Waarom is niet alles gelijk geschapen en vertonen sommige scheppingen afwijkingen?

Sommigen zijn blind of gehandicapt, is dit niet onrechtvaardig?

Allah (God) is de Ware Eigenaar van alles. Hij kan Zijn eigendom ‘bezuinigen’ zoals Hij wil. Niemand kan zich met Hem bemoeien en ingrijpen op Zijn schepping. Het is Allah (God) Die de atomen van jouw lichaam heeft geschapen, jouw systeem heeft opgezet en laten functioneren en tot een mens heeft gemaakt. Jij hebt hiervoor niets aan Allah gegeven, dat jij enige mate van recht van Hem opeist.

Als jij in ruil voor al dat gene wat jij hebt gekregen iets terug had gegeven aan Allah (God), zou je misschien dingen kunnen zeggen als: “Ik wil niet één, maar twee ogen; niet één, maar twee handen.” Of misschien kunnen klagen van: “Waarom heb ik niet twee voeten gekregen, maar slechts één?” Maar jij hebt niets aan Allah gegeven, dat je (god behoede) Hem van onrechtvaardigheid beticht. Onrecht komt als een recht niet wordt gegeven. Maar wat voor recht heb jij bij Hem, dat niet is gegeven zodat het als onrecht beschouwd kan worden?

Allah (God) heeft jou uit het niets geschapen en schiep jou in de vorm van een mens. Als je oplet; onder jou zijn vele andere wezens. Als je naar hen kijkt kun je bedenken hoe begunstigd je bent. Allah had jou ook als een dier of een steen kunnen scheppen.

Soms pakt Allah (God) iemands voet, maar geeft in ruil ontzettend veel dingen in het hiernamaals. Door het afnemen van een voet, laat Allah die persoon beseffen hoe zwak en hulpbehoevend diegene is en hoeveel benodigdheden deze persoon heeft. Wanneer Hij het hart van de persoon naar Zichzelf keert en de gevoelens van diegene laat ontwikkelen, heeft Hij met het afnemen van iets kleins, veel grotere dingen in ruil teruggegeven. Dus hoewel het op het oog niet zo overkomt, is het in essentie een blijk van de gunst van Allah. Zoals Hij het Paradijs geeft aan een martelaar (die ogenschijnlijk iets ergs meemaakt door dood te gaan).

Als iemand op het pad van Allah (God) op een erge wijze sterft en martelaar wordt, zal hij als martelaar in het hiernamaals rangen krijgen waar trouwe en vrome dienaren tegen op zullen kijken. Men zal willen dat ze ook op die manier konden sterven om die rangen te kunnen bereiken. Al zou deze persoon dus op een erge wijze aan zijn dood komen; hij zou niet veel verloren hebben als we kijken wat hij in ruil terugkrijgt in het hiernamaals. Zoals Roemi zegt: “Heb je een arm gebroken? Treur niet! Misschien zal Allah jou vleugels geven in het hiernamaals.”

Hoewel sommigen op het gebied van bijvoorbeeld handicap klagen, bedroefd of verwaarloosd voelen, heeft het bij de meeste mensen geleid tot het meer richten tot Allah. In plaats van te focussen op de gebreken, dient men te beseffen dat de zielen die eigenlijk behoren tot het eeuwige leven, worden aangewakkerd om ook daadwerkelijk op het eeuwige te richten. Als een gebrek van een persoon leidt tot het zich richten op Allah, en dat anderen die deze gehandicapte zien ook worden herinnerd aan hun eigen gunsten die van Allah zijn, dan heeft handicap een belangrijke functie en wijsheid. Besef ook dat het enkele decennia leven op aarde, niets is in vergelijking met het eeuwige leven in het hiernamaals. Geschenken in het hiernamaals krijgen voor lasten op aarde, zijn dus veel en veel waardevoller. Allah schept alles met een wijsheid en doet niets overbodigs. Zijn schepping is betekenisvol.