Wat is de essentie van het vrijdaggebed?

Moslims worden gevraagd om wekelijks voor het vrijdaggebed naar de moskee te komen. Dit is verplicht voor mannen, maar optioneel voor vrouwen.

“O gij die gelooft! Haast u in alle ernst naar het Herdenken van Allah als de oproep voor het gebed op vrijdag weerklinkt en laat al uw werk liggen: dit is het beste voor u, als u dit toch eens wist!,” (62:9) verklaart de Heilige Koran.

Een van de eerste daden van Profeet Mohammed (vzmh) toen hij naar Medina emigreerde, was het instellen van het vrijdaggebed. Voor moslims is het als gemeenschap kunnen verrichten van het vrijdaggebed, een teken van religieuze vrijheid.

Terwijl alle andere gebeden op elke schone plek op aarde verricht kunnen worden, dient het vrijdaggebed verricht te worden in een moskee of een aan gebed gewijde plaats. Dit is om ervoor te zorgen dat alle moslims een maal per week bij elkaar komen om vlak voor het verkorte gemeenschappelijke gebed, naar een preek (khoetba) te luisteren. De imam begint meestal met een aantal passages uit de Koran en bespreekt daarna kort de problemen en kwesties van de gemeenschap. Ook hebben moslims zo het gevoel deel uit te maken van een wereldwijde gemeenschap van mensen die zich iedere 24 uur op God concentreren.

Het belang van het vrijdaggebed ligt in het gegeven dat er op vrijdag een uur is, waarvan men zegt dat Allah elk gebed accepteert. We weten alleen niet precies welk uur dit is. Op deze wijze worden moslims aangemoedigd om een zo groot mogelijk deel van de dag aan gebed, aanbidding, meditatie en reflectie te besteden.

De Profeet, vrede zij met hem, zei: “De beste dag waarop de zon opkomt, is vrijdag. Adam werd op een vrijdag geschapen, op een vrijdag werd hij (uit het paradijs) verbannen, op een vrijdag werd zijn berouw aanvaard, hij stierf op een vrijdag en op een vrijdag zal het Laatste Uur plaatsvinden.”

Vrijdag is ook een feestdag waarop moslims de week vieren en elkaar thuis of in de moskee opzoeken. De Profeet, vrede zij met hem, verzocht mensen zich te wassen en de lekkerste geurtjes op te doen en in hun mooiste kleren naar de moskee te komen.

Wanneer mensen niet op tijd naar het gebed kunnen komen of niet in de buurt van een moskee wonen, kunnen zij in plaats daarvan het gewone middaggebed verrichten. Wanneer er drie of meer moslims bij elkaar in de buurt wonen, huren zij meestal een ruimte om het vrijdaggebed als congregatie te verrichten.