Waarom moet de Koran bestudeerd worden?

Wanneer de ware boodschappen van de Koran begrepen zullen worden, zal het de wereld leiden tot een betere, veiligere, vredigere, een meer harmonieuze en ordelijke wereld. Zij die claimen in naam van de Koran te handelen en deze principes overtreden, hebben de ware boodschappen niet begrepen. Hieronder willen we enkele punten opnoemen over de verhevenheid van de heilige Koran.

De Koran komt van de Meest Verhevene, is in overeenstemming met de waarde van de mensheid en behandelt het menselijke hart, de ziel, de geest en het psychische. Het is een collectie van Goddelijke Wetten, die de meest perfecte boodschappen bevat.

De Koran, vandaag door miljarden gevolgd, is een uniek boek dat, met zijn eeuwige en onveranderlijke Goddelijke principes, iedereen leidt tot de kortste en meest verlichte weg tot geluk.

De Koran is altijd een bron van licht geweest voor de meest magnifieke en verlichte gemeenschappen die over de wereld hebben geregeerd; zij die duizenden geleerden, filosofen en denkers hebben geproduceerd. Wat dit betreft is geen enkele regel gelijk aan zijn regel.

Sinds de dag van openbaring heeft de Koran met veel bezwaren en kritiek te maken gehad. Echter, de Koran is altijd ongedeerd gebleven en blijft zegevieren.

De Koran kristalliseert in het hart, verlicht de geest, en vertoont waarheden van begin tot eind. Alleen gelovigen die de schoonheid van het universum kunnen voelen in een enkele bloem en stortbuien kunnen zien in een druppel water, kunnen zijn ware gelaat kennen en begrijpen.

De Koran heeft zo een stijl dat Arabische en buitenlandse linguïsten en mannen en vrouwen die de verzen hebben gehoord, er letterlijk voor hebben gebogen. Zij die de waarheid van de Koran hebben herkend en zijn inhoud hebben begrepen hebben gebogen voor dit meesterwerk van welsprekendheid.

Toen de mensheid ploeterde in de wreedheid van onwetendheid en ongeloof, barstte de Koran als een vloed van verlichting die de wereld in zijn licht heeft laten verdrinken. De Koran veroorzaakte een revolutie zonder weerga of gelijke. Geschiedenis is voldoende als getuige!

Het boek dat ons op een zeer evenwichtige manier de betekenis en de aard van de mensheid, en de waarheid en wijsheid leert, evenals de Essentie, Attributen, en Namen van Allah (God), is de Koran. Geen ander boek kan het evenaren op dit gebied. Kijk naar de wijsheid van de vrome geleerden en de filosofie van de ware filosofen, en je zult het begrijpen.

De Koran is het unieke boek dat ware gerechtigheid, echte vrijheid, evenwichtige gelijkheid, goedheid, eer, deugd en mededogen voor de hele schepping beveelt. Het is ook het weergaloze boek dat onderdrukking, polytheïsme, onrecht, onwetendheid, omkoping, rente, liegen, en valse getuigenissen verbiedt.

De Koran is het boek dat, de wees, de armen en de onschuldigen beschermt door zowel de koning en de slaaf, de commandant en de soldaat, de eiser en de gedaagde in dezelfde stoel te zetten en vervolgens hen te beoordelen.

Beweren dat de Koran een bron van bijgeloof is, is niets meer dan het herhalen van de woorden van de onwetende Arabieren van veertien eeuwen geleden. Een dergelijke opvatting bespot de wijsheid en de ware filosofie.

Het meest geordende leven voor de mensheid is dat die door de Koran wordt geademd. In feite zijn sommige van de mooie dingen die vandaag alom geprezen en toegejuicht worden, de exacte dingen die door de Koran eeuwen geleden werden aangemoedigd.

De Koran stelt mensen in staat om het hoogste niveau te bereiken, namelijk de positie waarin men door Allah (God) wordt aangesproken. Zij die zich bewust zijn van deze positie, horen hun Heer tot hen spreken via de Koran. Als zij een eed zouden afleggen dat ze met hun Heer hebben gesproken, zouden zij niet gelogen hebben.

Hoewel we nog steeds in deze wereld zijn, voelen we door het betreden van het verlichte klimaat van de Koran, alsof we de graven en de tussenwereld passeren, de Dag des Oordeels en de Sirat (brug) beleven, huiveren bij de verschrikkingen van de hel, en lopen op de rustige pistes van het Paradijs.

Moslims die de Koran niet hebben kunnen begrijpen en zijn dieptes niet waar hebben kunnen nemen, zijn vreemd van de geest en de essentie van de islam.

Wij geloven dat in de nabije toekomst, en onder blikken van lof en verbazing van de mensheid, de stromingen van kennis, techniek en kunst zullen stromen naar de oceaan van de Koran, hiermee vallen in hun essentiële bron en zich ermee verenigen. Op dat moment, zullen wetenschappers, onderzoekers en kunstenaars zich in diezelfde oceaan vinden.