Geloofsbelijdenis

De geloofsbelijdenis is één van de 5 Zuilen van de Islam. Geloof (Al-Îmaan) betekent het oprecht aannemen en navolgen van alle geloofspunten en beschikkingen die profeet Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem, aan ons heeft overgebracht zoals zij aan hem werden geopenbaard door Allah de Allerhoogste. Geloof (Al-Îmaan) ontstaat dus door het aannemen en belijden van de door Allah geopenbaarde levenswaarheden. Toch is het noodzakelijk de openbare geloofsbelijdenis (Kalima(h) as-Sjahâda(h)) hardop uit te spreken om voor Moslim te worden aangezien.

Deze openlijke geloofsbelijdenis luidt:

Ik getuig dat er geen god is dan Allah en ik getuig dat Mohammed zijn dienaar en boodschapper is.

Er zijn zes grondbeginselen van het geloof (al-Îmaan). Deze zijn hieronder weergegeven.

Ik geloof in Allah de Allerhoogste; in Zijn engelen; in Zijn boeken; in Zijn profeten; in de dag van het Oordeel; dat alles, zowel het goede als het kwade, Voorbeschikt is door Allah de Allerhoogste en dat er Leven is na de dood.