Wat voelt de mens op het ogenblik van de dood?

 

Zij die gelovig waren en een rechtvaardig leven leidden, zien hun plaats in het Paradijs doorheen een open venster. De Profeet Mohammed (vzmh) beweerde dat de zielen der rechtvaardigen worden weggenomen met evenveel voorzichtigheid als het water uit een waterkan. Beter nog, de martelaren voelen de doodspijnen niet en weten niet dat ze dood zijn. Zij beschouwen zichzelf daarentegen als overgebracht naar een betere wereld en zij genieten daar van het perfecte geluk.

Mensen leven zoals ze sterven. Wie een goed, rechtvaardig leven leidt, sterft een gelukkige dood. Wie een slecht leven leidt, sterft een slechte dood.

De Profeet Mohammed (vzmh) de verst gevorderde in het aanbidden van God, raadde voorgeschreven gebeden aan. Umar, de tweede kalief, moge God tevreden zijn over hem, deed hetzelfde. Khalid ibn Walid was één der weinige onoverwinnelijke generaals in de wereldgeschiedenis. Zij, die zoals Uthman, Ali, Hamza, en Mus’ab ibn Umayr en vele anderen, zichzelf wijdden aan de zaak der Islam stierven als helden. Terwijl zij die een verknoeid leven leidden hun laatste adem uitbliezen aan een gok- of drinktafel of in een huis van ontucht.