Hebben engelen ook een geslacht en kunnen ze verkeerde dingen doen?

Engelen zondigen nooit en gehoorzamen steeds. Omdat zij geen ziel hebben die tot het kwaad aanzet en hen in opstand doet komen tegen God Almachtig, hebben zij een welbepaalde plaats, zij worden niet bevorderd tot een hogere rang noch verlaagd tot een lagere. Zij hebben ook geen morele gebreken zoals jaloersheid, wrok of afgunst. Zij zijn vrij van wellust en dierlijke smaken die de mensen en de djinn wél vertonen.

Engelen hebben geen geslacht. Zij eten noch drinken, voelen geen honger, dorst of vermoeidheid. Alhoewel zij geen beloning krijgen in ruil voor hun verering, ontlenen zij een speciaal genot aan de nabijheid van God. Zij ontvangen een soort spiritueel genot door hun verering, zonder promotie in rang. Eerbetoon, aanbidding, het opzeggen van Gods Namen en de verheerlijking zijn hun voeding naast licht en vluchtige aroma’s.

Een bevordering is niet nodig omdat ze geen zondig ego hebben. Mensen echter, moeten tegen het kwaad in zichzelf strijden én tegen Satan, dit is onvermijdelijk. Terwijl de engelen uitnodigingen richten aan de mensen om het goede te doen, de juiste leiding te volgen en hun geloof te bewaren, tracht Satan het tegenovergestelde te bereiken: samen met zijn helpers, hun eigen zondige ego, tracht Satan de mens te verleiden. Men kan zeggen dat het leven van de mens de geschiedenis is van de voortdurende strijd om keuzes te maken tussen de inspiraties der engelen, doorheen zijn geest en de verleidingen die de duivel op de mens loslaat, doorheen het eigen zwakke ego. Daarom kan een menselijk wezen tot het allerhoogste stijgen met de hulp der engelen of afdalen tot het allerdiepste door de verleidingen van Satan. Daarom zijn ook de uitverkorenen der mensheid, de Profeten en de grootste heiligen, hoger in rang dan de grootste engelen, gewone gelovigen en gewone engelen. Alhoewel dus engelen verder gevorderd zijn dan mensen in de Kennis van God en Zijn Namen en Kenmerken, kunnen mensen door hun deugden of hun zelfontwikkelde gevoeligheden en bekwaamheden zoals bezinning en hun complexe natuur, de engelen overtreffen doordat ze betere, alomvattende spiegels zijn van Gods Namen en Kenmerken.