Kunnen de djinn’s door mensen gebruikt worden?

De deuren naar metafysische werelden staan pas op een kier. De mensen staan nauwelijks aan het begin van het contact met djinn en duivels, maar samenwerken is niet onmogelijk. Nochtans zal de mensheid op een dag verplicht zijn de wereld van djinn en duivels binnen te treden en daar vele problemen op te lossen die tot de materiele wereld behoren.

De Koran stelt dat: ‘Allah kende aan het Huis van Abraham de Schrift en de Wijsheid toe, en Hij wees hem een machtig koninkrijk toe.’ (4:54)

Dit machtige koninkrijk toonde zichzelf op de meest schitterende manier door de Profeten Soeleyman en Dawoed, vrede zij met hen. De Profeet Salomon regeerde niet alleen over een deel van de mensheid maar ook over djinn, duivels, vogels en winden.

‘Allah onderwierp aan hem duivels waarvan sommigen doken naar parels en ander werk uitvoerden.’ (al-Anbiya’ 21:82)

Hij had legers van djinn en vogels en hij gebruikte jinn voor vele taken: ‘Zij maakten voor hem wat hij maar wilde: synagogen, forten, opvangbakken voor bronwater en verwarmers die in de grond waren ingebouwd.’ (Saba’ 34:13)

‘De wind was ook aan hem onderworpen, de ochtendbries verplaatste zich over de afstand van een maandreis en de avondbries ook.’ (Saba, 34:12)

‘Zoals eerder is vermeld, werd de troon van de Koningin van Yemen naar Jeruzalem gebracht in een oogwenk.’ (al-Naml, 27:40)

De verzen die betrekking hebben op het koninkrijk van Soeleyman, duiden de uiterste grens aan van het gebruik dat de mensen konden maken van duivels en djinn. Deze verzen suggereren dat een dag zal komen dat de mensen in staat zullen zijn om deze wezens te gebruiken om vele taken uit te voeren, vooral op het gebied van communicatie. Het behoort ook tot de mogelijkheden dat zij zullen worden ingeschakeld bij veiligheidskwesties, mijnbouw en metaalbewerking. Zelfs ruimtestudies en geschiedkundige onderzoeken zullen daartoe behoren. Omdat djinn ongeveer 1000 jaar kunnen leven, zijn ze nuttig in het bevestigen van historische gebeurtenissen.