Wat houdt Ashoera in?

De maand Moeharram is de maand die als ‘’Sjhehroellahi’l Moeharram” (de maand van Allah) bekend staat. Natuurlijk heeft Allah geen bepaalde maand, dag of jaar, maar onze nobele Profeet heeft deze maand zo genoemd om de waarde van deze maand duidelijk te maken.

De tiende dag van de maand Moeharram is de Ashoera dag. Op deze dag zijn er een aantal gebeurtenissen opgetreden:

1) Profeet Adem (Adam), vrede zij met hem, werd naar de aarde gestuurd samen met Havva (Eva), nadat zij van de boom hadden gegeten (wat verboden was). Op de tiende dag van Moeharram werd hun berouw geaccepteerd.

2) De boot van profeet Noeh (Noah), vrede zij met hem, landde op de Cudi bergen.

3) Profeet Yoenoes (Jonas), vrede zij met hem, kwam vrij van de grote vis.

4) De zoon van profeet Ibrahim (Abraham), vrede zij met hem, Ismail (Ismael) werd geboren.

5) De Profeet Isa (Jezus), vrede zij met hem, werd op deze dag geboren en op deze dag werd hij verheven tot de hemel.

6) Profeet Moesa (Mozes ), vrede zij met hem, heeft de joden van Egypte naar Palestina geleid, waardoor ze bevrijd werden van onderdrukking en martelingen.

7) Het berouw van Profeet Dawoed (David), vrede zij met hem, werd op deze dag geaccepteerd.

8 ) Profeet Yoesoef (Jozef), vrede zij met hem, werd uit de put gehaald (waarin hij was gegooid door hun broers).

9) De ogen van profeet Yakoeb (Jacob), vrede zij met hem, konden weer zien, omdat hij weer bij zijn zoon Yoesoef (Jozef) was.

10) Profeet Eyoeb (Job), vrede zij met hem, was genezen van zijn ziekte.

Er zijn verschillende overleveringen over de Ashoera dag en de Moeharram maand:

Toen de Profeet naar Medina kwam zag hij dat de Joden op Ashoera-dag vasten. Hij vroeg aan de joden ‘’Waarom vasten jullie?” , waarop zij antwoordden: “Vandaag is voor ons een goede dag. Het is de dag dat Allah de Israelieten redde van hun vijand, daarom vastte Moesa (Mozes) als dank op deze dag.”

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) reageerde: “Ik heb meer recht op Moesa dan jullie.” Daarop vaste de Profeet op de Ashoera-dag en heeft dit ook aan de moslims bevolen. (İbni Mâadje. Sıyam: 31.)

Op dat moment was het vasten op Ramadan nog geen fard (verplichting). Nadat het vasten op Ramadan fard werd, heeft de Profeet over het vasten op de Ashoera dag het volgende gezegd: “Wie wil kan vasten, en wie niet wil hoeft dit niet” (Moeslim. Sıyam: 117)

Bovendien is het aanbevolen om ook de negende en de elfde dag van de Moeharram maand te vasten, om onszelf op deze manier te onderscheiden van de joodse gemeenschap.