onzichtbare

Geloven moslims in het onzichtbare?

Een feit is dat wij niet alleen afhankelijk zijn van de vijf zintuigen. De mens kan van alles zien, proeven, voelen, ruiken en horen. De mens kan echter allerlei zaken zoals zwaartekracht, elektriciteit en radioactieve straling niet zien en niet voelen en ook niet horen, hoewel over het bestaan van deze dingen geen twijfel mogelijk is.

Daarnaast zijn er allerlei zaken in ons dagelijks leven zoals ons geheugen, onze wijsheid en kennis, die wij ook als ons eigen beschouwen, terwijl we ze niet eens met onze blote ogen kunnen zien. Het niet kunnen zien van iets of iemand is geen bewijs dat pleit tegen het bestaan van iets of iemand.

Als we aannemen dat elke zintuig of groep zintuigen een poort is voor een specifieke waarneming, dan kunnen we veronderstellen dat bijvoorbeeld de ogen en de oren niet geschikt zijn voor de doeleinden die gelden voor bijvoorbeeld de neus en de tong. De laatstgenoemden zijn namelijk betrokken bij het waarnemen van allerlei geuren en smaken.

Een feit daarnaast is dat elk kunststuk met de ogen waargenomen kan worden, maar de maker van het kunststuk kan in eerste instantie alleen begrepen en gewaardeerd worden in onze gedachten. Zo is ook de oneindige kennis en wijsheid van de Schepper van het universum terug te zien in Zijn schepping, en mede hierdoor een bewijs voor Zijn bestaan.

“De kennis van iemand die het bestaan van alles uitsluitend zoekt in materie bevindt zich in zijn of haar ogen. De ogen zijn echter blind als het gaat om spiritualiteit.”

Kunnen de djinn’s in contact komen met de mensen?

Sommige mensen hebben een aangeboren capaciteit om in trance te gaan en contact te maken met wezens uit onzichtbare sferen van het bestaan. Nochtans mag niet worden vergeten dat zowel engelen als djinn, als onzichtbare wezens, hun eigen levensvoorwaarden hebben. Er zijn zekere beperkingen en principes die zij in acht moeten nemen. Wie dus met djinn in contact komt moet voorzichtig zijn in de relatie met hen. Men kan gemakkelijk onder hun invloed komen en als speelgoed gebruikt worden.

Sommigen stellen dat Ghulam Ahmad Qadiyani die in de 20e eeuw in Indië leefde, het slachtoffer werd van djinn. Hij probeerde de Islam te dienen door tegen de Hindoe Yogi te strijden via de weg van de Fakirs maar de kwade geesten namen hem onder hun controle. Eerst fluisterden ze hem toe dat hij een vernieuwer van de religie was en suggereerden daarna dat hij de Boodschapper was. Toen hij tenslotte onder hun invloed en controle was, ging Ghulam Ahmad nog verder door te beweren dat hij een belichaming van God was.

Zonden en onzuiverheden dienen als een uitnodiging van de invloed van boze geesten: ongelovige djinn. Vooral mensen met een beïnvloedbare natuur en een neiging tot pessimisme en melancholie zijn aan slechte invloeden blootgesteld. Ook diegenen die een verknoeid leven leiden en geen discipline kennen. De kwade geesten verblijven meestal in gebieden waar vuil wordt gestort en andere vuile plaatsen zoals openbare baden en toiletten.

Kan de geest waargenomen worden?

Terwijl de materie in de materiële wereld is samengesteld uit atomen en deze uit nog kleinere deeltjes, is de geest een geheel. Omdat het een eenvoudig geheel is, kan die niet uiteenvallen. We kunnen de geest niet zien als een materieel ding. We kennen het doorheen de interacties en de uitingen in de materiële wereld. Alhoewel we het bestaan ervan aanvaarden en de uitingen observeren, kunnen we de natuur ervan niet kennen. Onze onwetendheid over de aard van iets, betekent niet dat het niet bestaat.

We zien met onze ogen die we kunnen beschouwen als kijkinstrumenten. Het brein is het centrum van ons gezichtsvermogen. Je zegt nochtans niet: ‘mijn brein ziet’ maar ‘Ik zie’. Het zijn wij die zien, horen en voelen. Maar wie is het die wij: ’ik’ noemen? Is het iets dat uit het brein komt of bestaat het in een brein en een hart en andere organen en leden? Waarom kunnen we niet bewegen als we gestorven zijn zelfs al zijn al onze organen en ledematen aanwezig? Werkt een fabriek uit zichzelf of doet een andere kracht dit die we ‘elektrische energie’ noemen? Elk defect of gebrek aan de fabriek die een verbreking veroorzaakt tussen de fabriek en de elektrische energie volstaat om het geheel in een puinhoop te veranderen. Zelfs al was het nog zo waardevol en productief. Is deze relatie te vergelijken met die tussen ons lichaam en onze geest?

Als de verbinding tussen ons lichaam en onze geest wordt verbroken, wat we de dood noemen, wordt het lichaam gereduceerd tot iets dat we zelfs geen paar uur langer willen bijhouden, omdat het zal wegrotten en uiteenvallen.

Nochtans is de geest geen vorm van elektrische energie. Het is een bewuste, krachtige zaak, die kan leren en denken, voelen en redeneren. Die ontwikkelt zich voortdurend, meestal parallel met de fysieke ontwikkeling van het lichaam, mentaal en spiritueel, doorheen leerprocessen, bezinning, geloof en aanbidding. Het is ook de geest die het karakter of de natuur bepaalt of identificeert van een individu. Dit maakt precies het individuele karakter uit, het onderscheid met anderen. De geest bepaald het unieke karakter van elke mens, identificeerbaar met eigen vingerafdrukken, eigen karakter, verschillende natuur en kenmerken ondanks hun samenstelling uit dezelfde basiselementen.

ONZICHTBARE

Hoe moet ik omgaan met slechte gedachten (influisteringen)?

Ik ben al een tijdje bezig met het praktiseren van mijn geloof. Mensen denken daarom ook dat ik heel religieus en standvastig ben, maar van binnen voel ik me heel ziek en zwak. Ik heb spijt voor alles en zie het leven ook niet altijd even zitten. Ik toon wel berouw, maar soms denk ik: wat voor nut heeft het om berouw te tonen voor een zonde die je telkens begaat. Het lukt mij niet om mijn gevoelens onder controle te houden. Ik wil graag van Allah houden en zoek hulp.

Deze gevoelens (dat je ‘het’ niet meer ziet zitten, en dat je je zwak voelt en geen oprechte berouw kan tonen) zijn niets anders dan weswese (influisteringen van de duivel). Weswese komt van sjaytaan (duivel). Sjaytaan probeert je met je hoofd en hart bezig te houden met onzinnige dingen, die je in je hoofd zo vergroot waardoor je uiteindelijk niet meer uit kan komen.

In de Koran vermeldt Allah: ‘en wanneer hen weswese van sjaytaan overvalt, gedenken zij Allah’ (7:201).

Een Sahaba (metgezel) kwam naar onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, en zei ‘Ik heb continu weswese’. Onze edele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, antwoordde: ‘Er is niets om je zorgen te maken; dat komt door je imân zelf’. (Moeslim, Imân 121)

Dus we leren van onze edele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, dat weswese niet iets is om je zorgen te maken en dat je ongerustheid over weswese vanuit je imân komt.

Sjaytaan houdt zich niet bezig met lege harten. Hij weet waar hij zijn tijd en inzet moet insteken en dat is een hart met overgave aan Allah. Omdat hij je niet van je gebeden kan afhouden, probeert hij met weswese je toch nog te beïnvloeden.

Een gelovige die continu in weswese is moet tegen zichzelf zeggen: ‘Sjaytaan heeft op verschillende fronten nederlagen geleden, hij heeft mij, dankzij Allah niet kunnen weerhouden om te geloven, om mijn geloof te praktiseren en mijn dagelijkse gebeden te verrichten. Nu probeert hij mij dit alles te ontnemen door weswese. Insja’Allah, met de hulp van Allah zal hij me ook hiermee niet klein krijgen. Hoe groot de weswese ook is, ik zal daar geen enkel aandacht aan schenken. En mijn aanbidding tegenover Allah niet verwaarlozen! Uiteindelijk zal sjaytaan begrijpen dat hij mij ook niet hiermee klein kan krijgen en zal hij met lege handen zijn toekomst richting hel tegemoet gaan.’

Geleerden vergelijken weswese met een schaduw van een boom die met het maanlicht in onze kamermuur te zien is. Bij ieder briesje en een windje bewegen de takken van deze boom. Vooral kinderen die met hun rijke fantasie naar deze schaduw kijken worden op een gegeven moment doodsbang van hun eigen fantasieën. Terwijl ervaren volwassenen helemaal geen aandacht geven aan deze schaduw en hun nachtrust niet verstoren.

Plek van weswese is het hart. sjaytaan richt zijn pijlen met weswese naar het hart.

Weswese is net als deze schaduwen die door sjaytaan op onze harten gericht worden. Hoe meer je aandacht geeft des te meer je in je eigen fantasiewereld in zijn macht komt. Waardoor je uiteindelijk je leven onleefbaar begint te maken door je eigen gedachten. Wat helaas momenteel bij jou het geval is.

Ons lichaam reageert met koorts of pijn tegenover bacteriële aanvallen op onze lichamelijke gezondheid. Net zo reageert onze hart op dezelfde manier tegenover aanvallen van sjaytaan.

Zoals je ook zelf vermeld, is je ‘ziekte’ begonnen nadat besloten hebt om berouw te tonen en begon te praktiseren. Op hetzelfde moment heeft sjaytaan ook een besluit genomen om jou continu weswese te geven en dat doet hij al drie jaar omdat hij ziet dat het bij je werkt!

Allah zal ons niet verantwoordelijk stellen van onze gedachten zolang we deze niet in de praktijk brengen. Als Allah ons hiervoor niet verantwoordelijk stelt, waarom ga jij jezelf dan voor je gedachten die in je hoofd en hart komt verantwoordelijk stellen? Nogmaals dit is niets anders dan sjaytaan die je weswese geeft.

Het is belangrijk om te weten dat dit soort gedachten niet vanuit je hart komt. Dus het zijn niet jou gedachten, anders had je hier niet zo veel moeite en problemen mee.

Onze Genadevolle Allah vermeldt in de Koran: Zeg: “O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah, voorwaar Allah vergeeft alle zonden, waarlijk, Hij is de Vergevensgezinde, de Genadevolle”. (Koran 39:53)

Van onze geliefde Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, leren we dat Allah in een Hadith Qoedsi heeft vermeldt: “Als de zonden van mijn dienaar tot aan de hemelen reikt, zolang hij zijn hoop in Mij niet opgeeft en vergeving vraagt, zal Ik hem vergeven.” (Tirmidzi)

Als de Genade en Vergevensgezindheid van Allah zo groot is, waarom zouden we dan onze hoop gaan verliezen?

Je zal zien dat als je oprecht en vanuit je hart berouw en spijt betoont en je richt naar Allah, zal Allah je beschermen. En vooral niet luisteren naar de influisteringen (weswese) van sjaytaan, die je wanhopig probeert te maken. Allah is Groter en Genadevoller dan alle zonden.

Kunnen de engelen en djinn zichtbaar worden?

Het is voor engelen en djinn mogelijk in de zichtbare wereld te verschijnen door een vorm aan te nemen van een wezen. We stellen in de materiële wereld een beweging vast van het zichtbare naar het onzichtbare. Bijvoorbeeld: de verdamping van water en het verdwijnen ervan in de atmosfeer, het omzetten van vaste materie in vloeistof of gas (stoom) of zoals in kernfusie: de omzetting van materie in energie. Zo ook stellen we in de wereld een beweging vast in de andere richting: van het onzichtbare naar het zichtbare. Gassen worden vloeistoffen, verdampt water wordt omgezet in regendruppels, sneeuwvlokken of zelfs hagel en energie wordt in materie omgezet. (bij kernfusie, pers. opm.) Op dezelfde manier kunnen onpeilbare gedachten en betekenissen in ons verstand verschijnen in de concrete vorm van letters en woorden in verhandelingen en boeken.

Op een analoge manier worden onzichtbare wezens zoals engelen, djinn en andere spirituele gehelen, gekleed in een of andere materiele substantie zoals lucht of ether en dan zichtbaar gemaakt. Volgens Imam Shibli kan Allah, indien Hij dit wil, hen toestaan van een vorm aan te nemen bij het uitspreken van één der Namen van Allah die als een sleutel of een paspoort functioneert voor deze vorm. Zo worden ze in de wereld zichtbaar. Als zij proberen een materiele vorm aan te nemen zonder de toestemming van Allah, vertrouwend op hun eigen mogelijkheden, dan worden ze in stukken gescheurd en verdwijnen.

We lezen in de Koran (Maryam, 19:17) dat de geest die Allah naar Maria stuurde, en die moslimgeleerden aanzien als de aartsengel Djibriel (Gabriël), voor haar verscheen als een menselijk wezen. Toen Djibriel (Gabriël) naar de Profeet Mohammed, vrede zij met hem, kwam met de Openbaring van Allah’s Boodschappen, verscheen hij zelden in zijn oorspronkelijke vorm maar meestal in die van een krijger, een reiziger of een Gezel die Dihya noemde. Zo kwam hij bv. in de vorm van een krijger te paard na het einde van het gevecht van de Greppel en sprak tot de Profeet, vrede zij met hem: ‘O Boodschapper van Allah, gij hebt uw gepantserd hemd afgelegd, maar wij, de engelen hebben dit nog niet gedaan. Allah geeft u het bevel tegen de Banoe Qoerayza op te trekken.’ (Boecharie, Maghazi, 30 / Moeslim, Jihad, 65) Op een keer kwam Djibriel (Gabriël) in de vorm van een reiziger, gekleed in wit, en om de Gezellen in de Religie te onderwijzen, stelde hij de Profeet, vzmh, vragen zoals: Wat is geloof? Wat is Islam? Wat is Ihsan (uitblinken in perfectie of deugd) en wanneer komt de Oordeelsdag? (Boecharie, Iman, 37; Moeslim, Iman 1)

Zoals engelen en djinn kan Satan (die tot de djinn behoort) ook in verschillende vormen verschijnen. Er wordt verteld dat hij voor het gevecht van Badr, aan de leiders der Qoeraysh verscheen in de gedaante van een oude man van Najd, en hen enige raad gaf. Zo ook, betrapte een Gezel, die de oorlogsbuit bewaakte, hem bij een poging deze te beschadigen. Satan trachtte de gezel over te halen hem te laten gaan, wat deze ook deed. Toen Satan dit echter voor de 3e maal herhaalde, probeerde de Gezel hem tot bij Allah’s Boodschapper te leiden. Satan schreeuwde echter:’ Laat mij vrij! Ik zal u dan zeggen waardoor gij uzelf tegen mij kunt beveiligen.’ De Gezel vroeg wat dat was. Satan zei toen dat het Vers van de Troon bescherming kon bieden. (Al- Baqara, 2:55) Toen de Profeet, vrede zij met hem, van deze gebeurtenis op de hoogte werd gebracht, zei hij: ‘Die verdorvene is een leugenaar, maar deze keer heeft hij de waarheid gezegd.’ (Boecharie, Wakala, 10)

In het hoofdstuk van de Koran dat ‘al-Ahqaf’ wordt genoemd wordt gesproken over een groep djinn die Allah’s Boodschapper afluisterden toen hij de Koran reciteerde. Toen zij naar hun volk terugkeerden zegden ze: “O volk van ons! Wij hebben zeker naar een Boek geluisterd dat na Mozes werd geopenbaard en bevestigt wat eraan voorafging. Dit Boek leidt naar het juiste en het Rechte Pad.” (Koran 46:30) Deze soera gaat verder met hun indrukken en hun opmerkingen over wat ze hoorden. Er zijn ook Tradities (Hadith) die ons vertelden dat de Boodshapper, vrede zij met hem, hen voorlas uit de Koran en hen de Boodschap verkondigde.

Djinn kunnen ook verschijnen in de vorm van verschillende dieren zoals slangen, schorpioenen, vee, ezels en vogels. Als onze Profeet, vrede zij met hem, de eed van verbinding van hen afnam in de vallei van Batn al Nakhla, wilde hij dat zij aan zijn Oemma, gemeenschap, verschenen; ofwel in hun eigen vorm ofwel in aangename vormen niet in die van schadelijke dieren zoals honden of schorpioenen. Hij waarschuwde ook zijn Oemma door te zeggen: ‘Als gij enig ongedierte ziet, in uw huis, spreek het dan tot driemaal toe aan met de woorden: Voor Allah’s wil, ga weg!. Dit kunnen immers de djinn-vrienden zijn, in een andere gedaante. Indien deze schepsels niet weggaan, zijn het geen jinn en moogt gij hen doden indien ze schadelijk zijn. De djinn die zich verbonden met Allah’s Boodschapper, vrede zij met hem, beloofden hem: ‘Als uw Oemma, de ‘Basmala’ opzegt, (de formule waarin wordt gezegd: In naam van Allah, de Genadevolle, de Vergevingsgezinde) vooraleer ze iets doen en dan hun borden bedekken, dan zullen we hun voedsel en drank niet aanraken. Wij weten niet hoe de djinn eten en drinken van ons voedsel en onze drank. Een andere Hadith zegt: ‘Als gij uzelf hebt ontlast, zuiver u dan niet met beenderen en gedroogde mest, want dit behoort tot het voedsel van de jinn-broeders’ (Voor Hadith verwijzen we naar Tirmidhi, Tahara, 14 / Boechari Manaqib al-Ansar, 32 / Moeslim, Salam, 139,140)

Hebben engelen ook een geslacht en kunnen ze verkeerde dingen doen?

Engelen zondigen nooit en gehoorzamen steeds. Omdat zij geen ziel hebben die tot het kwaad aanzet en hen in opstand doet komen tegen God Almachtig, hebben zij een welbepaalde plaats, zij worden niet bevorderd tot een hogere rang noch verlaagd tot een lagere. Zij hebben ook geen morele gebreken zoals jaloersheid, wrok of afgunst. Zij zijn vrij van wellust en dierlijke smaken die de mensen en de djinn wél vertonen.

Engelen hebben geen geslacht. Zij eten noch drinken, voelen geen honger, dorst of vermoeidheid. Alhoewel zij geen beloning krijgen in ruil voor hun verering, ontlenen zij een speciaal genot aan de nabijheid van God. Zij ontvangen een soort spiritueel genot door hun verering, zonder promotie in rang. Eerbetoon, aanbidding, het opzeggen van Gods Namen en de verheerlijking zijn hun voeding naast licht en vluchtige aroma’s.

Een bevordering is niet nodig omdat ze geen zondig ego hebben. Mensen echter, moeten tegen het kwaad in zichzelf strijden én tegen Satan, dit is onvermijdelijk. Terwijl de engelen uitnodigingen richten aan de mensen om het goede te doen, de juiste leiding te volgen en hun geloof te bewaren, tracht Satan het tegenovergestelde te bereiken: samen met zijn helpers, hun eigen zondige ego, tracht Satan de mens te verleiden. Men kan zeggen dat het leven van de mens de geschiedenis is van de voortdurende strijd om keuzes te maken tussen de inspiraties der engelen, doorheen zijn geest en de verleidingen die de duivel op de mens loslaat, doorheen het eigen zwakke ego. Daarom kan een menselijk wezen tot het allerhoogste stijgen met de hulp der engelen of afdalen tot het allerdiepste door de verleidingen van Satan. Daarom zijn ook de uitverkorenen der mensheid, de Profeten en de grootste heiligen, hoger in rang dan de grootste engelen, gewone gelovigen en gewone engelen. Alhoewel dus engelen verder gevorderd zijn dan mensen in de Kennis van God en Zijn Namen en Kenmerken, kunnen mensen door hun deugden of hun zelfontwikkelde gevoeligheden en bekwaamheden zoals bezinning en hun complexe natuur, de engelen overtreffen doordat ze betere, alomvattende spiegels zijn van Gods Namen en Kenmerken.

Geloof in het onzichtbare

De Koran spreekt over de vrome gelovigen en noemt daarbij als grootste eigenschap dat zij geloven in het ‘onwaarneembare/onzienlijke’.

“Die in het onzienlijke geloven en het gebed houden en die weldoen met hetgeen Wij hun hebben geschonken.” (Koran 2:3)

Het geloof in het onzienlijke kan hier als 2 vormen worden begrepen. Ten eerste ‘het geloof in het onwaarneembare met het verstand, zonder iets van het onwaarneembare vernomen te hebben’. Ten tweede als het ‘geloof in Allah en Zijn boodschapper Mohammed, vrede zij met hem, ook wanneer niemand bij hen aanwezig is (wanneer ze alleen zijn)’. Aan het begrip ‘onwaarneembare’ kunnen 2 begrippen gehangen worden. Ten eerste de kennis waarover alleen Allah bezit en waarover wij niets weten/kunnen vernemen (zoals gebeurtenissen in andere dimensies).

De Kenner van het onzienlijke en het zienlijke, de Almachtige, de Alwijze. (Koran 64:18)

Zeg: “Niemand in de hemelen en op aarde kent het onzienlijke, behalve Allah; en zij weten niet wanneer zij zullen worden opgewekt. (Koran 27:65)

Het geloven in het onwaarneembare gaat echter over het tweede begrip; namelijk het geloven in het onzienlijke die de Koran en profeet Mohammed (vzmh) hebben vermeld.

Hij is de Kenner van het onzienlijke en Hij geeft niemand overvloedig kennis van Zijn geheimen. (Koran 72:26)

Kortom, het geloof in het onwaarneembare houdt in dat er wordt gelooft in de door de Koran en Profeet Mohammed, vrede zij met hem, bewezen onwaarneembare zaken, die wij zelf met het blote oog niet kunnen vastleggen. De eerste stap van het geloven is de bevestiging van het geloof. En het bevestigen gaat via het begrijpen. Onze 5 zintuigen kunnen ons helpen om geloofskwesties te kunnen begrijpen. Wij zitten echter niet gevangen binnen deze 5 zintuigen.

Als wij een appelboom zien, dan is het onze taak om door middel van deze 5 zintuigen de kunst van deze appelboom in te zien. Vervolgens zoeken wij met ons verstand naar de Kunstenaar die deze kunst in elkaar heeft gezet.

Hoe is de duivel afgedwaald?

Sjaytaan, het Arabische woord voor satan (duivel), betekent “verbannen zijn van de Goddelijke Aanwezigheid, verwijderd van Allah’s genade.” Satan is als iemand die alle goede troeven in handen had, maar deze tegen zichzelf heeft gespeeld of als iemand die alles heeft verloren terwijl hij op het rand van winnen stond.

De Koran beschrijft de staat van satan als volgt: Inderdaad, Wij hebben jullie geschapen, vervolgens hebben Wij jullie [een] gedaante gegeven. Vervolgens hebben Wij tot de engelen gezegd: “Werp [jullie] neer voor Adam”, waarop zij zich [allen] neerwierpen, behalve iblis (satan). Hij behoorde niet tot degenen die zich neerwierpen. (7:11)

[Allah] zei: “Wat weerhield jou ervan je neer te werpen, toen Ik jou dat heb bevolen?” Hij [Iblis] zei: “Ik ben beter dan hij. Jij hebt mij uit vuur geschapen, terwijl Je hem uit klei hebt geschapen.” (7:12)

Satan is zo ver afgedwaald dat hij de waarheid noch kan horen, noch kan realiseren. Hij is zo pervers geworden dat hij het slachtoffer is geworden van zijn eigen vicieuze cirkel van verdorvenheid. In andere woorden heeft hij zichzelf geslachtofferd door zijn trots, ijdelheid en verwaandheid. Met zijn eerste duivelse dialectiek (ik ben beter dan hij), maakte hij zijn eerste tour van de vicieuze cirkel.

Hij heeft zichzelf beroofd van alle manieren om te smeken om vergiffenis, en zelfs van het vergeven worden, door het maken van dergelijke excuses zoals: “Ik ben beter dan hij.” Een dergelijke reactie laat duidelijk zijn verwaandheid evenals zijn uitstorting van trots, ijdelheid en arrogantie zien.

Satan zondigde, en ook Adam en Eva (Hawa) maakten een fout door van de verboden boom te eten. Echter, zodra zij hun fout realiseerden, smeekten Adam en Eva (Hawa) om de vergiffenis van Allah (God): “Onze Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan. Indien U ons geen vergiffenis schenkt en ons geen genade verleent, behoren wij zeker tot de verliezers.” (7:23).

Allah (God) vervulde hun wens en zo ontstond niet de eerder genoemde vicieuze cirkel. Satan daarentegen, probeerde zichzelf te rechtvaardigen en probeerde zijn gelijk en onschuld te bewijzen door zijn fout te ontkennen, ook al was hij ervoor gewaarschuwd. Zijn voortdurende aandringen dat hij superieur is aan Adam heeft er toe geleid dat hij zichzelf heeft laten veroordelen.

Vele verzen beschrijven Satans vijandschap, jaloezie, en de strijd tegen de menselijkheid, evenals zijn onbeschaamdheid, onwetendheid en ongehoorzaamheid jegens Allah (God). Sommige van deze verzen: [satan] zei: “Dan zal ik, omdat Jij mij hebt doen dwalen, hen [opwachten en] in een hinderlaag lokken op Jouw rechte pad. Vervolgens benader ik hen zeker, van voor hen en van achter hen en van hun rechterzijde en van hun linkerzijde, en Jij zal de meesten van hen niet dankbaar [tegenover Jou] aantreffen.” (7:16-17).

Hij werd zo aartsvijand van de mensheid. Zijn zonde, zelfverdediging, arrogantie en opstand resulteerde in verbanning (7:13). Dit, samen met zijn gelofte om mensen van het pad te brengen, verwijderde hem ver weg van de allesomvattende, verhelderende en verheffende sfeer van Allah’s genade.

Hij gaf zich totaal over aan satanische logica en koos de weg van de meest slechte verleider. Hoe meer hij mensen ging verleiden, hoe afstandelijker hij werd, hoe afstandelijker hij werd, hoe meer hij afgunst en rancune voelde. Door dit proces verwierf hij een tweede natuur die geïntegreerd was met ondankbaarheid, intriges, boosheid en verdorvenheid.

Hoe groter de afstand werd, hoe verdorvener en wreder hij werd. Zijn rancune, ijdelheid en verwaandheid namen toe. Hij durfde Allah (God) te betwisten, en verwijderde zich nog verder van Zijn Barmhartigheid. Zijn opstand en uitdaging verzegelde uiteindelijk zijn lot: zijn hart werd verzegeld. Er was nu niets anders dan kwaad in zijn hart en elke kans van goed doen of zichzelf verbeteren/hervormen werd vernietigd.

Wij zijn zeer vereerde wezens. In potentie kunnen wij de rangen van engelen bereiken. Maar we kunnen dus ook de andere richting op gaan. Denk aan het volgende: Moslims die al hun religieuze verplichtingen nakomen en een uitstekende relatie met anderen hebben, kunnen een keer hun zelfcontrole verliezen en uitbarsten. Bij zulke situaties verliezen ze al hun vriendelijkheid, mededogen, vergeving en tolerantie. Als je ze in zo een situatie zou observeren, zou je alleen haat, afgunst, wrok en woede zien zoals de vonken van de hel. Als je ze tijdens zo een situatie zou proberen te adviseren of te begeleiden, dan zou je ze niet kunnen bereiken.

Iedereen heeft wel zulke situaties meegemaakt of gezien. Maar we behouden altijd het potentieel, door Gods genade, om zo een staat te overwinnen en de deugd te herstellen. De duivel daarentegen is permanent in een staat van haat, kwaadaardige afgunst en rancune. Hij kan alleen maar aan kwaad en het duivelse denken, en niet meer aan het goede. Hoewel hij Allah (God) kent, is de duivel compassie, vriendelijkheid en tolerantie vergeten, die allemaal slechts obstakels zijn voor zijn eigendunk. Kort gezegd aanbidt hij zijn eigen persoonlijkheid.

Onze primaire verdediging tegen het vallen in een soortgelijke toestand is door te vertrouwen op en te geloven in Allah (God). We geven ons over aan Hem en zijn van Hem afhankelijk. Moge Hij ons redden van het volgen van Satan.

Wat is het standpunt van de islam over dromen?

Terwijl je slaapt, met gesloten ogen, de oren doof, de tong stom en de armen en benen zonder beweging, hoe kunt u grote afstanden afleggen, vele mensen ontmoeten en vele dingen doen in zo een korte tijd? Soms zelfs in enkele seconden? Als je ‘s morgens opstaat voelt je je diep beïnvloedt door dit avontuur van enkele seconden. Alhoewel Freud en zij die hem volgden probeerden om dromen toe te schrijven aan het onbewuste zelf, aan gedachten, verlangens, impulsen en voorbije ervaringen, hoe kun je de dromen uitleggen die u het nieuws brengen over sommige toekomstige gebeurtenissen waarmee u geen band hebt en nooit eerder aan gedacht hebt? En hoe kan iemand dromen hebben? Met welk deel van het eigen lichaam of wezen heeft iemand dromen? Waarom duren dromen slechts enkele seconden? Hoe herinneren we ons ’s morgens de dromen die we ’s nachts in onze slaap hebben gehad? Al deze en nog vele andere gelijkaardige vragen zijn zoals puzzels die wachten om door de ‘wetenschap’ te worden opgelost.

Het is waar dat onze gedachten, verlangens, impulsen en voorbije ervaringen, die ons onderbewustzijn samenstellen, in onze slaap onbewust naar boven komen. Of men kan aan een ziekte lijden, honger hebben of met een onoplosbaar probleem zitten. Ofwel geeft de verbeelding een vorm aan de afwijkingen van een slecht humeur of het geheugen herinnert zich een opwindende gebeurtenis die enige tijd eerder gebeurde en geeft er een nieuwe vorm aan. Al de dromen van een mens in dergelijke omstandigheden zijn verwarde dromen. Alhoewel ze een betekenis hebben, verdienen ze geen interpretatie. Denk bijvoorbeeld aan een man die zoute dingen eet voor hij gaat slapen en die zichzelf dan in zijn droom naast een vijver ziet. Of iemand die woedend naar bed gaat kan een droom hebben waarin hij ruziemaakt met anderen.

Als men niet weet hoe dromen geïnterpreteerd worden, echte dromen, die we verderop zullen bespreken, kunnen deze worden verward met dergelijke onbeduidende dromen. Bijvoorbeeld: de droom die de koning van Egypte had ten tijde van de Profeet Jozef, vrede zij met hem, was een echte droom. Toch noemden zijn mannen het een verwarde droom.

De koning zei: ‘Ik zag in mijn droom zeven vette koeien die zeven magere koeien opaten. Ik zag ook zeven rijpe korenbundels en zeven anderen die verdord waren. O mijn hovelingen! Zeg mij wat deze droom betekent.’ Zij antwoordden: ‘Het was een verwarde droom. Wij zijn niet goed in het verklaren van verwarde dromen.’ Jozef sprak: ‘Gij zult inzaaien, zoals gebruikelijk, gedurende zeven jaren. Laat het graan dat gij oogst in de aar, behalve een klein deel, dat gij als voedsel nodig hebt. Daarna zullen er zeven jaren van schaarste komen waarin gij bijna alles zult opeten van wat gij hebt bewaard gedurende de vorige jaren. Daarna zal er een jaar komen waarin het water overvloedig is voor de mensen. Dan zullen ze alle mogelijke vruchten uitpersen.’ Yoesoef (12:43-44 en 12:47-49)

Echte dromen

Er is een soort droom die niets te maken heeft met het onbewuste zelf. Deze dromen dragen belangrijke boodschappen: het zijn ofwel goede berichten van Allah ofwel aanmoedigingen om goede dingen te doen. Ook kunnen ze raadgevingen hiervoor bevatten of waarschuwingen tegen een kwaad dat werd begaan. Zulke dromen, die we echte dromen noemen, zijn zeer duidelijk en wie deze heeft, vergeet ze niet.

Er bestaat een soort echte droom waarin de dromer nieuws ontvangt van gebeurtenissen in de onmiddellijke toekomst. Om de natuur en het mechanisme van zulke dromen te kunnen begrijpen, moeten we de volgende verklaring maken:

De essentie van iets dat wordt geschreven, de betekenis, heeft een vorm die aan de geschreven, zichtbare vorm voorafgaat. Alles heeft een essentiële bestaansvorm in Allah’s Kennis voor het in de wereld verschijnt. In de taal van de islamitische filosofie, noemen we deze essentiële vormen van dingen in Allah’s Kennis de ‘archetypes’. Als Allah deze naar de materiele wereld wilt sturen, doorheen de uitingen van Zijn Wijsheid en Macht en Namen zoals de Vervaardiger, de Gever van Kleur, de Bepaler, de Schepper enz…, dan kleedt Hij hen in materiele omhulsels. Tussen de wereld der archetypes, waar Allah’s Kennis zich rechtstreeks uit en de materiele wereld is er nog een andere wereld. Die noemen we de wereld van de immateriële vormen en symbolen waarin de dingen bestaan in ideale vormen of als symbolen en het concept en de maatstaf van de tijd helemaal verschillend zijn van die in onze wereld. Bovendien ontvangt of vindt iemand die droomt, al deze symbolen op een verschillende manier, afhankelijk van tijd, plaats of de cultuur en zelfs de nationale en individuele karaktertrekken. Als dus het lichaam in de slaaptoestand komt, reist de geest ‘op’ naar deze wereld van ideale vormen zonder de verbinding met het lichaam helemaal te verbreken.

Gedurende de droom bewaart de geest een ‘navelstreng’ met het lichaam. De geest treedt binnen in een verschillende bestaansdimensie in de wereld van ideale vormen en symbolen waar delen van de tijd (verleden, heden en toekomst), gecombineerd worden. De geest kan zichzelf dan soms in een voorbije situatie bevinden en dan weer in een toekomstige. Nochtans ontvangt de geest meestal symbolen die kunnen worden verklaard omdat in de wereld van ideale vormen en symbolen de dingen op een ideale manier bestaan. Bijvoorbeeld: het heldere water dat in deze ideale wereld wordt gezien, kan overeenkomen met kennis in de materiele wereld. Of als u in uw droom gebruikte materie ziet, die aan u toebehoort, dan kan dat verwijzen naar geld dat in de materiele wereld is verdiend, op een correcte manier.

Als de gebruikte materie aan anderen toebehoort dan verwijst dit naar onrechtvaardig verkregen geld. Zoals in de Koran wordt vermeld, in het verhaal van Jozef, betekent een vette koe een jaar van overvloedige oogst en een magere koe verwijst naar een mislukte oogst. De vergelijkingen, gelijkenissen en parabels in de Koran en in de uitspraken der Profeten en andere gezegden die mensen gebruiken, kunnen belangrijke sleutels bevatten om dromen te begrijpen. Sommige echte dromen zijn zo duidelijk dat zij geen uitleg nodig hebben.

Zoals is uitgelegd: in de wereld van ideale vormen is het tijdsverloop totaal anders als in de materiele wereld. Omdat bovendien in dromen de geest in grote mate vrij is van de beperkingen van het lichaam, kan het in enkele seconden evenveel dingen doen als bv. in één jaar in de materiele wereld. Dit verklaart ook hoe grote heiligen, die in staat waren om hun geest op één of andere manier te bevrijden van de lichamelijke beperkingen, lange afstanden konden afleggen in een veel kortere tijd dan gewone mensen.

Voorbeelden van echte dromen

Abraham Lincoln droomde op de nacht voordat hij werd vermoord een beroemde droom. Hij zag in zijn droom dat de bedienden in het Witte Huis door elkaar liepen en elkaar vertelden dat Lincoln was vermoord. Toen hij wakker werd met grote opwinding verliep zijn dag zeer onrustig. Ondanks de waarschuwingen van zijn bedienden ging hij ’s avonds naar een theater en werd daar gedood.

De droom die Eisenhower had, nét voor hij de landing in Normandië beval, gedurende de 2e wereldoorlog in juni 1944, veranderde de loop van de oorlog. Enkele dagen voor de datum die hij voor de aanval had uitgekozen, zag hij in zijn droom een grote storm die alle landingsvaartuigen deed zinken. Daardoor vervroegde hij de datum van de landing. Zoals hij in zijn droom had voorzien, brak een grote storm uit enkele dagen nà het begin van de landing.

De moeder van Anne Ostrovosky, een Russische schrijfster, had in haar droom vele scènes gezien van de Duits- Russische gevechten, 5 jaar voor het begin van de 2e Wereldoorlog. Haar droom werd in kranten gepubliceerd.

Verschillende wetenschappelijke en technische ontdekkingen werden gerealiseerd als gevolg van dromen. Bijvoorbeeld, toen hij een studie maakte van het verloop van een draad doorheen een naaimachine, droomde Elias Howe dat hij gevangen was genomen door wilde inboorlingen in Afrika. Die verlangden dat hij een draad doorheen een naaimachine zou leiden. Verward en in grote angst viel het hem opeens op dat er gaatjes waren in de bladen der speren die de inboorlingen hadden. Toen hij ontwaakte maakte hij een naald als een kleine ‘speer’ met een gaatje aan het uiteinde.

Aan het begin van de 20e eeuw bestudeerde Niels Bohr de structuur van atomen. Hij droomde van planeten die met strengen met de zon waren verbonden en er rond draaiden. Toen hij ontwaakte, had hij de vergelijking bedacht tussen de structuur van atomen en wat hij in zijn droom had gezien.

Er zijn nog vele andere voorbeelden van echte dromen die ofwel nieuws brachten van bepaalde toekomstige gebeurtenissen ofwel sommige technische vernieuwingen en uitvindingen veroorzaakten. Maar de voorbeelden die we juist citeerden moeten volstaan om de echte natuur van dromen te begrijpen: namelijk als het resultaat van de reis der geest in de innerlijke dimensies van het bestaan en de signalen die hieruit volgen.

Uiteindelijk geven dromen een sterk bewijs voor het bestaan van immateriële werelden zowel als voor Goddelijke Kennis en Bestemming. Als God Almachtig niet alle gebeurtenissen vooraf had geordend in wat we het ‘Opperste Bewaarde Schrijftablet’ noemen dan hadden we niets kunnen weten over gebeurtenissen in de onmiddellijke toekomst. Bovendien tonen dromen aan dat de maatstaven der tijd erg verschillen afhankelijk van de kenmerken van elke wereld.