Kunnen we de Koran met de andere boeken vergelijken?

De verzen van de Koran, zijn door ritme en symmetrie in vorm met elkaar verbonden om de tekenen van de Eenheid van Allah te tonen. Zij sporen onze emoties en verstand aan om na te denken over eenheid in variatie en harmonie in diversiteit. Elk hoofdstuk heeft een eigen ritme en toont verschillende onderwerpen op uiteenlopende manieren. Een dergelijke stijl onthult een unieke schoonheid, van een niet te evenaren welsprekendheid. Oplettende reciteerders en intelligente luisteraars ervaren wat de Koran beschrijft: Allah heeft de mooiste boodschap in de vorm van een boek neder gezonden, waarvan sommige delen op andere delen lijken en deze bevestigen, waardoor de huid van degenen die ontzag hebben voor hun Heer huivert; vervolgens worden hun huid en harten volgzaam in het herinneren van Allah. Zo is de leiding van Allah. (39:23)

Hoewel de Arabieren uit de tijd van de welbespraakte Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zeer intelligent en bedreven waren in poëzie en welsprekendheid, konden zij niets voortbrengen dat op de Koran leek. Tevens heeft geen van de ontelbare literaire figuren die sindsdien geleefd heeft, haar weten te evenaren. De onverschrokken Profeet (vrede en zegeningen zij met hem)daagde zijn tijdgenoten en de gehele mensheid, ongeacht tijd en plaats, zelfs uit om slechts een hoofdstuk als die uit de Koran te produceren. Het feit dat zij hier allen in gefaald hebben, levert het bewijs voor de door Allah Geopenbaarde oorsprong van de Koran.

Indien gij twijfelt aan hetgeen Wij aan Onze dienaar (Mohammed) hebben neder gezonden, brengt dan een hoofdstuk dat er op lijkt en roept uw getuigen, buiten Allah, indien gij oprecht zijt. (2:23)

Deze Koran kan niet (door iemand) vervalst worden, maar (is een openbaring van) Allah (die) bevestigt (de Geschriften) wat ervoor geweest is en (de duidelijkste) uitleg van de Wet – wat geen enkele twijfel lijdt – van de Heer der Werelden. Of, wanneer zij zeggen: “Hij (Mohammed) heeft haar vervalst.” Zeg: “Brengt dan een hoofdstuk voort en roep wie u kunt (om u te helpen), buiten Allah (want Hij heeft haar nedergezonden), indien gij oprecht zijt. (10:37-38)

Zeg: “(Zelfs) als de mensheid en djinn samenwerken om de gelijke van de Koran te produceren, zullen zij nimmer in staat zijn dat te doen, zelfs wanneer sommigen van hen de anderen helpen.” (17:88)

Niemand heeft een compositie kunnen produceren, die een hoofdstuk uit de Koran, zelfs niet het kortste hoofdstuk, kan evenaren en niemand zal dat ooit kunnen. Degenen die zich tegen de islam verzetten, hebben altijd de wapens gegrepen. Zoals een moslimgeleerde aangeeft, zouden mensen, wanneer zij de Koran of de islam met argumenten, wetenschap of welsprekendheid zouden kunnen verslaan, niet hun toevlucht in wapens hoeven te zoeken. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt de Koran jonger en frisser, omdat zij door dit proces haar verborgen oneindige schatten één voor één kan onthullen. Op dit moment is de islam de enige manier van leven die ons enige hoop geeft.

Zoals vrijwel ieder vers onafhankelijk bestaat, is het tevens onlosmakelijk met elk ander vers en met de Koran als geheel verbonden. Met dit gegeven, vereist het begrijpen en interpreteren van een vers een volledige en holistische kennis en begrip van de Koran. Dit is de reden dat moslims zeggen dat de voornaamste interpreteerder van de Koran, de Koran zelf is.