Waarom laat Allah natuurrampen plaatsvinden?

Het zou inderdaad oneerlijk zijn als het leven alleen maar zou bestaan uit dit aardse leven. Onze Barmhartige en Genadevolle Schepper leert ons dat dit aardse leven bedoeld is om ons voor te bereiden tot het eigenlijke oneindige leven: Het genot van deze wereld is gering. (Koran: 4:77)

Het leven op de wereld is niets dan leeg vermaak en een spel. Het verblijfplaats in het Hiernamaals, dat is het daadwerkelijke leven. Konden ze dit maar begrijpen! (Koran: 29-64)

Een oneindig leven dat begint nadat we onze beproevingen hier in dit korte leven hebben doorstaan.

Voorwaar, jullie zullen zeker beproefd worden met jullie bezittingen en jullie levens. (Koran: 3:186)

Natuurrampen zijn beproevingen die over een grote gebied komen. Omdat het een beproeving is wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen schuldigen – onschuldigen of volwassenen – kinderen. Onschuldigen en kinderen die materiele en geestelijke schade ondervinden of zelfs hun leven verliezen bij deze rampen zullen door Allah rijkelijk beloond worden.

Waarlijk, de beloning in het Hiernamaals is groter, konden ze dit maar beseffen! (Koran 16:41)