Hoe kunnen de vrouwen tijdens hun maanstanden de Ramadan benutten?

Elke Ramadan, hebben de meeste vrouwen ongeveer een week waarin ze niet kunnen meedoen aan de belangrijkste religieuze praktijken van de heilige maand: vasten en bidden. Dat komt omdat zij op dat moment in grote staat van onreinheid bevinden en wanneer deze periode eindigt, dan verrichten zij de grote wassing (ghoesl) en zijn zij weer rein. Veel vrouwen vinden dat hun mate van betrokkenheid bij de hoge spirituele atmosfeer van de maand Ramadan daalt wanneer hun menstruatieperiode begint. Hetzelfde geldt voor vrouwen met kraambloeding. Voor veel van deze vrouwen brengt deze periode frustratie en een gevoel van gebrek aan spiritualiteit met zich mee. Dit moet echter niet het geval zijn.

Menstruatie, kraambloeding en andere unieke vrouwelijke zorgen maken allemaal deel uit van de Schepping van Allah, die Hij in perfecte Wijsheid heeft geschapen. Het is geen straf voor vrouwen die hun Heer naderbij willen komen. Ze zijn gewoon een onderdeel van het speciale pakket van zegeningen, kansen en uitdagingen die Allah (God) uniek aan vrouwen heeft gegeven.

Allah zegt in de Koran: “En wie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt en voor Allah bevreesd is en Hem vreest: zij zijn degenen die de overwinnaars zijn.” (24:52) Allah heeft de menstruerende vrouwen en de vrouwen met kraambloeding opgedragen om niet deel te nemen aan het vasten tijdens de maand Ramadan. Ook heeft Hij hen opgedragen om het dagelijkse gebed niet te verrichten. Dus als een menstruerende vrouw dit bevel opvolgt, met de intentie om Allah te gehoorzamen, dan aanbidt zij in principe Allah elke seconde waarin zij zichzelf weerhoudt van het gebed en het vasten.

Om ten volle te kunnen profiteren van de gezegende maand Ramadan, kunnen menstruerende vrouwen en vrouwen met kraambloeding echter meer doen dan het nalaten van de rituele gebeden en het ritueel vasten. Hieronder staan tien manieren voor vrouwen die niet snel in staat zijn om hun spiritualiteit te stimuleren tijdens deze speciale maand.

1. Breng meer tijd door met het gedenken van Allah (dhikr)

In de Hanafi-school worden menstruerende vrouwen aangeraden om de rituele wassing (woedoe) te verrichten, hun gebedskleding te dragen en op hun gebedsmat te zitten terwijl ze Allah gedenken in de tijd dat zij normaal gesproken zouden bidden. Op deze manier verliest zij niet de gewoonte van het dagelijkse gebed. Naast de ‘adhkar’ die onder de bekende soennahs vallen – zoals SubhanAllah, Alhamdullillah en Allahu akbar – kun je ook andere adhkar uitspreken. Koop bijvoorbeeld een smeekbedenboekje en lees de smeekbeden en adhkar zodat jouw band met de Schepper sterker wordt. Door dhikr te verrichten, wordt je hart verzacht. Allah zegt in de Koran: “Waarlijk, in het gedenken van Allah vinden de harten rust!” [13:28]

2. Verricht meer smeekbeden (dua)

Doea is het smeken naar Allah. Je vraagt Hem om het goede te geven en het slechte van je af te houden. Je laat jouw dankbaarheid aan Hem zien en vraagt vergiffenis voor je fouten. Het is iets wat we vandaag de dag weinig doen, maar het direct spreken met jouw Heer is een van de meest intieme manieren om een band met Hem op te bouwen. De schoonheid van een smeekbede is dat je het op elke plaats of tijd kunt doen. Maak gebruik van deze gelegenheid om je Heer te vragen voor alles wat je nodig hebt in je leven en vraag oprecht om vergiffenis voor je zonden. Het is overgeleverd van Salman al-Farisi dat Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het (Ramadan) is een maand waarvan het begin genade is, het midden vergeving en het eind bevrijding van het vuur.” [Sahih ibn Khuzayma; Sayuti, al-Jami’ al-Kabir; Bayhaqi, Shi’b al-Iman]

3. Geef anderen te eten

Of het nu gaat om je familie, buren, vrienden, collega’s of de armen in de wijk, gebruik de tijd die je normaal gesproken vastend zou doorbrengen om maaltijden voor te breiden voor degenen die vasten, zodat hun magen en hun zielen zich zullen vullen. Misschien is het een leuk idee om een iftar van een moskee of stichting financieel te sponsoren, samen met andere niet-vastende vrouwen. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die een vastende voedt bij het verbreken van het vasten, zijn zonden worden hierdoor vergeven. Hij zal worden gered van het Vuur en zijn beloning is evenveel als die van degene die vast zonder dat er iets van de beloning van de vastende af gaat.”[at-Thirmidhi, Ibn Madjah, ad-Darimi]

4. Doe (islamitische) kennis op

Gebruik je tijd en energie om je kennis (over het geloof) te vergroten. Schaf boeken aan die informatie verschaffen over bepaalde onderwerpen waarvan je nog weinig weet. Er is geen enkel bezwaar voor menstruerende vrouwen om fiqh, tafsier en hadith boeken te lezen. Vorm een kleine kring met vrouwen met wie jullie samen een boek lezen of film bekijken en dit samen na afloop bespreken. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie een pad bewandelt zoekende naar kennis, Allah zal voor hem hiermee een pad naar het Paradijs vergemakkelijken.” [Moeslim]

5. Geef meer liefdadigheid

Wij zijn omringd door talloze zegeningen, dus zorg ervoor dat die zegeningen in de maand Ramadan verspreid worden. Doneer geld aan een goed doel, zoals het ondersteunen van vluchtelingengezinnen of het helpen van een arme familie met schoolkosten. Het doneren van liefdadigheid kost minimale tijd, maar brengt grote voordelen met zich mee. Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De beste sadaqa (liefdadigheid) is dat wat wordt weggegeven tijdens Ramadan”. [al-Tirmidhi]

6. Je dagelijkse taken zijn een vorm van aanbidding

Soms worden vrouwen overweldigd door de verantwoordelijkheden van het huishouden en de jonge kinderen en kunnen ze geen tijd vrijmaken voor spirituele activiteiten dingen te ondernemen zoals Allah gedenken en kennis opdoen. Wanneer je ook in een dergelijke situatie zit, vernieuw dan je intentie met betrekking tot je rol als moeder en vrouw. Zie deze veeleisende en tijdrovende rollen voor wat ze zijn: verantwoordelijkheden die je vervult om Allah te behagen, waardoor ze een soort van aanbidding worden. Vraag Allah om al jouw bezigheden te accepteren als aanbidding en beschouw alles op deze manier. Zelfs de meest dagelijkse taken, zoals het verschonen van de luier, het schoonmaken van een gemorste beker appelsap, of het bereiden van een diner zal zodoende een manier zijn om het genoegen van je Heer te verwerven.

7. Luister naar de Koran

Een kwestie waar veel zusters mee te maken hebben in Ramadan is of zij de Koran wel of niet mogen aanraken en reciteren wanneer zij in de menstruatieperiode bevinden. De geleerden van de wetscholen verschillen hierin van mening. De Maliki wetschool is van mening dat de moslima de Koran mag aanraken en reciteren, helemaal wanneer zij vrezen dat ze datgene wat ze hebben gememoriseerd van de Koran zullen vergeten. Het is ook de mening van sheikh ibn Hazm en sheikh al-Albani. De Hanafi, Shafi’i en Hanbali wetscholen zijn echter van mening dat het voor menstruerende vrouwen en vrouwen met kraambloeding niet toegestaan is om de Koran aan te raken en te reciteren (Wahba Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilataha, 1/471). Zij mogen wel naar de Koran recitatie luisteren en smeekbeden uit de Koran lezen. Bijvoorbeeld “Inna lillahi wa inna ilayhi radjioen” wanneer iemand overlijdt. Ook mogen soerah Fatiha, Ikhlaas, Falaq en Naas worden gelezen met de intentie om een smeekbede te verrichten. Verbreek jou band met Koran dus niet, vooral in de maand van de Koran. Luister er zo vaak mogelijk naar tijdens je dagelijkse handelingen, bijvoorbeeld wanneer je het huis schoonmaakt of onderweg in de auto.

8. Toon berouw

Ramadan is een uitstekende periode om je berouw aan Allah te tonen. Gebruik momenten, wanneer anderen bidden of het vasten verbreken, om een smeekbede te verrichten en God te vragen om jou en jouw geliefden te vergeven. En om jou helpen te voorkomen dat je terugkeert naar de zonde. Alles wat we hebben is een geschenk van Allah, zelfs nadat we een zonde hebben gepleegd en zijn vergeten om vergiffenis te vragen. Weet dat Allah de Vergevensgezinde is, en vertrouw dat het moment dat jij om vergiffenis vraagt, jij ook echt vergeven wordt. Een mooie manier om berouw te tonen aan Allah is door de volgende smeekbede op te lezen: “Astaghfier Allah al-Adhiem alladhie laa ilaha illaa hoewa al-qayyoem wa atoeboe ilayh.” (overgeleverd door Aboe Dawoed en Tirmidhi)

9. Babysitten om biddende moeders te helpen

Moeders met jonge kinderen vinden het vaak moeilijk om naar de moskee te gaan, omdat ze zich zorgen maken dat hun kinderen de biddende mensen storen. Aangezien jij niet naar de moskee hoeft te gaan, kun je jezelf heel nuttig maken door op te passen op de kinderen van een moeder die graag het Tarawih gebed wil bijwonen in de moskee. Als je zelf jonge kinderen hebt, kun je de moeder vragen haar kinderen voor het gebed naar jou te brengen. Door deze persoon te helpen, zult u dezelfde goede daden krijgen die zij krijgt van dat gebed. Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die een ander tot goedheid aanspoort, zal dezelfde beloning krijgen als degene die hij heeft aangespoord, zonder dat er beloning afgaat van degene die hij heeft aangespoord.” (Moeslim)

10. Verspreid liefde en licht

Ramadan is een tijd van vreugde en blijdschap. Gebruik de extra tijd en energie om de vreugde van Ramadan en Eid met je niet-moslimvrienden, collega’s en buren te delen. Nodig een werkcollega uit voor een iftar, maak een speciale Ramadan-schotel en geef het aan je buurman, of neem tijd om speciale koekjes of cadeauzakken te maken voor je collega’s op kantoor of op school om dit tijdens de Eid uit te kunnen delen. Op deze manier zul je een persoon worden die bindingen creëert in een steeds meer geïsoleerde en gepolariseerde wereld. Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De maand Ramadan is tot jullie gekomen, de maand van de zegeningen, Allah zal jullie overstelpen door de barmhartigheid neer te zenden en Hij zal de zondes vergeven en de smeekbede verhoren. Allah zal kijken naar jullie wedijveren tijdens deze maand, en dan zal Hij over jullie opscheppen bij Zijn Engelen. Laat Allah daarom het goede van jullie zelf zien, want de ongelukkige is diegene die tijdens deze maand ontzegd wordt van de Barmhartigheid van Allah.” (Tabarani)