Welke algemene voorbereidingen zijn er voorafgaand aan het gebed?

Het gebed wordt niet zomaar uitgevoerd. Een moslim dient zich eerst voor te bereiden op het gebed, voordat hij/zij het gebed kan uitvoeren. Een belangrijk element van de voorbereiding is fysieke en spirituele zuiverheid. De islam legt veel nadruk op zuiverheid. In de koran staat:

“Waarlijk God houdt van degenen die zich keer op keer tot Hem wenden en van degenen die zichzelf reinigen …” (2:222).

Profeet Mohammed (vzmh) zei: “de sleutel tot het paradijs is het gebed en de sleutel tot het gebed is reiniging …,” wat wil zeggen dat reiniging een zeer noodzakelijke voorwaarde voor het gebed is. Het feit dat het gebed vijf keer per dag is ingesteld, suggereert dat de mens gedurende de hele dag vrij van onzuiverheden zou moeten zijn.

Lichamelijke reiniging

Reiniging is dus een noodzakelijke voorbereiding voor het gebed. Een moslim dient constant volledig lichamelijk rein (ghoesl) te zijn. Lichamelijke reinheid wordt bereikt door middel van water. Deze toestand (van reinheid) dient na seksuele gemeenschap en menstruatie opnieuw verkregen te worden. De standaardwassing (woedoe) is voor alle gebeden verplicht en dient opnieuw verricht te worden na afscheiding van afvalstoffen uit het lichaam.

De Koran specificeert de mannier waarop de wassingen gedaan moeten worden op de volgende wijze: “O gij die gelooft! Wanneer u opstaat om te bidden, was dan uw gezicht en handen tot aan de ellebogen en strijk over uw hoofd en was uw voeten tot aan de enkels; en indien u een volledige wassing dient te verrichten, neem dan een bad … Allah wil het u niet moeilijk maken maar Hij wenst u te reinigen en Zijn geschenk aan u te vervolmaken, opdat u dankbaar zult zijn …” (5:16).

Spirituele reiniging

Deze zeer gespecificeerde en gedetailleerde beschrijving van de manier waarop en deachterliggende redenen van het verrichten van de wassingen doet het belang ervan zwaarder wegen. Hoewel de belangrijkste reden achter beide vormen van wassing fysieke reinheid is, hebben ze daarnaast ook een mentale en spirituele dimensie. De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Hij die tijdens de wassing niet aan Allah heeft gedacht, heeft de wassing niet verricht ….”

Dit betekent dat de spirituele nabijheid tot God al bij de wassing, voorafgaand aan het gebed, dient te beginnen. De wassing dient om het hart en de geest op het belang van het gebed dat verricht gaat worden, te richten. Daarnaast verwijdert het wassen van het gezicht, de voeten, handen en onderarmen statische elektriciteit van het lichaam en ontspant het degene die gaat bidden.

Het ritueel van uitwendige reiniging is afkomstig van een gebruik dat verricht werd met de intentie om lichaam en ziel te reinigen. Een moslim dient zijn of haar lichaam, kleding en in feite zijn of haar gehele omgeving schoon te houden – het zuivere en onzuivere kunnen niet samengaan.