Krijgt de vrouw bij erfenis evenveel als de man?

Volgens het Islamitisch familierecht, ligt de financiële zorgplicht van een gezin volledig bij de man. Hij is verplicht te voorzien in alle kosten van zijn gezin (Koran 65-7; 4-34). Ook al heeft de vrouw een inkomen, dan nog is het de plicht van de man om het gezin te onderhouden.

De vrouw in de islam heeft echter ook het recht te gaan werken, geld te verdienen, eigendom te bezitten in haar eigen naam, te erven, wettelijke contracten af te sluiten, handel te drijven, en haar vermogen te beheren zoals zij dat zelf wenst. Voor dezelfde inspanning, krijgt ze dezelfde vergoeding als de man. Zij kan ook haar eigen bedrijf runnen, en niemand – ook niet haar man – kan aanspraak maken op het vermogen of het inkomen van de vrouw. Het inkomen dat ze verwerft is volledig en exclusief voor haar.

Dus het geld en vermogen die een man uit een erfenis krijgt is voor het hele gezin. Het geld en vermogen die een vrouw uit een erfenis krijgt is enkel en alleen voor de vrouw, haar man en gezin kan hierop geen aanspraak maken. Ze mag het gebruiken en spenderen zoals ze dit zelf wenst.

Is het onrechtvaardig dat een man, die verplicht is om zijn bezit en geld te spenderen aan zijn familie, meer uit een erfenis krijgt dan een vrouw die haar geld en bezit niet hoeft te delen en te gebruiken voor het onderhouden van haar gezin?