Mag een moslim gaan mediteren?

Allah heeft de moslims de beste manier van mediteren geleerd in de Koran. De profeet Mohammed (vzmh) heeft dit in het praktijk gedeelte ervan geleerd. Dit wordt de Salât genoemd (het gebed). Moslims verrichten deze gebeden vijf keer per dag. Na de Salât kan men de namen van Allah zeggen. Ook dit is weer een vorm van meditatie. Daarnaast kan men naar de natuur kijken en nadenken over de scheppingen van Allah. Aanbiddingsvormen buiten de islam zijn niet toegestaan. Allah heeft met de islam zijn geloof vervolmaakt. Wij hoeven niet naar de praktijkvormen van andere geloven te kijken. Het geluk (zowel op de aarde als in het hiernamaals) zit verscholen in de islam.