De geest en het bestaan van Allah

1. Net als het lichaam, dat God heeft geschapen uit elementen, heeft de geest het lichaam nodig om het te bevelen en te besturen en heeft het universum God nodig, met alles wat het bevat, om te kunnen ontstaan en te worden bevolen en bestuurd.

2. Er is één enkele geest voor één enkel lichaam om dit te doen laten leven en te besturen. Dus moet er één enkele Heer zijn, zonder gelijken, om het universum te scheppen en te beheren. Anders zou de ramp en de verwarring onvermijdelijk zijn.

3. We kunnen niet zeggen dat de geest zich op een bepaalde plaats bevindt of deel is van het lichaam. Het kan het lichaam zelfs verlaten, het heeft er immers geen vaste plaats in. Dit gebeurt bij dromen, er is dan een speciale streng die nog voor verbinding zorgt. Op dezelfde manier is God Almachtig niet bepaald of beperkt in tijd en ruimte. Alhoewel Hij overal aanwezig is op elk moment, is Hij nergens. Nochtans is de geest in het lichaam, beperkt in de tijd en in de ruimte.

4. De zon is één en de wereld is er ver van verwijdert. Maar de zon is overal aanwezig in de wereld door de hitte en door het licht, en kan zelfs in elk doorschijnend ding op aarde worden waargenomen door de weerkaatsing. Daarom kan worden gezegd dat de zon dichter bij de dingen is dan dat zij bij zichzelf zijn. Op dezelfde manier heeft de geest een relatie met het hele lichaam en tegelijk ook met elk der cellen die deel uitmaken van het lichaam. Dit is een vergelijking om de relatie van God met het bestaan te verduidelijken. Hij controleert en richt alle dingen op hetzelfde moment, als één enkel ding en alhoewel we ons ver van God bevinden, is Hij dichter bij ons dan dat we zelf zijn.

5. De geest is onzichtbaar en zijn natuur is ons onbekend. Op dezelfde manier is God verschillend van de geest, hoeveel we ook eraan denken en ons God trachten voor te stellen. Gods Essentie is helemaal niet voorstelbaar. Zoals de geest, is de Almachtige God alleen kenbaar doorheen de uitingen van Zijn Namen, Kenmerken en Essenties.