Dient (volgens de sharia) een moslim die de islam verlaat gedood te worden?

Dit wordt ten onrechte door zowel moslims als niet-moslims vaak misbruikt om aan te geven dat er geen vrijheid in de islam is. Men neemt een klein deel van enkele gebeurtenissen van 15 eeuwen terug en velt hierop zijn oordeel over de gehele islam. De gebeurtenis welke hiervoor als bewijs naar voren wordt gehaald, willen we hierbij naar voren halen:

Een groep nomaden van de Oekl en Oerayna stam kwamen naar onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, en zeiden dat ze moslim waren geworden.

Totdat ze naar hun stam zouden terugkeren kregen ze toestemming om te verblijven in een weide waar ook kamelen van de moslims graasden. Zolang ze daar verbleven mochten ze van de melk van deze kamelen drinken. Eenmaal bij de uitgestrekte weide aangekomen werden deze nomaden door de hoeveelheid van de prachtige kamelen verblind. Door hun hebzucht doodden ze de herder en verminkten ze zijn lichaam en verlieten de islam. Toen onze nobele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, van dit voorval hoorde stuurde hij een groep mannen om deze nomaden gevangen te nemen. Ze werden berecht en tot dood veroordeeld. Ze werden niet gedood omdat ze afvallig werden maar omdat ze de herder hadden vermoord. (Boechari Moecharibien 16,17,18. Moeslim Qasame 9 (1671)

Als men een beetje kennis heeft van de islamitische geschiedenis, vooral van de eerste periode, zal men zien dat afvalligheid in die periode automatisch betekende dat de afvallige het geloof en zijn stam verliet om samen te spannen met de vijand en zich zo schuldig maakt aan spionage. In de eerste periode van de islam zien we dat afvalligheid meestal tijdens of voor een oorlogssituatie het geval was. De afvallige gaf cruciale ‘staatsgeheimen’ door aan de vijand. De doodstraf werd niet gegeven omdat ze afvallig waren, maar voor spionage en landverraad ten tijde van oorlog.

Zelfs in onze moderne samenleving en vooral in de koude oorlogstijd werden en worden dit soort landverraad en spionage ook vaak met de dood bestraft. Dus in tegenstelling tot wat enkele fanatiekelingen beweren wordt een afvallige niet gedood omdat hij afvallig is.

Dit komt ook overeen met de essentie van de islam over vrijheid van godsdienst:

‘Er is geen dwang in de (islamitische) religie.’ (2:256)

‘Als jou Heer het had gewild, dan zouden degenen die op aarde zijn, zeker allen samen hebben geloofd. Wil jij dan de mensen dwingen opdat zij gelovig worden?’ (10:99)

‘En zeg: “De Waarheid is van jullie Heer: dus wie wil laat hem geloven; en wie wil laat hem ongelovig zijn.’ (18:29)

‘Voor jullie jullie geloof, voor mij mijn geloof.” (109:6)