tegenzin

Hoe kan ik tegen mijn zin beginnen met bidden?

Het is niet ongebruikelijk is dat de sterkte van ‘imân’ bij gelovigen soms afwisselt en dus niet altijd op dezelfde niveau zit. Zeker in deze tijd waarin veel mensen het steeds drukker krijgen met werk, studie en andere verplichtingen en verantwoordelijkheden komt het helaas voor dat sommige gelovigen minder tijd in hun geloof kunnen steken als dat zij zouden willen. Dit is geen uitzonderlijke situatie; onze Nobele Profeet (vzmh) heeft namelijk gezegd: “Het geloof in je hart slijt net als je kleding slijt. Vraag Allah dus om het geloof in jullie harten te vernieuwen.” (al-Hakim en at-Tabaranie). Ons allereerste advies is:

1. Vraag Allah het geloof in jouw hart te vernieuwen.

Wat betreft het verrichten van het gebed (salât) willen wij het volgende opmerken: 5 keer per dag bidden is door Allah in de Koran voor alle moslims verplicht (fard) gesteld. Als wij niet bidden dan plegen wij een zonde waarvoor wij vergiffenis moeten vragen. Het niet willen en niet verantwoordelijk voelen voor het bidden betekent dat men een probleem heeft met zijn imân (geloof). Men moet proberen om hier aan te gaan werken. Geloof is net als liefde. Je moet eerst een band bouwen met Allah wil je het daadwerkelijk kunnen voelen en doen voor Allah. Want tenslotte bidden wij allemaal omdat Allah het van ons verwacht. Voor je moeder of geliefde doe je ook vanwege je liefde vele dingen? Wellicht zou je zelfs je leven voor hun geven, omdat je veel liefde voor hun hebt.

Een algemeen spreekwoord dat wij allemaal wel kennen is dat de mens niet kan houden van iets wat hij niet kent. Als jij profeet Mohammed (vzmh) niet kent dan kan je nooit weten wie Allah is en kun je de Koran nooit volledig begrijpen.

2. Zoek kennis

Allah de Verhevene zegt in Soera Fatir (35, 28) (interpretatie van de betekenis): “…Waarlijk, het zijn slechts Zijn dienaren met kennis die Allah vrezen. Waarlijk, Allah is Almachtig, Meest Vergevensgezind.”

Het is dus belangrijk om boeken te lezen over je geloof. Het kennen van Allah zorgt ervoor dat een persoon van Hem houdt en Hem vreest en zijn vertrouwen in Hem stelt en zijn daden oprecht voor Hem verricht. Dit is de essentie van het menselijke geluk. Daarentegen zal een gebrek aan kennis over Allah ervoor zorgen dat men Allah niet volgens Zijn juiste waarde inschat en Hem dus gemakkelijker ontkent of ongehoorzaam is. Dus leer Allah kennen door Zijn Namen en Eigenschappen te bestuderen. Hoe meer kennis je opdoet, des te meer je ‘imân’ (geloof) zal gaan groeien insjaAllah.

3. Toon berouw onthoud je van zondes

Het is belangrijk om het hart van zondes te bevrijden en niet te vergiftigen met nieuwe zondes. Als men daarna begint met bidden -ook al is het bidden tegen zijn zin in- zal het hart het gebed sneller en beter accepteren. Desnoods begin je slechts met de fard gebeden. Islamitische geleerden leren ons dat wanneer je 40 dagen achter elkaar bidt je het gebed dan niet zo snel meer zal loslaten insjaAllah. Je zult niet altijd volledig geconcentreerd met heel veel gevoel kunnen bidden. Dat is een proces wat moet groeien en het gevoel kan nooit groeien als je helemaal niet bidt. Dus in eerste instantie moet je gewoon bidden ook al voel je er niks voor. Met de tijd zal Allah dat gevoel aan jou geven insjaAllah.

Worden mijn gebeden geaccepteerd als ik ze met tegenzin verricht?

Er zijn een aantal redenen voor onze onwil om de aanbiddingen uit te voeren:

1. Het kan komen vanwege de reden dat we het belang en de waarde van het gebed niet goed genoeg kennen. Het is noodzakelijk om boeken en werken te raadplegen waarin het belang en de essentie van het gebed en aanbidding worden verteld.

2. De plaatsen waarin we leven kunnen spiritueel bedorven zijn. Onze neuzen krijgen bijvoorbeeld last wanneer er een lijk in de buurt ligt. Zoals dit, kunnen ook onze zielen negatief beïnvloed worden door plekken waar veel haram wordt gepleegd, en hierdoor kunnen we minder plezier ervaren bij onze aanbiddingen.

3. Een zieke persoon kan geen plezier ervaren in wat hij/zij eet. Bijvoorbeeld, iemand met een wond op zijn tong, kan niet de volle smaak van het eten ervaren. Hij moet hiervoor behandeld worden en genezen. Net zoals dit voorbeeld, kunnen ook onze harten wonden krijgen en ziek worden van al die zondes die wij plegen. Hierdoor kunnen we niet het volledige plezier ervaren bij het verrichten van onze aanbiddingen, welke de voedingsstoffen van de ziel zijn. Daarom hebben wij ook een behandeling nodig. De behandeling van de zielen kan worden bewerkstelligd door berouw, het vragen om vergiffenis en door herhaling van die zondes te vermijden.

Er is hier een belangrijke kwestie: Een ziek persoon kan wellicht geen plezier krijgen van het voedsel dat hij eet, maar hij blijft eten en drinken. Hij moet immers zichzelf voeden om in leven te blijven. Ook wij moeten doorgaan met onze aanbiddingen, ook al ervaren we geen plezier ervan. Dit is immers het voedsel van onze ziel. Hopelijk (met de wil van Allah), zullen we met de tijd plezier beginnen te ervaren van onze aanbiddingen en zullen onze aanbiddingen ons van zondes beschermen.