Op welke manier beïnvloedt de geest onze gelaattrekken?

De geest toont zichzelf meestal in het gelaat: een venster dat opengaat naar de inwendige wereld. Doorheen al zijn kenmerken, toont het gelaat het karakter van een mens.

Psychologen bevestigen dat bijna alle bewegingen, zelfs het kuchen, iemands karakter kan onthullen. Nochtans is het gelaat zo’n duidelijk teken om iemands karakter te ontdekken, de bekwaamheden en de persoonlijkheid gaven de aanleiding tot het ontstaan van een kunst die fysiognomie wordt genoemd. Dit is de kunst om iemands karakter te beoordelen aan de hand van gelaatstrekken, die door de geest worden bepaald.

Het is bekend dat de lichaamscellen voortdurend worden gewijzigd. Elke dag sterven er miljoenen en worden er cellen vervangen door anderen. Biologen zeggen dat het totaal aantal lichaamscellen om de 6 maanden ongeveer worden vervangen. Ondanks deze voortdurende vervanging blijft het gelaat ongewijzigd, met dezelfde hoofdkenmerken. Daardoor blijft herkenning mogelijk. Op dezelfde manier blijven ook iemands vingerafdrukken ongewijzigd. Noch het vernieuwen van de cellen in de vingers, noch de kwetsuren en schrammen die de vingers ondergaan, kunnen de vingerafdrukken veranderen. Nogmaals is het iemands geest, verschillend van alle andere geesten, die de stabiliteit verzekert van de individuele kenmerken.