Is de islam een kopie van het christendom?

Allah heeft na Adam vele boodschappers, waaronder ook Abraham, Jezus, Mozes enz. vrede zij met hen allen, naar de mensheid gezonden. Al deze boodschappers hebben in essentie hetzelfde boodschap overgebracht. ‘Geloof in de eenheid van Allah, er is een leven na de dood waar je je moet verantwoorden’. Als laatste boodschapper is onze nobele profeet Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem, gezonden.

Deze profeten hebben niet van elkaar ‘gekopieerd’ maar ze zijn ‘gevoed’ door één Bron. Dat de islam een kopie is van het christendom en dat onze edele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, in de leer is geweest bij de christenen is niets anders dan een ‘hersenspinsel van enkel christelijke voorgangers die hun volgelingen wilden en willen afhouden van de enorme aantrekkingskracht van de islam. Deze aantijgingen berusten op geen enkel geschiedkundig of wetenschappelijk feit en hebben zodoende geen enkele waarde. Als dit het geval was geweest dan hadden vele christelijke wetenschappers en oriëntalisten hiervan dankbaar gebruik gemaakt. Maar we zien dat deze aantijgingen nooit door wetenschappers naar voren wordt gehaald omdat het geen enkel waarheid bevat.