Waarom moeten moslims naar Mekka gaan?

Eén van de vijf basiszuilen van de islam is, om tenminste eenmaal in het leven de bedevaart (haddj) te volbrengen. De hadj is de bedevaart die bestaat uit het bezoeken van een aantal heilige plaatsen zoals de Kaaba, de vlakten van de Arafat etc. en het verrichten van specifieke rituelen, door moslims die over genoeg geld beschikken om de reis te maken. De hadj wordt volbracht volgens nauwgezette richtlijnen en vindt plaats tussen de 8e en 13e dag van Dhu’l Hijjah, de twaalfde maand van de islamitische kalender.

Zoals in het volgende vers wordt aangegeven: Al wat zich in de hemelen en op aarde bevindt, verheerlijkt en prijst God, omdat Hij de Geweldige, de Wijze is. (75:1)

Aanbidden en prijzen alle wezens Allah op hun eigen manier. Wanneer wezens de wonderen van hun Schepper tentoonspreiden en in overeenstemming met het doel van hun schepping leven, doen zij dit individueel. Door massaal gehoor te geven aan Zijn oproep, aanbidden zij Allah echter ook gezamenlijk. De grote migraties van miljoenen dieren en het bloeien van alle planten in de lente zijn een goed voorbeeld van zo’n massale vorm van aanbidding. Door ten tijde van de hadj met miljoenen samen te komen, geven moslims ook gehoor aan de oproep van Allah.

De centrale doeleinden van aanbidding, verheerlijking en lofprijzing van Allah worden zowel individueel als collectief verwezenlijkt. Door massaal te verschijnen verheerlijken moslims Allah, waarmee ze als het ware zeggen: ‘U bent groter dan ikzelf en boven de hele mensheid verheven; hier zijn wij, klaar om u gezamenlijk te aanbidden.’

Zij verheerlijken Allah door rond de Kaaba te lopen, waarmee zij als het ware zeggen: ‘net zoals wij allen rond de enige echte Kaaba, de oudste plaats op aarde lopen, gehoorzamen wij alleen U, de Absoluut Enige die het waard is om aanbeden te worden. Uw Goddelijkheid en Uw roep zijn genoeg voor ons om tot U te komen.’

Zij danken Allah door middel van het intense herinneringsritueel op de vlakten van de Arafat. Een algemene vorm van aanbidding die in het universum waar te nemen is, is dat elk object rond een centraal punt draait. Elektronen draaien om de kern van een atoom; de aarde en planeten draaien om de zon en het zonnestelsel draait om de Melkweg. Als symbool van het aanbidden van de Ene Ware God, cirkelen moslims rond de Kaaba. Daarmee nemen ze deel aan deze vorm van aanbidding en worden zij één met het universum en het hele bestaan.