Is roken verboden in de islam?

Het roken van tabak is begin 16 eeuw vanuit Amerika geïntroduceerd in Europa en vanuit hier doorgetrokken naar Islamitische streken. Dus in de Koran en de overleveringen van onze geliefde Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, komen we vanzelfsprekend niets tegen over roken.

Islamitische geleerden hebben hier daarom verschillende meningen over. Sommige geleerden die ongeveer voor de helft van de 20e eeuw leefden vermeldden dat tabak toegestaan was, mede omdat er in die tijd niet genoeg wetenschappelijke bewijzen waren van de schade die roken met zich meebrengt. Maar vele geleerden van onze tijd vermelden dat het verboden is want de schade van roken is nu duidelijk bewezen is. Zij berusten zich dan ook op enkele verzen uit de Koran:

”En zij, die gelovige mannen en vrouwen lastig vallen zonder dat dezen er schuld aan hebben, dragen voorzeker de schuld van laster en een openlijke zonde.” (Koran 33 / 58)

Degenen die roken vallen anderen lastig, dus plegen ze een openlijke zonde.

Met roken verspil je je geld. Allah heeft verspilling verboden. (Koran 7 / 31)

Roken is slecht voor de gezondheid, veroorzaakt kanker en verkort de levensduur.In de Koran vermeldt Allah dat men zichzelf niet tot verderf mag storten en zichzelf niet mag doden (ook al is het een langzame dood). (Koran 2 /195 ; 4 / 29).