Welke plaatsen zijn volgens de islam heilig?

Elke zuivere, schone plek zonder vuil kan gebruikt worden om tot Allah te bidden. Toch heeft Profeet Mohammed, vrede zij met hem, drie belangrijke heilige plaatsen genoemd en moslims aangeraden die te bezoeken:

1. De Heilige Moskee in Mekka die de Kaba bevat, het Huis van Allah dat door Abraham, vrede zij met hem, werd opgericht als referentiepunt voor alle moslims en gelovigen op aarde.

2. De Moskee van de Profeet in Medina, de tweede heilige stad in de islamitische wereld; deze moskee is de eerste moskee die in de geschiedenis van de islam werd neergezet. Het is de moskee waar de islam is begonnen en van waaruit zij is verspreid. Beide moskeeën bevinden zich in Saöedie Arabië in het Midden Oosten.

3. De Heilige “Al- Aqsa” Moskee in Jeruzalem, die een historische gewijde plaats inneemt, doordat hij door Allah gezegend is en in eerste instantie gebruikt werd om de “qibla”, de richting waarin gebeden werd, aan te geven. Voordat de richting van de gebeden in de richting van de Kaba veranderde, werd moslims geleerd hun gebeden tot Allah te richten. Voor moslims heeft deze moskee nog een extra betekenis, omdat Profeet Mohammed, vrede zij met hem, door Allah vanuit Mekka naar deze moskee werd gebracht, waar hij een hemelreis onderging en de instructies voor het gebed ontving.

Wat is de Kaba? Waarom richten moslims zich tijdens het bidden in de richting van de Kaba?

De Kaba is een eenvoudig kubusvormig gebouw met een afmeting van 10 bij 11 meter. Het is gevestigd in Mekka, de geboorteplaats van Profeet Mohammed, vrede zij met hem.

De Kaba wordt beschouwd als het eerste gebouw, dat in de geschiedenis van de mens voor het aanbidden van Allah werd opgericht. Moslims geloven dat de eerste mens, profeet Adam, vrede zij met hem, de Kaba gebouwd heeft. Door de eeuwen heen raakte het in verval en verdween het. Profeet Abraham, vrede zij met hem, en zijn zoon Ismail (as), vrede zij met hem, hebben het huis opnieuw gebouwd op de originele fundamenten.

De Kaba bevindt zich in het midden van de heiligste moskee (Mesjid-al Haram) van het islamitische geloof. Het heeft geen enkele goddelijke significantie.

Moslims richten zich – wanneer zij bidden – tot de Kaba, waardoor zij op de gehele wereld lagen van cirkelvormige rijen vormen, als cirkels in water.