Wat houdt doea (smeekbede) in?

Enkele verzen uit de Koran over doea: “Mijn Heer zou niets om u geven indien jullie geen doea zouden doen.” (Koran 25:77)

Verricht doea aan Mij, Ik zal jullie verhoren (Koran 40:60)

Ik verhoor de doea van de smekende wanneer hij tot mij smeekt. (Koran 2:186)

Enkele overleveringen van onze geliefde Profeet, vrede en zegeningen zij met hem: Voor degenen die de deur van doea geopend is, zijn de deuren van de barmhartigheid geopend….. Doea is beschermeling voor alle (onheil) die is neergedaald of zal neerdalen. De te komen onheil kan alleen door middel van doea worden afgekeerd. Dus jullie taak is om doea te verrichten. (Tirmidzi Daawaat 112)

Doea is een vorm van aanbidding (Tirmidzi Tefsier 2973; Aboe Dawoed Salat 358)

Onze Barmhartige Onderhouder en Gunstige Schenker vermeldt in de Koran dat het onze plicht is om doea te verrichten en Hij zal het zeker verhoren. Maar dit betekent niet dat onze verdriet, ellende en lasten meteen als sneeuw onder de zon zullen verdwijnen. Met Zijn Wijsheid weet Allah alles. Misschien is wat we vragen met onze doea helemaal niet in ons voordeel en zelfs nadelig voor ons. Misschien zullen we met een beetje lijden en verdriet hier op de wereld een oneindig genot en plezier beleven in het Paradijs.

Onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, vermeldt dat doea een vorm van aanbidding is. Beloning van aanbidding zal in het hiernamaals gegeven worden. Het is onze taak om doea als aanbidding te verrichten en de rest over te laten aan de Wijsheid en Barmhartigheid van Allah. Hij kent ons als geen ander, zelfs wat zich in onze gedachten afspeelt en wat we allemaal in de toekomst zullen meemaken. We moeten vertrouwen in Zijn Wijsheid en Oordeel.

Allah zegt dat Hij onze doea’s zal verhoren, maar wij hebben geen geduld en haasten om alles te krijgen wanneer- en zoals wij dat willen. Naast het verrichten van doea moeten we het geduld opbrengen om te geloven dat Allah onze doea’s zal accepteren.

We nemen wel de tijd en geduld om maanden of zelfs jaren naar een psycholoog en/of psychiater te gaan omdat we denken dat hij/zij onze probleem kan oplossen. Maar in een onbegrijpelijke wijze vermijden of weigeren we een veel effectievere en gemakkelijkere manier: Bij Allah aankloppen met onze problemen. En met geduld blijven koppen totdat Zijn deur voor ons open zal gaan. En niet na één keer aankloppen ons geduld verliezen en ons afkeren van Zijn Barmhartigheid.