JVP ISLAMLESSEN

In de onderstaande documenten kunt u de jaarplannen¬†vinden. Bij elk lesonderwerp is de bijhorende doelstelling vermeld. Daarnaast kunt u ook een verwijzing vinden naar de leerstof (paginanummers) uit het boek van ‘Noer’.