is men een zondaar. Hiervoor zal men zijn/haar verantwoording moeten afleggen tegenover Allah.

Dus men is een zondige moslim, maar nog steeds een moslim!

Alleen als men de bovenstaande geloofspraktijken niet accepteert als een onderdeel van de islam en de gebeden niet verricht omdat hij/zij zegt dat het niet verplicht is, dan zal men ongelovig worden. Want in de Koran staat duidelijk dat het gebed verplicht is.