Is de islam een oorlog verlangende religie?

Naast het morele feit dat het voeren van oorlogen onjuist is, is de mensheid tot de dag van vandaag jammer genoeg er niet in geslaagd om oorlogen te vermijden. In de Koran komt het verhaal over de twee zonen van Adam, namelijk Kaïn en Abel voor. Dit is een gebeurtenis waarbij Kaïn zijn broer Abel uit jaloezie ombrengt en op deze wijze de eerste moord in de geschiedenis van de mens pleegt. Mensen die moorden plegen vanuit kwade intenties zoals jaloezie, machtsvertoon, haat e.d. hebben altijd bestaan. In de islam wordt het als proportioneel gezien als het slachtoffer een reactie vanuit zelfverdediging toont op aanvallen die hij/zij ondervindt. Zie als voorbeeld het volgende vers uit de Koran, om enige nuance aan te brengen in het verhaal: “Toestemming om te vechten is gegeven aan degenen tegen wie gevochten wordt, omdat hun onrecht is aangedaan, voorzeker Allah heeft de macht hen bij te staan.” (Koran 22:39)

De mensen die direct werden toegesproken in dit vers waren de Profeet en zijn metgezellen. In de eerste periode na de openbaring van de islam, woonden de moslims, die in de minderheid waren, nog in Mekka. Moslims werden toen opgepakt en gemarteld tot de dood, waarna de profeet besloot om een deel van de moslims te laten emigreren naar Abessinië (het huidige Ethiopië). De overgebleven groep moslims emigreerde later naar Medina (de hidjra). Hier heerste er nog altijd angst bij de moslims, omdat zij bijna iedere dag werden geconfronteerd met nieuwsberichten dat de Mekkanen plannen maakten om de moslims in Medina aan te vallen, en dat gebeurde ook.

Allah stond de moslims toe om oorlog te voeren met de intentie zichzelf te verdedigen en ook de islam in stand te houden: “En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief.” (Koran 1:190)

In dit vers worden de volgende drie punten duidelijk gemaakt:

“Strijd tegen degenen, die tegen u strijden.”

Dus strijd niet met degenen die niet tegen u strijden. De profeet heeft daarnaast zijn generalen ook altijd gewaarschuwd, om vrouwen, ouderen, kinderen en mensen die bidden te sparen.

“Strijd voor de zaak van Allah”.

Het zou kunnen dat oorlogen om allerlei redenen gevoerd worden, zoals het veroveren van landgebieden en het bemachtigen van zeggenschap over de grondstoffen. Een moslim echter kan slechts met één intentie oorlog voeren en dat is voor de zaak van Allah. Aldus om oproer, chaos en anarchie te stoppen.

“Overschrijd de grens niet”.

In tijden van oorlog is het niet toegestaan om iemand te vermoorden op bijvoorbeeld oneerbiedige wijze, of door eerst te martelen: er zijn dus regels en grenzen, waarbij het dus volstrekt verboden is om immoreel gedrag te vertonen tijdens oorlogen en allerlei oorlogsmisdaden te plegen.

Vrede staat centraal in de islam.

Als een staat of een individu echter wordt aangevallen dan is het volgens de islam toegestaan om hier antwoord op te geven. Of als er zich een situatie afspeelt waarbij basale rechten van mensen worden geschonden en inwoners niet worden beschermd, integendeel worden vervolgd en omgebracht door mensen die aan de macht zijn, dan is het toegestaan om het onderdrukte, zwakkere deel van de bevolking te hulp te schieten.