Kan ik de band met mijn niet-moslim ouders verbreken?

Allah en onze edele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, gebieden ons om goed om te gaan met onze ouders, ongeacht welke geloof ze ook aanhouden.

Esma Bintoe Eboe Bekr (Moge Allah tevreden over haar zijn) vermeldt: “Mijn moeder die nog ongelovig was, kwam bij mij op bezoek. Ik wilde weten hoe ik haar moest behandelen en vroeg aan de Profeet, vrede en zegeningen zij met hem: ‘Mijn moeder is gekomen en wil me graag zien en met me praten, zal ik haar goed behandelen? ‘Ja, geef haar de nodige respect’ antwoordde hij” (Boeharî, Hibe 28, Edeb 8, Moeslim, Zekat 50 (1003); Eboe Dawoed, Zekat, 34 (1668)).

We leren hieruit dat als de ouders geen moslims zijn we hen met respect en eerbied dienen te behandelen.

Dit wordt ook duidelijk vermeld in de Koran.

En als zij (ouders) jou dwingen dat jij iets aan Mij toekent, zonder dat jij er kennis over hebt: gehoorzaam hen dan niet. En vergezel hen vriendelijk op de wereld. (Koran 31/15)

In bovenstaande vers wordt duidelijk gemaakt dat we onze ouders niet moeten gehoorzamen als ze ons roepen tot het toekennen van een deelgenoot aan Allah en het ongeloof. Maar ook dan moeten we vriendelijk zijn tegenover onze ouders. En bidden tot Allah dat Hij de harten van onze ouders zal verzachten en verruimen tot het goede.