Kan de Koran niet geschreven zijn door een mens?

De nobele Profeet Mohammed (vzmh) kon niet lezen en schrijven!

Dit staat duidelijk in de Koran: De ongeletterde Profeet (7:157) En voordien heb jij nooit een boek gelezen, en jij hebt nooit iets met je rechterhand geschreven. Anders zouden de ontkenners zeker twijfelen. (29:48)

De Koran daagt sinds 14 eeuwen lang iedereen uit om een soortgelijk boek of 10 soortgelijke hoofdstukken en zelf uiteindelijk één soortgelijk hoofdstuk te schrijven. De Koran is zo zelfverzekerd dat Hij zelf zegt: Als jullie het niet alleen kunnen roep iedereen tot hulp en het mogen ook verzonnen verhalen zijn.

Zeg (O Mohammed): “Als de mensen en de djinn’s zich zouden verzamelen om het gelijke van deze Koran te maken; dan kunnen zij niet met het gelijke komen, zelfs al zouden zij elkaar tot hulp zijn.” (17:88).

Of zij zeggen: “Hij (Mohammed) heeft hem (de Koran) zelf verzonnen.” Zeg: brengt dan tien verzonnen hoofdstukken voort die daaraan gelijk zijn, en roept op wie jullie kunnen, buiten Allah, als jullie waarachtigen zijn.” (11:13)

Of zeggen zij: “Hij (Mohammed) heeft hem verzonnen.” Zeg: “komt dan met een hoofdstuk dat daaraan gelijkwaardig is en roept aan wie jullie kunnen.” (10:38)

En als jullie in twijfel verkeren over wat Wij hebben neergezonden aan Onze dienaar (Mohammed), brengt dan een gelijkwaardige hoofdstuk voort, en roept jullie getuigen buiten Allah op, als jullie waarachtig zijn. Als jullie dan daartoe niet in staat zijn, en jullie zullen er nooit toe in staat zijn, vreest dan de Hel. ( 2:23-24)

Zelf de grootste dichters en filosofen hebben nooit geclaimd een boek te hebben geschreven die niet geëvenaard kan worden. Hoe is het mogelijk dat een ongeletterd persoon met een boek komt en claimt dat deze van Allah is waarin op verschillende plaatsen iedereen openlijk uitdaagt om een soortgelijk iets te schrijven. En ze vernedert door te zeggen dat het ze toch niet zal lukken!

Als de welbespraakte Arabieren, machtige Romeinen, sluwe Perzen of hoog ontwikkelde Egyptenaren een soortgelijk boek konden schrijven hadden ze dit toch gedaan om de moslims de mond te snoeren en hadden ze ervoor gezorgd dat de islam zich niet kon verspreiden. Het feit dat de geleerden van al deze supermachten niet in staat waren een soortgelijk boek of zelf een korte hoofdstuk te produceren als de Koran heeft ze gedwongen om de islam een halt toe te roepen met de wapens en oorlogen.

De Koran is op zichzelf een bewijs dat het een ongeëvenaard Boek is die geopenbaard is door Allah aan de edele Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem).