kiezen

Hoe had Oethman (ra) de Islam als geloof gekozen?

Oethman (moge Allah tevreden met hem zijn) was één van de rijkste handelaren uit Mekka en daarnaast erg vrijgevig. Aboe Bakr (moge Allah tevreden met hem zijn) was een goede vriend van hem en op een dag, tijdens een gesprek tussen de twee, werd hij door hem geïnformeerd over de Islam. Na de interesse van hem aangewakkerd te hebben, nam Aboe Bakr hem mee naar de Profeet (vzmh). Toen de altijd glimlachende Oethman tegenover de Profeet (vzmh) stond, sprak Mohammed (vrede zij met hem) hem als volgt aan: “Wees willig jegens de gunst van Allah, welke het paradijs is. Ik ben als gids gezonden naar jou en de mensheid die leidt naar redding.”

De directe, heldere en bondige wijze waarop de Profeet (vzmh) hem uitnodigde tot de Islam, deed hem versteld staan en hij zag geen greintje onzekerheid in Mohammed (vzmh). Hierdoor viel Oethman meteen voor het geloof, legde getuigenis af en vertelde de volgende droom welke hij recent gezien had: “O Profeet van Allah, in een gebied waar wij overnachtten onderweg van de terugreis uit Damascus, zag ik een droom waarin een rapporteur het volgende uitriep: “O slapers, ontwaak! Ahmed is verschenen in Mekka!” Zodra wij in Mekka arriveerden, hoorden wij vervolgens uw profeetschap.”

De bekering van de vriendelijke handelaar deed bij veel heidenen wederom het bloed onder hun nagels vandaan halen. Onder hen bevond zich ook zijn oom genaamd Hakem bin Eboe’l-As. Deze bruut-ingestelde man wist dondersgoed dat Oethman zodanig respectvol en bescheiden was, dat hij geen tegenstrijd zou leveren als zijn oom hem zou straffen. Uiteraard zou een barbaar als Hakem het niet kunnen laten om van een dergelijke eigenschap misbruik te maken.

Toen zijn ergernis haar toppunt had bereikt, zocht hij zijn neef op en greep hem om hem vervolgens mee te sleuren naar een folterpaal. Hij bond Oethman stevig vast en begon hem af te ranselen. Met afschuw kraamde hij de volgende waanzin uit: “Hoe waag jij het om het geloof van je ouders aan de kant te schuiven voor een andere religie? Zolang jij je religie niet verwerpt, zal ik jou niet vrijlaten!”

De enige reactie van Oethman hierop was: “Bij Allah, nooit en te nimmer zal ik dit absolute geloof opgeven!” Nadat Hakem hem daarop net zo lang afroste tot zijn woede suste, liet hij hem vrij omdat hij wist dat zijn neef op geen wijze om te praten was. De miserabele afgunst van Hakem kon niet op tegen de verhevenheid van Oethman.

Eigenschappen van deze uitzonderlijke metgezel van de profeet waren onder andere zijn opvallende verlegenheid en vrijgevigheid. Ook kende hij de volledige Qur’an uit zijn hoofd en reciteerde deze weleens volledig uit tijdens nachtgebeden. Graag besteedde hij zijn weelde omwille van Allah. Nooit had hij alcohol genuttigd, als één van de weinige metgezellen van de profeet, en hij was iemand die bekend stond om zijn bekoorlijke uiterlijk.

Hij bevond zich onder de tien moslims die beloofd werden met het paradijs voordat ze stierven. Ook kreeg hij de eer schoonzoon te worden van Mohammed, die hem huwde met zijn dochter Roekiyah. Vervolgens zei hij het volgende tegen zijn dochter: “Mijn geliefde dochter, heb Oethman lief. Voorwaar, onder mijn metgezellen is hij degene wiens karakter het meest op het mijne lijkt.”

Toen Roekiyah jaren later overleed en de profeet zag hoe Oethman treurde, troostte de profeet hem met de volgende woorden: “O Oethman, treur niet! Bij ALLAH, als ik honderd dochters zou hebben en ze zouden overlijden, ik zou ze één voor één huwen met jou tot er geen meer overbleef. Daar is Djibriel al, hij laat mij weten dat Allah mij beveelt om in de plaats van mijn overleden dochter, haar zusje met jou moet huwen voor hetzelfde bruidsgift.”

Mohammed (vzmh) huwde zijn gezegende metgezel met zijn dochter Oemmoe Qoelthoem. Sindsdien kreeg Oethman de bijnaam Zienoerreyn, ofwel: Drager van twee lichten.

Wat is het doel van een huwelijk?

– Genot is niet het doel van het huwelijk; het doel is het tot stand brengen van een gezin, de duurzaamheid en het voortbestaan van de natie zeker stellen, het individu behoeden voor verwarrende gedachten en gevoelens en het beheersen van lichamelijke genoegens. Net als bij andere, aan de basisnatuur die God elk wezen gegeven heeft, verwante zaken is genot een vooruitbetaling die gedaan wordt om uit te nodigen tot het huwelijk en dat aan te moedigen.

– Men moet niet trouwen om redenen als aanzien, rijkdom of fysieke aantrekking; maar vanwege spirituele schoonheid, eer en zedelijkheid, deugdzaamheid en karakter. Elke vereniging die in naam van het huwelijk, maar zonder zorgzaamheid, is ondernomen, heeft tot huilende vrouwen en wezen geleid en mensen die het hart van hun familie verwonden. Sommige huwelijken die op logica en verstand gebaseerd zijn, zijn tot stand gekomen door toevlucht bij God te zoeken. Deze huwelijken zijn zo heilig, dat ze het gehele leven als een school functioneren, waarvan de “leerlingen” de duurzaamheid en het voortbestaan van de natie zeker stellen.

– Als een koppel wil scheiden, zullen de verstandigste criteria van geen enkel nut zijn voor degenen die niet om de juiste redenen zijn getrouwd zijn (of dat niet konden). Het belangrijkste is om niet bij het minste of geringste voor het vuur in huis te vluchten, maar ervoor te zorgen dat dit überhaupt niet ontstaat.

– De beste basis voor een natie is een gezin waar materieel en spiritueel geluk heersen, omdat een dergelijk gezin als een heilige school fungeert, waar rechtschapen individuen worden opgevoed. Als een natie de gezinssituaties net zo verlicht en bloeiend kan laten zijn als de scholen, en de scholen net zo warm als de gezinnen, heeft het de grootst mogelijke reformatie tot stand gebracht en de tevredenheid en het geluk van zijn toekomstige generaties veilig gesteld.

– De manier waarop het woord thuis wordt gebruikt, is afhankelijk van degenen die er wonen. Zij worden verondersteld gelukkig te zijn in de mate waarin zij menselijke waarden delen. We kunnen zeggen dat mensen op menselijke wijze leven met degenen met wie zij hun thuis delen; de bewoners ervan maken een huis tot een thuis.

– Een zogenaamd thuis is een kleine natie, en een natie een groot thuis. Degene die met succes een thuis weet te runnen en zijn gezinsleden tot een zekere mate van menselijkheid heeft opgevoed, kan zonder al te veel moeite een grote organisatie leiden.