Mag je een verkering hebben als moslim zijnde?

Nee, in de islam is een relatie voor het huwelijk niet toegestaan. Iemand die een vriendin of vriend heeft kan moeilijk beweren dat hij geen zina pleegt met zijn ogen, handen, en zeker met zijn gedachten.

Men kan geen tegenargument voeren door te zeggen dat je dan nooit de straat op moet gaan omdat je dan zina met je ogen en andere ledematen en zintuigen pleegt. Want onze edele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, heeft vermeldt dat bij eerste (onvoorkombare) blik geen schade rust. Als er vervolgblikken volgen dan is dat schadelijk en verboden. (Tirmizi, Edeb: 28 Ebû Davud, Nikâh: 43)

In de Koran staat het vers ‘en nadert niet de Zina’. (Koran 17-32) Hiermee wordt duidelijk dat alles wat kan leiden tot zina haram is. Voor degenen die menen dat het hebben van een vriendin niet persé betekend dat je ook zina zal gaan naderen, of voor degenen die menen dat zina, alleen geslachtsgemeenschap is, geven de volgende Hadith (overleveringen) van onze edel Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) een duidelijke uitleg:

“Ogen plegen zina” (Tirmizi, Edeb 35, (2787); Eboe Davoed, Tereccül 7, (4174, 4175); Nesai, Zinet 35, (8, 153))

“Twee ogen plegen zina. Twee handen plegen zina, twee voeten plegen zina…” (Moeslim. Ramuz-oel Ehadis)