Vanaf welke leeftijd moet de Koran gelezen worden?

Islam is een pad naar het eeuwige leven. Het wereldse leven is slechts een onderdeel van een lange reis. Ongeacht iemands leeftijd, gemoeds- of geestestoestand, is de Koran een leidraad.

Wat dat betreft, grijpt iedere echte gelovige te allen tijde in zijn of haar leven terug op de Koran. Profeet Mohammed (vzmh) drong er bij zijn volgelingen op aan om regelmatig de Koran te lezen en de leringen ervan dusdanig in praktijk te brengen dat de Koran en de persoon met elkaar overeenkomen.

Na het overlijden van de Profeet (vzmh) wendde een groep mannen zich tot zijn vrouw Ai’sha en vroeg haar naar het karakter van de Profeet (vzmh). Zij antwoordde: “Lezen jullie de koran dan niet? Hij was de levende Koran.” Moslims dienen ernaar te streven hun Profeet te evenaren.