Ik mag niet van mijn ouders trouwen met de persoon van wie ik hou, mag dit?

Een huwelijk moet op een stevig fundament worden opgezet zodat het staande zal blijven. Uithuwelijken onder dwang is een zeer zwak fundament dat door onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, niet wordt getolereerd.

Hansa, de dochter van Hidame, komt naar Aisha en klaagt: “Om zijn status te vergroten heeft mijn vader me uitgehuwelijkt aan de zoon van zijn broer, terwijl ik het niet wil.” Aisha, vraagt haar om te wachten op de Profeet (vzmh). Toen de profeet kwam, vertelde Aisha haar situatie. De Profeet liet meteen de vader van het meisje roepen en gaf in het bijzijn van haar vader, het meisje kiesrecht over haar toekomstige man. (Nasai, Nikah 36)

Een ander overlevering luidt: “Een meisje kan niet uitgehuwelijkt worden tegen haar wil” (Boechari, Nikah 40)

Zoals we kunnen zien is in de islam uithuwelijken onder dwang verboden. Helaas zijn er culturen waarbij dit zo diep ingegraven zit dat het bijna niet los te krijgen is. Wij adviseren je om je situatie voor te leggen bij de imam van de moskee die je vader bezoekt.

Vergeet niet dat de harten in de handen zijn van Allah. Hij kan de harten verzachten. Richt je naar Hem en vraag Hem om hulp. Insja’Allah zal Hij het beste aan je schenken.