tereur

Hoe moeten we naar de islam en terrorisme kijken?

De islam staat terrorisme niet toe en toont geen enkele vorm van tolerantie jegens terrorisme. Zelfs in de letterlijke betekenis van het woord ‘islam’ vinden we verwijzingen naar vrede. Letterlijk betekent ‘islam’ namelijk ‘onderwerping’ of ‘overgave’ en ‘moslim’ betekent ‘degene die zich heeft onderworpen.’ Daarnaast is het woord ‘islam’ afgeleid van de stam ‘seleme,’ wat vrede betekent.

In religieus opzicht wordt een moslim dan ook gedefinieerd als iemand die zich vanuit een diepgaand geloof heeft overgegeven aan Allah en als gevolg daarvan vrede in zichzelf, zijn of haar sociale en natuurlijke omgeving heeft gevonden.

Door moslim te zijn, vormen mensen één geheel met de volmaakte orde in het universum. Volgens de Koran, heeft elke entiteit in het universum zich aan de Wil van Allah onderworpen door de Goddelijke wetten te volgen die in de natuur en het universum gelden (Koran 3:83). Zo volgt de aarde bijvoorbeeld altijd dezelfde baan, die Allah voor haar bepaald heeft. In die zin, heeft de aarde zich onderworpen aan Allah. Bedenk hoe bijen altijd honing maken en spinnen hun webben weven. We zouden kunnen zeggen dat zowel de bij als de spin zich hebben onderworpen aan Allah, door in overeenstemming met hun voorbestemde predispositie te leven. Het zou dan ook niet meer dan billijk zijn om de aarde en de bij moslim te noemen. Wat dat betreft, kan iedereen die zich heeft onderworpen aan Allah, als moslim beschouwd worden.

Aan de andere kant, is een ‘terrorist’ iemand die mensen bang maakt, wanorde en chaos veroorzaakt. Hieruit kan worden afgeleid, dat een echte moslim, nooit een terrorist kan zijn en een terrorist geen echte moslim. De woorden ‘moslim’ en ‘terrorist’ hebben volkomen tegenovergestelde betekenissen en kunnen dan ook niet in één adem gebruikt worden.

Terrorisme heeft geen religie

Helaas gebruiken de media maar al te vaak de term ‘moslimterrorist’. Deze term komt voort uit de verkeerde opvatting en het verkeerde beeld dat mensen door eeuwen van verkeerd geïnformeerd te zijn, met de islam en moslims associëren. We hebben het nooit over ‘christenterroristen’ in Ierland of ‘joodse terroristen’ in Palestina. Een terrorist is een terrorist. Terrorisme heeft geen religie.

De islam predikt rechtvaardigheid en instrueert haar volgelingen om volkomen rechtvaardig te zijn. Dit betekent dat het niet is toegestaan een boot vol criminelen te laten zinken, wanneer er ook maar één onschuldige aan boord is. Laat staan dat de onschuldige overboord gegooid zou worden in reactie op de criminelen. De Koran laat ons weten dat het onterecht doden van een enkele persoon, gelijk staat aan het vernietigen van de gehele mensheid (Maidah, 5:32). Daarom is het ondenkbaar en totaal onmogelijk om het doden van onschuldige burgers door middel van de islam of moslims te rechtvaardigen.

RELIGIE ISLAM

Veroordelen moslimlanden de IS niet?

Het is geheel onterecht dat men denkt dat moslimlanden de IS niet veroordelen en dat geestelijke leiders oproepen tot geweld. Hieronder hebben we enkele van de vele veroordelingen van islamitische landen en geleerden. Helaas zijn niet-moslims hier vaak niet van op de hoogte omdat, in tegenstelling tot de media in islamitische landen, de media hier geen of minimale aandacht aan schenkt.

België: Executief van de moslims in België. (Koepelorganisatie die de moslimgemeenschap in België vertegenwoordigd) heeft afstand genomen en zich gedistantieerd van de misdaden van IS. En ze heeft vermeld dat de criminele handeling van IS niets te maken hebben van de Islam.

Nederland: CMO (spreekt namens 380 moskeeën in Nederland): heeft op 21 augustus via persbericht laten weten dat ze afstand nemen van IS en hun daden afkeuren.

Groot Brittannië: Moslimraad (vertegenwoordigers van de islamitische groeperingen) hebben de IS ter strengste veroordeeld. Deze boodschap hebben ze persoonlijk doorgegeven op het paleis van Westminster.

Verenigde Staten: Raad voor Amerikaans-Islamitische relaties hebben IS veroordeeld en hen ‘onislamitisch en moreel verwerpelijk’ genoemd.

Saudi-Arabië: Grootmoefti Sheikh Abdoelaziz heeft leden van IS als nummer 1 vijand van de islam bestempeld.

Egypte: hoogste religieuze autoriteit grootmoefti Shawqi heeft IS bestempeld als: corrupte, extremistische organisatie die schadelijk is voor de islam en moslims.

Turkije: belangrijkste geestelijke leider Mehmet Gormez: ‘De jihadistische militanten die hun wreedheden begaan in naam van de Islam, kunnen niet tot het geloof worden berekend. Ze maken misbruik van een zeer heilig woord als de islam. ‘Deze zieke’ ideologie is niet terug te vinden in de islam.’

Marokko: vooraanstaande Marokkaanse imam en vice president van de islamitische partij (grootste partij van Marokko) Sheikh ben Hammad en de heeft de Marokkaanse jeugd gewaarschuwd voor IS propaganda om niet in de val te trappen van terroristische organisaties.

Conclusie: de moslimlanden veroordelen wel degelijk de IS. Het probleem is dat deze niet interessant zijn als nieuwsbericht en daardoor de kijkers, luisteraars en surfers niet bereikt.