Welke ethiek waarden zijn er in de islam?

Op sociaal gebied predikt de islam de waarden ‘waarheid en rechtvaardigheid’ boven het recht van de sterkste om tot nationale en menselijke eenheid te komen.

• Op het persoonlijke vlak worden binnen de islam eerder deugdzaamheid, menselijke grootsheid en volmaaktheid gestimuleerd boven dat men slechts op persoonlijk gewin uit is, wat tot volwassen en menselijke individuen leidt, die onderling van elkaar afhankelijk zijn.

• De gemene deler bestaat meer uit religie en vaderland, dan uit racisme en negatief nationalisme. Het resultaat is broederschap.

• Het basisprincipe van het leven is eerder bijdragen dan wedijveren, wat resulteert in vrede en harmonie.

• Het doel van het fysieke bestaan is tevreden te zijn met toegestane genoegens, in plaats van grenzeloos de bevrediging van wensen van het ego.

• Het naleven van deze fundamentele principes zal voor zowel het individu als de gehele mensheid tot geluk in deze wereld en het hiernamaals leiden.