Wat is de adab van het vasten?

1. Het verrichten van de sahoer.

De nobele profeet zei: “verricht de sahoer. Ongetwijfeld zijn er zegeningen in de sahoer.” (Boechari, 1923; Moeslim, 1095).

De sahoer kan verricht worden door veel of weinig te eten of door een slok water te drinken. De nobele profeet heeft immers gezegd: “verricht de sahoer, al is het met een slok water.” (Ibn Hibban, 1923; Moeslim, 1095)

Het uitstellen van de sahoer is moestahab en dus beter. Zayd b. Thabit zei: Wij verrichtten de sahoer met de Profeet. Daarna stond de profeet (vrede zij met hem) op en ging bidden’; Anas vroeg: “hoeveel tijd was er tussen de sahoer en de adhan?” –“(de tijd voor het lezen van) 50 ayât”, zei hij. (Boechari, 1921; Moeslim, 1097)

2. Het vermijden van onnodige handelingen, kwade woorden, leugens en dergelijke.

Abu Hoerayra levert over: Rasoelallah (vzmh) zei: “Als iemand van jullie vast, laat hem geen slechte woorden uitspreken, laat hem niet schreeuwen en onwetend gedragen. Als iemand slechte (kwade) woorden tegen hem uitspreekt of ruzie zoekt, laat hem dan: “ik ben aan het vasten” zeggen. (Boechari, 1904; Moeslim. 1151)

“Wie het liegen, het handelen met liegen en het onwetend (kwade) gedragen niet verlaat, Allah heeft geen behoefte aan zijn verlating van het eten en het drinken (het vasten)” (Boechari, 1903)

Uit een andere overlevering blijkt immers: “Er zijn mensen die vasten, maar er niets anders dan honger en dorst aan overhouden. En er zijn mensen die tijdens de nacht bidden, maar er niets anders dan slapeloze nachten aan overhouden.” (Ahmad, 8693)

3. Het gul zijn en het extra aandacht schenken aan de Koran.

Ibn Abbas (ra) vertelt: “Bij het doen van het goede, was de meest gulle de Profeet (vzmh). De tijd waarin hij het meest gul was, was tijdens de Ramadan, wanneer hij met Djibriel ontmoette. Tot de Ramadan afliep, ontmoette hij (vzmh) elke nacht Djibriel en las hem de Koran voor. Wanneer hij Djibriel ontmoette, werd hij guller dan de waaiende winden. (Boechari, 1902, Boek 30, Hadith 12; Moeslim, 2308)

4. Het haasten bij het verrichten van de iftar zodra de zon ondergaat.

Sahl b. Sa’d (ra) levert over: “Rasoelallah (vzmh) zei: Zolang mensen haasten bij het verrichten van de iftar, zullen de mensen op het goede (ghayr) zijn. (Boechari, 1957; Moeslim, 1098)

5. Het verrichten van dua (smeekbede).

Voorbeeld doea is: Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa `alayka tawakkaltu wa `alā rizqika aftartu

Oh Allah, ik heb omwille van U gevast en met volle overtuiging geloof ik in U en op U berust mijn vertrouwen en ik verbreek het vasten door de voorzieningen die U aan mij heeft geschonken.