SAWM (VASTEN)

Welke voordelen brengt het vasten met zich mee?

Het vasten in de maand Ramadan heeft voor de mens, zowel materieel als spiritueel, veel voordelen. Het vasten is als een belangrijk medicijn, een materiële en spirituele dieet voor de mens. Wanneer de menselijke lust alle vrijheid heeft wanneer het aankomt op het eten en drinken, zal dit voor de betreffende persoon zowel materieel als medisch schadelijk zijn. Daarnaast zal het ook de spiritualiteit van iemand vergiftigen, wanneer deze alles opeet zonder onderscheid te maken tussen halal en haram. In een dergelijke situatie zal het voor de menselijke lust moeizaam zijn om het hart en de ziel te gehoorzamen. En deze lust zal uiteindelijk de controle krijgen over de persoon.

Voor sommige heiligen (awliya) speelde ascetisme, dat wil zeggen het verminderen van eten en drinken en de tijd doorbrengen met aanbidding, een belangrijke rol bij het disciplineren van de menselijke lust. Het vasten in de Ramadan is ook een soort van ascetisme, wat ons helpt om onze lusten te disciplineren en ons te leren om de waarheden te gehoorzamen.

De maag, die normaal gesproken continu eten na eten moet verwerken, krijgt op deze manier wat tijd om te rusten. Door de bevelen van Allah op te volgen, middels het verlaten van het eten en drinken wat halal is, zal de ziel en de lust makkelijker overtuigd raken om te luisteren naar de bevelen om zich te onthouden van haram. Op deze manier zal je spiritualiteit ook geordend raken.

Aan de andere kant worden de meeste mensen vaak blootgesteld aan honger. Voor geduld en tolerantie hebben zij behoefte aan honger en ascetisme, wat een vorm van training is. Het vasten inde maand Ramadan is een ascetisme en een training die ons leert om, in een gemiddeld 15 uur durende periode van honger, geduld te hebben. Dit betekent dus dat het vasten ook een medicijn is voor ongeduldigheid en intolerantie; eigenschappen die de menselijke last laat toenemen.

De mens heeft een hoop materiële en spirituele organen die in verbinding staan met de maag. Wanneer deze maag niet één maand per jaar overdag kan rusten, zullen de andere organen die in verbinding staan met de maag, de individuele aanbiddingen vergeten en het druk hebben met het eten en drinken. Om deze reden hebben heiligen (awilya) van oudsher het verminderen van eten en drinken geprefereerd om op deze manier spiritueel te kunnen stijgen.

Middels het vasten in de maand Ramadan zullen de bedienden van het lichamelijke fabriek begrijpen dat ze niet geschapen zijn om slechts te eten en te drinken. Als vervanger van de materiële en inferieure vermaak van het lichaam, zal het menselijke ziel en de spirituele aardigheid smaak krijgen van de engelachtig en spirituele vermaak in de maand Ramadan. Dit is de reden waarom gelovigen in de Ramadan, afhankelijk van hun graad, verschillende soorten verlichting (noer), productiviteit en spirituele gelukzaligheid verkrijgen. Voor het hart, de ziel, het verstand en andere geheimzinnige segmenten, zullen er in deze gezegende maand door middel van het vasten, vele spirituele productiviteit en stijgingen zijn.

Wat heeft Allah over de beloning van het vasten gezegd?

Er is geen berekening mogelijk voor de beloning die de gelovige ontvangt voor het vasten tijdens de Ramadan. Hier is geen grens aan verbonden en we weten niet hoeveel beloningen er tegenover staat. De Barmhartigheid, Kennis en Leiding van Allah zijn niet te meten in de maten die wij kennen. Zijn Gunsten zijn oneindig en omarmen ons op een wijze die wij niet kunnen bevatten. De Boodschapper van Allah heeft gezegd dat Allah heeft gezegd: “Alle daden van de zoon van Adam (de mens) zijn voor hem, behalve het vasten, dat is voor Mij en Ik geef er beloning voor.” (Boechari)

Wat zijn de spirituele voordelen van het vasten?

Het belangrijkste doel van spiritualiteit in de islam, is het ontwikkelen van een intieme en persoonlijke nabijheid tot Allah. Hoewel de leerstellingen van de islam een moslim over een breed pad naar Allah leiden, bieden de vijf zuilen een structuur om het pad over te steken en de obstakels tussen een moslim en Allah weg te nemen.

Terwijl de sjahada, de geloofsbelijdenis, ons van eindige en onechte meesters bevrijdt, maken de salât, de rituele gebeden, ons los van wereldse zaken. De zakât bevrijdt ons van de kwellingen van materiële rijkdom en de haddj, de bedevaart, vormt een middel om ons te bevrijden van de last van zonden en racisme of nationalisme. Sawm, vasten bevrijdt de gelovige tenslotte van fysieke verlangens en emotionele impulsen.

Wat op sommigen overkomt als een zichzelf opgelegde beproeving, is in werkelijkheid een diepgaande menselijke ervaring. Vasten spreekt een fundamentele zwakheid in het menselijke zelf aan – de neiging direct op een impuls te reageren. De voortdurende oefening in wilskracht om zich van eten, drinken of seksuele gemeenschap te onthouden, terwijl het lichaam het menselijke zelf voortdurend impulsen geeft, betekent dat de wil beheerst wordt. Vasten heeft niet alleen te maken met honger en dorst hebben; het is ook een strijd van het menselijke zelf om niet aan destructieve impulsen toe te geven. Profeet Mohammed (vzmh) heeft gezegd: “Als iemand tijdens het vasten niet van liegen en handelen op basis van leugens afziet, hoeft hij zijn eten en drinken ook niet op te geven van Allah.” Het belangrijkste voordeel dat vasten oplevert, is dan ook het bedwingen van alle onbewuste lichamelijke impulsen. Op deze manier komt men los van de totale afhankelijkheid van deze verlangens en impulsen, wordt deze omgezet in een relatieve afhankelijkheid en wordt men alleen nog door Allah geleid, wat de gelovige dichter tot Allah brengt.

Het belangrijkste spirituele nut dat vasten oplevert, is dan ook het trainen van de wilskracht en het verwerven van de zelfbeheersing die nodig is om succes te hebben op elk gebied van ons leven. 30 Opeenvolgende dagen vasten versterkt werkelijk de wilskracht en maakt zelfbeheersing tot een gewoonte; dit geldt in die mate, dat de meeste mensen aan het einde van Ramadan het gevoel hebben nog steeds te vasten. De positieve invloed die van een dergelijk sterke wilskracht uitgaat, strekt zich uit naar elk gebied van het leven. Het is belangrijk dit net verworven vermogen het gehele jaar, tot aan de volgende Ramadan vast te houden. De Heilige Profeet (vzmh) had de gewoonte om buiten Ramadan om, iedere week op maandag en donderdag te vasten. Hoewel dit niet verplicht werd, raadde hij moslims aan hetzelfde te doen of een ander patroon van regelmatig vasten te ontwikkelen.

In de jaren ’60 werd op een kleuterschool op de campus van de Universiteit van Stanford een interessant experiment uitgevoerd. Er werd getest of vierjarigen het vermogen hadden om een verleiding te weerstaan. Terwijl men een marshmallow in een kamer legde, werd tegen het kind gezegd dat het de marshmallow meteen mocht opeten, maar dat als het zou wachten tot de proefleider terug zou komen van een boodschap, het kind er twee mocht hebben. Een aantal kinderen wachtte op twee marshmallows, terwijl anderen hem meteen opaten. Dezelfde kinderen werden 14 lang gevolgd, om te zien hoe ze zich in het leven zouden redden.

Degenen die als vierjarige de verleiding hadden weerstaan, bleken als adolescenten sociaal competenter, over grotere persoonlijke effectiviteit te beschikken, assertiever te zijn en beter in staat om met de frustraties van het leven om te gaan. Ongeveer een derde van degenen die de marshmallow direct opaten, bleken minder van deze kwaliteiten te bezitten en een relatief meer verstoord psychologisch beeld te delen. Verrassender nog, was dat degenen die als vierjarige geduldig gewacht hadden, betere studenten waren dan degenen die direct op hun impuls gehandeld hadden. Hun SAT (Scholastic Aptitude Test, red.) scores waren verbazingwekkend hoger. Wellicht is weerstand bieden aan impulsen de belangrijkste psychologische vaardigheid die er is. Aangezien alle emoties, tot het volgen van een of andere impuls leiden, vormt dit de basis van alle emotionele zelfbeheersing. (Coleman, Daniel, Emotional Intelligence [Emotionele Intelligentie], Bloomsbury, Londen (1996), pp. 81-82.)

Uiteraard is iemands opvoeding tijdens de kinderjaren van grote invloed op het vermogen tot zelfbeheersing. Als onze ouders alles doen wat we willen en ons alles geven waar we om vragen, zullen we weinig zelfbeheersing hebben. Gelukkig kan de Islamitische praktijk van het vasten deze negatieve conditionering uit de kindertijd doorbreken.

Hoe kan men zich voorbereiden op de maand Ramadan?

Met de Ramadan in zicht zoeken vele moslims naar manieren om deze Ramadan zo goed mogelijk te benutten. Daarom is de vraag voor velen: Hoe bereid ik mijzelf het beste voor op de Ramadan? Wij hebben tien tips voor jou op een rijtje gezet.

1. Maak een checklist

Begin vanaf nu met het maken van de intentie dat deze Ramadan een bijzondere periode van veel spiritualiteit en broederschap gaat zijn. Om die intentie om te keren naar werkelijkheid is het handig om een checklist te maken met jouw doelen voor Ramadan. Voorbeelden van daden in Ramadan zijn: dagelijks lezen van Koran, het aantal keer bezoeken van oudere mensen, een bepaald aantal dagen het Tarawih gebed bidden in de moskee, het uitnodigen van niet-moslims voor een iftar. Door een doel te stellen en daarbij ook te bepalen hoe vaak je het moet doen, kun je voor jezelf eenvoudig plannen hoeveel tijd je nodig hebt om een bepaalde daad uit te voeren.

2. Bereid je lichaam voor

Zorg ervoor dat je lichamelijke gesteldheid in orde is door je voedingspatroon bewust in de gaten te houden. Pas de kwaliteit en hoeveelheid van je voeding aan. Eet geen snacks meer tussen de maaltijden en zorg ervoor dat je gezonde maaltijden nuttigt. Verminder ook je cafeïne en nicotine inname voor de Ramadan, zodat je geen afkickverschijnselen krijgt in de eerste dagen van de maand Ramadan (het is sowieso niet verstandig om koffie en thee te drinken in Ramadan, omdat deze het lichaam uitdrogen waardoor je overdag dorst zult ervaren).

3. Herzie alle medische zaken voor Ramadan

Zorg ervoor dat alle medische zaken op orde zijn voordat Ramadan begint. Wanneer je lijdt aan een bepaalde ziekte, bezoek dan de huisarts om te raadplegen wat de consequenties zijn van het vasten op je ziekte. Als je bepaalde medicatie dient in te nemen, die het onmogelijk maken om deel te nemen aan het vasten, dan hoef je niet te vasten gedurende de maand Ramadan. Voer daarom een goed gesprek met je huisarts en vraag of het verantwoord is om deel te nemen aan het vasten.

4. Verricht vrijwillige vasten

Het vrijwillig (nafila) vasten is een perfecte manier om het lichaam, de ziel en het verstand voor te bereiden op de Ramadan. Als het mogelijk is, vast dan op de aangeraden dagen maandag en donderdag, naar het voorbeeld van Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Ook vastte de Profeet (vrede zij met hem) in de maand Sjabaan, de maand vóór Ramadan. Maar let wel op, de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wanneer (de maand) Sjabaan voor de helft voorbij is, vast dan niet.” (Tirmidhi, Sawm, 37)

5. Reciteer de Koran

Veel mensen willen in Ramadan de gehele Koran (ongeveer 600 bladzijden) van begin tot eind uitlezen. Als jij niet de gewoonte hebt om dagelijks de Koran te lezen, dan zul je uitgeput raken midden in de maand en de eindstreep heel moeizaam halen. Zie dit moment dus als een kans om een gewoonte te maken van het dagelijks lezen van een stukje Koran. Op deze manier is het mogelijk om langere stukken van de Koran te lezen in de maand Ramadan. Als het onmogelijk is voor jou om de gehele Koran uit te lezen in de maand Ramadan, maak er dan een gewoonte van om dagelijks een vast aantal bladzijden te lezen of zelfs een aantal verzen per dag. Je zult extra zegeningen krijgen voor elke letter die je leest in de heilige maand.

6. Verricht extra gebeden

Als je geen verplichte gebeden hoeft in te halen (qadha), begin dan met het verrichten van vrijwillige soennah gebeden. Op deze manier kun je jezelf optimaal voorbereiden op de extra gebeden die plaatsvinden in Ramadan (Tarawih). Als je wel gemiste verplichte gebeden hebt, gebruik dan de tijd die je zou spenderen aan het verrichten van soennah gebeden om je verplichte gebeden in te halen. Voel je niet schuldig omdat je niet de soennah gebeden verricht, omdat Allah in een bekende overlevering vermeldt: “Mijn dienaar nadert Mij niet met iets dat meer geliefd is bij Mij dan de verplichtingen die Ik hem heb verplicht gesteld.” (Sahih Boechari)

7. Geef liefdadigheid

Benut de weken voorafgaand aan Ramadan om meer daden van liefdadigheid voor de medemens te verrichten. Dit kan variëren van het helpen van een vluchtelingengezin tot het doneren van geld aan de moskee of aan andere goede doelen. Het geven van liefdadigheid is een manier om je welvaart te zuiveren en door dit te doen kun je de maand Ramadan op een zuivere manier betreden. Het opent ook deuren in je leven, want Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah zegt: “Besteed (aan liefdadigheid), oh zoon van Adam, en Ik zal aan jou besteden.” (Boechari en Moeslim)

8. Stel je dienstbaar op

Stel je dienstbaar op door als vrijwilliger taken uit te voeren voor lokale liefdadigheidsorganisaties of andere organisaties die zich inzetten voor de maatschappij. Of het nou voor een islamitische organisatie is, zoals een moskee, of voor een niet-islamitische organisatie, zoals een voedselbank, het maakt niet uit zolang je maar actief dienstbaar bent voor de maatschappij. Jezelf dienstbaar opstellen is een mega-stimulans in de training van je ego en voor je relatie met God. Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie een ongemak (van een ander) vergemakkelijkt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn ongemak vergemakkelijken.” (Sahih Moeslim)

9. Focus op je karakter

Imam al-Ghazali maakt een onderscheid in drie soorten vasten. Het hoogste niveau van vasten is het vasten van het hart. Het is een soort vasten waarbij je jezelf niet alleen weerhoudt van eten en drinken maar ook van onnodige en wereldse zaken. Je kunt bijvoorbeeld stoppen met het bekijken van zinloze programma’s op tv of urenlang rondhangen op sociaal media. Of je kunt bijvoorbeeld gesprekken vermijden waarin kwaad wordt gesproken over anderen, zodat je hart niet wordt gevuld met haat en afgunst. Probeer in plaats daarvan jezelf bezig te houden met nuttige kennis en probeer je omgang met mensen te verfijnen. Door hiermee aan de slag te gaan, zul je hopelijk in Ramadan behoren tot degenen die vasten met hun hart.

10. Verminder verspilling en overconsumptie

Een van de grote problemen van moslims tijdens Ramadan is de hoge mate van verspilling van voedsel, terwijl de heilige maand ons juist leert om empathie te hebben met de minderbedeelden. Begin daarom met het bewust en duurzaam omgaan met voedsel. Let op het gemiddeld aantal boodschappen dat je normaalgesproken doet en probeer daar in Ramadan niet van af te wijken. Probeer je afval ook zoveel mogelijk te scheiden, zodat je je bewuster en duurzamer gaat gedragen.

Wat is het belang van de gezegende maand Ramadan?

De maand Ramadan, waarin de Koran als een leidraad voor de mensen, neergezonden (begon te worden) werd en (indien nagevolgd) als duidelijke tekenen van leiding en Onderscheid (tussen echt en vals). (2:185)

1. Het vasten tijdens de Ramadan is een van de belangrijkste zuilen en grootste symbolen van de Islam. Vele doeleinden ervan, hebben te maken met de Heerschappij van Allah en het dankzeggen voor wat Allah geeft, alsmede met het individuele en collectieve leven van de mensheid, training en zelfbeheersing.

Een van de doelen die verbonden zijn met Zijn Heerschappij, is dat Allah de perfectie van Zijn Heerschappij laat zien en Zijn Genade en Barmhartigheid laat zien op Aarde, die Hij geschapen heeft als een tafel die Zijn zegeningen draagt, op een manier die de menselijke verbeelding te boven gaat. Niettemin, kunnen mensen zich door onachtzaamheid en de verblindende sluier van oorzakelijk verband, van de realiteit van deze situatie afkeren. Als een leger dat op orders om te marcheren wacht, tonen gelovigen tijdens de Ramadan aan het einde van de dag echter een houding van aanbidding, alsof ze verwachten dat hen verteld zal worden zichzelf tegoed te doen aan het banket dat de Eeuwige Monarch voor hen bereid heeft. Zo reageren zij met een uitgebreide en evenwichtige handeling van collectieve aanbidding op die bijzondere en universele manifestatie van Goddelijke Genade.

Men kan zich afvragen of degenen die niet bidden of delen in de eer van zo begunstigd te zijn, het verdienen om mens genoemd te worden.

2. Vanuit het standpunt van het verband met dankbaarheid aan Allah gezien, is een van de voorbeelden van wijsheid die in het vasten tijdens de Ramadan besloten liggen deze: Zoals in het “Eerste Woord” staat, is er een prijs verbonden aan het voedsel dat door een dienaar uit de keuken van de koning gebracht wordt. Het moge duidelijk zijn dat het ongelooflijk stom zou zijn om de dienaar een fooi te geven, zonder de koning te erkennen, [aangezien dat] een duidelijk gebrek aan respect voor het gegeven geschenk [zou betekenen]. Op dezelfde wijze spreidt God Almachtig Zijn ontelbare zegeningen over de Aarde uit en schenkt Hij ons die voor een bepaalde prijs: dankbaarheid.

De schijnbare oorzaken van deze zegeningen of degenen die ze ons brengen, lijken op de dienaar uit bovenstaand voorbeeld. We betalen dienaren, voelen ons aan hen verschuldigd en danken hen, terwijl ze slechts redenen of middelen zijn. Soms tonen we hen een mate van respect die ze niet verdienen. De Ware Gever van Zegeningen verdient onze dankbaarheid voor die zegeningen oneindig veel meer. Dergelijke dankzegging veronderstelt de vorm van het erkennen van onze behoefte aan de zegeningen, dat we ze volledig waarderen en ze direct aan Hem toeschrijven.

Het vasten tijdens de Ramadan is de sleutel tot een werkelijke, oprechte, toereikende en universele dankbaarheid. Veel mensen waarderen veel van de zegeningen die ze ontvangen niet, omdat ze geen honger kennen. Zo betekent een stuk droog brood niets voor degenen die verzadigd zijn, in het bijzonder als ze rijk zijn. De smaak die de gelovige bij het breken van de vasten gewaarwordt, bevestigt echter dat dit inderdaad een zeer waardevol geschenk van Allah is. Tijdens de Ramadan, ondervindt iedereen een dankbaarheid in het hart door de waarde van de Goddelijke zegeningen te begrijpen.

Tijdens het vasten bedenken gelovigen: “Deze zegeningen zijn oorspronkelijk niet van mij en daarom kan ik ze niet zuiver en alleen als voedsel en drinken beschouwen. Aangezien de Ene ze bezit en aan mij schenkt, dien ik op Zijn toestemming te wachten om ze tot me te nemen.” Door voedsel en drank op deze wijze als Goddelijke geschenken te beschouwen, danken gelovigen Allah stilzwijgend. Dit is de reden dat vasten een sleutel tot dankbaarheid is, wat een fundamentele menselijke plicht is.

3. Het vasten is in die zin aan het collectieve leven van de mensheid verbonden, dat Allah’s beslissing om niet iedereen van broodwinning te voorzien, betekent dat de rijken de armen dienen te helpen. Zonder het vasten, zouden vele rijke en zelfingenomen mensen de pijn van honger en armoede niet kunnen bevatten, of begrijpen in welke mate de armen zorg nodig hebben. Zorg voor onze medemens is een basis van werkelijke dankbaarheid. Er is altijd wel iemand die armer is, wat betekent dat iedereen die mensen dient te helpen. Wanneer mensen nooit honger ervaren, is het voor hen vrijwel onmogelijk om goed te doen of anderen te helpen. Zelfs als ze dat wel doen, kunnen zij dat slechts op onvolmaakte wijze, omdat zij de omstandigheden van de hongerige niet in dezelfde mate ervaren.

4. Het vasten tijdens de Ramadan bevat vele Goddelijke doeleinden, die met training en zelfbeheersing verbonden zijn: Zo verlangt het zinnelijke zelf verlangt ernaar – en beschouwt het zichzelf als – om vrij en ongebonden te zijn. Van nature verlangt het naar een denkbeeldige heerschappij en vrij en eigenmachtig te kunnen handelen. Daar het niet geneigd is te denken dat het door de ontelbare zegeningen van God getraind en getest wordt, neemt het dergelijke zegeningen tot zich als een dier, op de manier van een dief of rover, met name wanneer zijn rijkdom en macht met onachtzaamheid gepaard gaan.

Tijdens de Ramadan begrijpt ieders ‘zelf’ dat het door Een Ander beheerd wordt, niet door zichzelf; dat het een dienaar is en niet zelfstandig opereert. Alleen wanneer het daartoe opgedragen of toegestaan wordt, kan het de meest gewone zaken, als eten en drinken ondernemen. Dit onvermogen slaat zijn ingebeelde heerschappij aan stukken en stelt het in staat zijn dienaarschap te erkennen en zijn werkelijke plicht van dankbaarheid te volbrengen.

5. Het vasten tijdens de Ramadan weerhoudt het zinnelijke zelf ervan in opstand te komen en tooit het met goede zeden. Door onachtzaamheid vergeet het zinnelijke zelf zichzelf. Het ziet, noch wil zijn inherente, oneindige onvermogen, behoeftigheid en tekortkomingen zien. Het denkt niet na over hoe het aan rampspoed wordt blootgesteld en aan verval onderhevig is, en hoe het uit vlees en botten bestaat, die snel uit elkaar vallen en vergaan. Het stort zich met een gewelddadige hebzucht en gehechtheid op de wereld, alsof het een lichaam van staal bezit en eeuwig zal leven en klampt zich vast aan al wat voordeel oplevert en plezierig is. In deze toestand vergeet het zijn Schepper, Die hem met volmaakte zorg traint. Gezonken in het moeras van onzedelijkheid, denkt het niet na over de gevolgen van zijn leven hier of in het hiernamaals.

Het vasten tijdens de Ramadan zorgt ervoor dat zelfs de meest onachtzame en koppige zijn zwakheid en aangeboren behoeftigheid ervaart. Honger wordt een belangrijk gegeven en herinnert hen eraan hoe fragiel hun lichamen eigenlijk zijn. Zij worden zich bewust van hun behoefte aan mededogen en zorg, en met het opgeven van hun arrogantie, proberen zij volkomen hulpeloos en wanhopig hun toevlucht te zoeken bij het Goddelijke Gerechtshof, kloppen zij met de hand van stilzwijgende dankbaarheid op de deur der Genade – uiteraard onder voorbehoud dat hun onachtzaamheid hen nog niet volledig verpest heeft.

6. Allah begon de openbaring van de Koran tijdens de Ramadan. Dit heeft vele implicaties, zoals: Om de maand waarin de Koran, dat Goddelijke woord, geopenbaard werd, te kunnen verwelkomen, proberen gelovigen door niet te eten en te drinken, als engelen te zijn. Daarnaast dienen zij te proberen zich van de ijdele preoccupaties en lompe behoeften van het zinnelijke zelf te ontdoen. Tijdens de Ramadan dienen zij de Koran te reciteren of ernaar te luisteren alsof het voor de eerste keer geopenbaard werd. Indien mogelijk, dienen zij ernaar te luisteren alsof zij het door Profeet Mohammed gereciteerd horen worden, of alsof het door Aartsengel Djibriel (Gabriël) aan Profeet Mohammed, vrede zij met hem, gereciteerd wordt of door Allah via Djibriel (Gabriël) aan Mohammed, vrede zij met hem, geopenbaard wordt. Zij dienen de Koran in hun dagelijkse bezigheden te respecteren en het Goddelijke doel van de openbaring ervan te demonstreren door de boodschap ervan aan anderen te verkondigen.

De Ramadan transformeert de moslimwereld tot een enorme moskee, waarin miljoenen de Koran reciteren voor de Aardbewoners. Met het weergeven van de realiteit van: De maand Ramadan waarin de Koran (begon) neergezonden werd (2:185), bewijst de Ramadan dat het de maand van de Koran is. Terwijl sommigen in de omvangrijke gemeenschap in de grote moskee van de moslimwereld met eerbiedige plechtigheid naar de recitatie ervan luisteren, reciteren anderen de Koran. Het wordt afgeraden om deze hemelse spirituele gemoedstoestand te verzaken, door toe te geven aan het zinnelijke zelf en te eten en te drinken in de heilige “moskee,” omdat dit de woede van de gehele geloofsgemeenschap oproept. Daarnaast wordt het afgeraden en roept het de afkeuring en woede van de moslimwereld op, om de moslims die tijdens de Ramadan vasten, te hinderen of lastig te vallen.

7. Het vasten tijdens de Ramadan dient vele doelen die met de spirituele beloningen van iemand verbonden zijn, omdat iedereen hier gezonden is om in deze wereld de zaden van het volgende leven te zaaien. De volgende paragrafen verklaren een van deze doeleinden als volgt:

De beloningen voor goede daden die men tijdens de Ramadan verricht heeft, worden met duizend vermenigvuldigd. Eén Overlevering stelt dat men voor elke letter van de Koran (die men reciteert) 10 beloningen ontvangt. Het reciteren van een letter betekent 10 goede daden en levert 10 vruchten uit het Paradijs op. Tijdens de Ramadan, wordt deze beloning echter met duizend of voor het “Vers van de Troon,” zelfs met nog meer vermenigvuldigd:

Allah! Er is geen god buiten Hem, de Eeuwig-levende, Op-ZichZelf-bestaande, Voorziener van allen. Sluimer en slaap hebben geen vat op Hem. Alles in de hemelen en op Aarde behoort aan Hem. Wie kan in Zijn aanwezigheid tussenbeide komen, tenzij Hij dat toestaat ? Hij weet wat voor en na en achter Zijn schepsels verschijnt en zij kunnen slechts zoveel van Zijn kennis vergaren, als Hij toestaat. Zijn Troon reikt over de hemelen en Aarde. Hij voelt geen vermoeidheid, tijdens het waken over en beschermen van hen, daar Hij de Hoogste, de Meest Verhevene is. (2:255)

Tijdens de vrijdagnachten van de Ramadan is de beloning zelfs nog groter. Tenslotte, wordt elke letter die tijdens de Nacht van Voorbeschikking gereciteerd wordt, met drieduizend vermenigvuldigd.

Tijdens de Ramadan wordt de Koran, waarvan het lezen van elke letter dertigduizend blijvende vruchten van het Paradijs voortbrengt, een enorme gezegende boom, die miljoenen blijvende vruchten van het Paradijs produceert. Bedenk hoe heilig deze handeling is, hoeveel het oplevert en hoe groot het verlies is voor degenen, die de letters van de Koran niet waarderen.

De Ramadan is dus de meest geschikte periode voor een dergelijke ‘winstgevende’ handeling met het oog op het hiernamaals. Het is als een zeer vruchtbare akker, waarop de oogst voor het hiernamaals groeit. Door de vermenigvuldiging van de beloning voor goede daden lijkt het op de maand april in de lente. Het is een heilig en bekend feest voor de parade van degenen die de Soevereiniteit van Zijn Heerschappij aanbidden.

Dit is de reden dat vasten tijdens de Ramadan verplicht is, waarom gelovigen de dierlijke honger van het zinnelijke zelf niet mogen bevredigen en zich niet mogen overgeven aan de nutteloze wensen ervan. Doordat ze door te vasten of zich met dergelijke zaken bezighouden, als engelen worden, weerspiegelt elke gelovige de Zelf-Voorzienigheid van Allah. Door zich gedurende een bepaalde tijd van de wereld afzijdig te houden, zijn zij op weg een zuivere ziel te worden, die zich door middel van een stoffelijk omhulsel manifesteert. In feite bevat de Ramadan en verwerven gelovigen door te vasten, een eeuwig leven na een korte periode in deze wereld.

Eén Ramadan kan gelovigen de waarde van 80 jaar aan beloning opleveren, aangezien de Koran verklaart dat de Nacht van Voorbeschikking meer oplevert dan 80 jaar, zonder een dergelijke nacht (97:3). Een koning kan een aantal dagen tot vrije dagen uitroepen om een bijzondere gebeurtenis, zoals zijn kroning te herdenken en zijn trouwe onderdanen op deze dagen vervolgens bijzondere gunsten verlenen. Op dezelfde manier heeft de Eeuwige en Verheven Koning van de 18.000 werelden de Koran, Zijn verheven verordening, tijdens de Ramadan aan elke wereld geopenbaard. Wijsheid vereist dan ook dat de Ramadan een bijzonder Goddelijk feest is, waarbij de Heer God gunsten over ons uitstrooit en geestelijke wezens tot elkaar komen. Met het gegeven dat de Ramadan een Goddelijk bepaald feest is, is het vasten verplicht gesteld, zodat mensen zich in bepaalde mate aan hun lichamelijke preoccupaties kunnen onttrekken.

Vasten stelt mensen tevens in staat de zonden die door hun lichamelijke zintuigen of lichaamsdelen begaan worden, te vermijden en deze voor de handelingen van aanbidding te gebruiken, die aan elk ervan verbonden is. Zo dienen degenen die vasten hun mond van liegen, kwaadspreken en vloeken te weerhouden, door deze bezig te houden met het reciteren van de Koran, het verheerlijken van God, het zoeken van Zijn vergeving en het afroepen van Zijn zegening over Profeet Mohammed, vrede en zegeningen zij met hem. Zij dienen hun ogen en oren ervan te weerhouden naar verboden zaken te kijken of te luisteren; in plaats daarvan dienen zij naar zaken te kijken die een spirituele les of morele waarschuwing bevatten en te luisteren naar de Koran en waarheden. Wanneer de fabriek achtige maag met werken stopt, kunnen andere lichaamsdelen (kleine werkkamers) deze makkelijk volgen.

8. Eén doel van vasten is mensen op een lichamelijk en spiritueel dieet te zetten. Wanneer het zinnelijke zelf eet, drinkt en handelt zoals het wil, schaadt dit de lichamelijke gezondheid van mensen. Bovendien en veel belangrijker nog, ondervindt hun geestelijke leven schade, doordat ze geen onderscheid maken tussen wat is toegestaan en wat verboden is. Voor een dergelijk zinnelijk zelf is het zeer moeilijk om het hart en de ziel te gehoorzamen. Door geen enkele regel te erkennen, neemt het de teugels van een persoon in handen en doet het met hem of haar wat het maar wil.

Door het vasten tijdens de Ramadan went het zelf er echter aan zich aan een dieet te houden en wordt het door middel van zelfbeheersing getraind om te gehoorzamen. Wanneer de voorgaande maaltijd goed verteerd is, ondervindt de maag geen schade door overvoeding en kan deze, door te leren wat toegestaan is te laten staan, het gebod van rede en religie om te laten staan wat verboden is, opvolgen. Op die manier zal het zinnelijke zelf niet proberen het spirituele leven van zijn eigenaar te verpesten.

Bovendien, lijden mensen in verschillende mate honger. Om een langdurige honger geduldig te verdragen, dienen mensen zich in zelfbeheersing en soberheid te trainen. Het vasten voorziet in deze op geduld gebaseerde training door mensen 15 uur lang, of als de nachtmaaltijd gemist wordt, zelfs 24 uur te laten voelen wat honger is. Op deze wijze geneest het vasten mensen van ongeduld en gebrek aan volharding, wat het leed van de mensheid verdubbelt.

Vele lichaamsdelen dienen op een of andere wijze de maag. Indien deze ‘fabriek’ zijn dagritme niet tijdens een bepaalde maand stillegt, houden deze lichaamsdelen zich met zichzelf bezig, waardoor ze hun eigen aanbidding en verheven taken vergeten. Dit is de reden dat heiligen soberheid altijd verkiezen als manier om spirituele en menselijke volmaaktheid te bereiken. Het vasten tijdens de Ramadan herinnert ons eraan dat onze lichaamsdelen voor meer dan alleen het dienen van de maag geschapen zijn. Tijdens de Ramadan ervaren en genieten vele lichaamsdelen engelachtige en spirituele – in plaats van materiële – genoegens. Als gevolg daarvan is de mate waarin gelovigen die vasten spirituele genoegens en verlichting ervaren, gekoppeld aan hun niveau van spirituele volmaaktheid. Het vasten tijdens de Ramadan verfijnt iemands hart, ziel, verstand en meest innerlijke zintuigen. Zelfs wanneer de maag protesteert, verheugen deze zintuigen zich.

9. Het observeren van het vasten tijdens de Ramadan breekt de ingebeelde heerschappij van het zinnelijke zelf af, door het eraan te herinneren dat het van nature hulpeloos is en ervan te overtuigen dat het een dienaar is. Aangezien het zinnelijke zelf niet graag zijn Meester erkent, houdt het koppig vast aan zijn eigen heerschappij, zelfs wanneer het lijdt. Alleen honger kan een dergelijke houding veranderen.

Allah’s Boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, vertelt dat God Almachtig het zinnelijke zelf vroeg: “Wie ben ik en wie ben jij?” Het antwoordde: “U bent Uzelf en ik ben mijzelf.” Hoe erg Allah het ook strafte en hoe vaak Hij Zijn vraag ook herhaalde, Hij kreeg telkens hetzelfde antwoord. Toen Hij het echter aan honger onderwierp, antwoordde het: “U bent mijn Barmhartige Heer; ik ben Uw hulpeloze dienaar.”

O Allah, schenk onze meester Mohammed vrede en zegeningen op een manier die U behaagt en geef hem waar hij recht op heeft, naar aanleiding van het aantal beloningen voor het reciteren van de letters van de Koran tijdens de Ramadan, en ook zijn Familie en Metgezellen. Verheerlijkt zij uw Heer, de Meester van Eer en Macht; verheven boven al wat ten onrechte aan Hem toegeschreven wordt. Vrede zij met de Boodschappers en alle lof aan Allah, Heer der Werelden. Amîn.

Welke ahadith zijn er over het vasten tijdens een reis?

“De maand Ramadan is het waarin de Koran is neergezonden, als Leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de Leiding en de Foerqan. Wie van jullie aanwezig is in de maand, laat die dan vasten, maar wie ziek is of op reis, dan is er een aantal andere dagen (om de vasten in te halen). Allah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het ongemak. En maakt het aantal (dagen) vol en prijst Allah’s Grootheid omdat Hij jullie leiding schonk, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.” Uit de ayah (2:185) kan worden opgemaakt dat de persoon die moeite gaat ondervinden tijdens zijn reis, het vasten later kan inhalen.

In het leven van de Profeet Mohammed (vzmh) zien we twee gebeurtenis die dit bevestigen:

1. Djabir (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

In het jaar van de Overwinning van Mekka begaf de Boodschapper van Allah zich op reis naar Mekka (in de maand Ramadan). Totdat zij de plaats genaamd Koera al Gamim bereikten vastten Hij en zijn Metgezellen. Daarna vroeg hij om beker water en hij hield de beker omhoog. Iedereen keek naar de beker. Daarna dronk hij van het water. Sommigen zeiden: “Een deel van ons heeft gevast.” De Boodschapper van Allah zei daarop: “Zij zijn opstandig. Zij zijn opstandig!” (Moeslim, Siyam 90; Tirmidhi, Sawm 18; An-Nasaai, Sawm 49)

De Profeet (vrede zij met hem) noemt hen niet opstandig, omdat ze onrust veroorzaken, maar omdat zij in de hitte van de woestijn, tijdens een belangrijke reis zichzelf hebben uitgeput. Ondanks dat de Profeet (vrede zij met hem) hen opdroeg om het vasten te verbreken, bleven zij doorgaan met vasten. Daarom hebben zij zichzelf onrecht aangedaan.

2. Djabir (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft ook overgeleverd over het vasten in moeilijke omstandigheden:

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) was op een reis. Hij zag een man, wie omsingeld was door mensen. Zij vormden een schaduw voor hem. De Profeet (vrede zij met hem) vroeg:

“Wat heeft hij?” Zij antwoordden: “Hij is een vastende man! ”Daarop zei de Profeet (vrede zij met hem): “Vasten gedurende de reis behoort niet tot ‘birr’ (daden die de tevredenheid hebben van Allah) (Boechari, Sawm 36; Moeslim, Siyam 92; Abu Dawoed, Sawm 43)In de ayah wordt namelijk vermeld: Allah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het ongemak.

Als een gelovige zichzelf in moeilijke omstandigheden sleurt, terwijl het geloof hem/haar makkelijkheden aanbiedt, dan is dat een onrecht tegenover de gunsten van Allah, waarvan het lichaam er een van is. Het gemak van het geloof heeft de Profeet meerdere malen herhaald zoals in het volgende voorbeeld:

Muhammed ibn Ka’b heeft overgeleverd:

Op een dag in Ramadan kwam ik bij Anas ibn Malik (moge Allah tevreden met hem zijn). Hij bereidde zich voor op een reis. Hij maakte zijn kameel gereed en trok zijn reiskleding aan. Hij liet voedsel brengen en at vervolgens van het voedsel. Ik zei tegen hem: “Is het soennah” (om het vasten te verbreken wanneer een persoon op reis gaat)? Hij antwoordde: ”Ja” en vertrok op reis. (Tirmidhi, Sawm 76)

In de volgende ahadith zien we dat de Profeet (vrede zij met hem) toestemming heeft gegeven om te vasten in de maand Ramadan wanneer de omstandigheden minder zwaar zijn:

Aisja (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd:

Hamza ibn Amr al-Aslami (moge Allah tevreden met hem zijn) vroeg de Profeet (vrede zij met hem) over het vasten tijdens de reis. Hij was iemand die zelf veelvuldig vastte. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) gaf het volgende antwoord:- “Als je wenst te vasten, vast. En als je niet wenst, vast dan niet.” (Boechari, Sawm 33; Moeslim, Siyam 103; Moewatta, Siyam 24; Tirmidhi, Sawm 19; Abu Dawoed, Sawm 42)Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

Wij waren op reis met de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem). Een deel van ons vastte en een deel vastte niet. De vastenden veroordeelden de niet-vastenden niet. Noch veroordeelden de niet-vastenden de vastenden. (Boechari, Sawm 37; Moeslim, Siyam 98, Moewatta 23; Abu Dawoed, Sawm 42)

De voorbeelden die hierboven zijn gegeven geven duidelijk aan dat in moeilijke omstandigheden het beter is om het vasten te verbreken. In de huidige tijd (waarin er bijna geen sprake is van moeilijke omstandigheden) is het beter voor de gelovige om de voorkeur te geven aan het vasten tijdens de reis. Een voorbeeld uit de tijd van de Profeet (vrede zij met hem):

Salama ibn Muhabbak (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd:- “Wie op reis de maand Ramadan ‘tegemoet komt’ en voldoende voedingsmiddelen bij zich heeft om zichzelf te voeden en een voertuig heeft om zichzelf tot de bestemming te verplaatsen, waar hij zich dan ook bevindt, laat hem vasten.” (Abu Dawoed, Sawm 44)

In de Koran (2:184) wordt vermeld dat de zieke en de reiziger het vasten op een ander tijdstip kunnen inhalen, maar tegelijkertijd wordt ook gezegd: “En jullie vasten is beter voor jullie, als jullie dat maar weten.”

Uit de ahadith en de verzen van de Koran kan het volgende worden samengevat:

• Omdat de reis een zware en afmattende bezigheid is, heeft de islam gemak geboden bij het gebed en het vasten.

• Tijdens de reis wordt het gebed korter gebeden (2 rakât in plaats van 4 rakât)

• Men is vrij de keuze te maken betreft het vasten. Zoals in de ayah ook duidelijk wordt vermeld, is het toegestaan om het vasten die dag te verbreken en op een andere dag in te halen.

• Hier geeft de islam toestemming voor en dit is een gemak vanuit het geloof. Maar wanneer het zeer makkelijk is om te vasten en tijdens de reis zal geen moeilijkheden worden ervaren, dan is het beter om te vasten en er zal een hogere beloning voor zijn.

• In de huidige tijd zijn de omstandigheden zeer gunstig. Waar vroeger een reis weken tot zelfs maanden kon duren, duurt een reis tegenwoordig slechts enkele minuten of uren. Daarom dient men dit gemak niet te misbruiken. Als er geen reden is om het vasten te verbreken, dan is het beter om te vasten gedurende de reis.

Wat voor een maand is de Ramadan?

Ramadan is een periode van intensieve aanbidding en toewijding aan Allah (God). Van het lezen van de Koran en nadenken over de leerstellingen ervan, van uitgebreide dankbaarheid, liefdadigheid, beoefening van zelfbeheersing en vriendelijkheid. Een periode waarin men zichzelf oefent om spiritueel gezien een beter mens te zijn en de relaties met anderen te verbeteren. Ramadan is de 9e maand in de Islamitische maankalender. Voor meer dan een miljard moslims in de wereld is het een speciale maand.

Soms wordt deze ook wel de “Sultan van de 11 maanden” genoemd. Tijdens deze maand vasten gezonde volwassen moslims vanaf het aanbreken van de dag tot aan zonsondergang. Vasten betekent dat men zich gedurende de uren van daglicht van eten, drinken en seksuele gemeenschap onthoudt; dat wil zeggen, van ongeveer anderhalf uur voor zonsopgang tot zonsondergang. In de profetische overlevering wordt aanbevolen om voor het aanbreken van de dag een vroeg ontbijt te eten. Aan het einde van de dag wordt de vasten gebroken met een maaltijd, die iftar genoemd wordt. Volgens de profetische overlevering wordt de vasten met een dadel, olijf of soms met water verbroken.

Ramadan is een tijd van intensieve aanbidding en toewijding aan Allah (God). Van het lezen van de Koran en nadenken over de leerstellingen ervan, van uitgebreide dankbaarheid, liefdadigheid, beoefening van zelfbeheersing en vriendelijkheid. Een periode waarin men zichzelf oefent om spiritueel gezien een beter mens te zijn en de relaties met anderen te verbeteren.

Wat zijn de verboden handelingen, die inhalen vereisen.

• Eten door een vergissing of door dwang

• Het doorslikken van bloed dat meer bedraagt dan het speeksel waar het mee vermengd is en waarvan men de smaak kan proeven.

• Het doorslikken van meer dan een paar tranen of zweetdruppels, waarvan men de smaak kan proeven.

• Het verwijderen en vervolgens opeten van iets eetbaars dat tussen de tanden is achtergebleven en groter is dan een kikkererwt.

• Overgeven van meer dan een mondvol. Alles dat minder si en in de maag terugkeert, maakt de vasten niet ongeldig. Wanneer men het echter bewust doorslikt, is de vasten gebroken.

• Zaadlozing die onder genot plaatsvindt, door te kussen, aan te raken of te masturberen.

• Menstruatie en postnatale bloeding, ook als een van beiden net voor zonsopgang optreedt.

• Eten, drinken of gemeenschap hebben, omdat men denkt dat de zon nog niet is ondergegaan of het nog geen fajr is.

• Injecties, of het nu voeding betreft of voor medicinale doeleinden is. Het maakt ook niet uit of de injectie intraveneus of onderhuids gegeven is, of het geïnjecteerde al dan niet de maag bereikt heeft.

• Drank of medicijn dat door de keel of neus gaat. Water dat door de oren naar binnenkomt, is echter toegestaan.

• Vloeistof die via het rectum het lichaam binnenkomt.

Wat zijn de toegestane handelingen tijdens het vasten?

• Water over zichzelf gieten en kopje onder gaan.

• Kohl, oogdruppels of iets anders op of in de ogen aanbrengen.

• Kussen, onder voorbehoud dat men zichzelf kan inhouden.

• De mond en neus spoelen, zonder water door te slikken.

• Proeven van een vloeistof, voedsel of iets dat men wil kopen. Al wat eetbaar is, mag echter niet worden doorgeslikt.

• Kauwgom kauwen wordt (in tegenstelling tot iets zonder zoetheid of smaak) afgeraden, maar maakt het vasten niet ongeldig.

• Eten, drinken of seksuele gemeenschap tijdens de nacht tot aan de ochtend.

• Als men bij vergissing iets eet, hoeft de dag niet ingehaald te worden.

• Het verrichten van ghoesl voor aanvang van de dag is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden om voor aanvang van het vasten zuiver te zijn.

• Wanneer menstruatie- of postnataal bloed ’s nachts stopt, kan een vrouw de ghoesl tot ’s ochtends uitstellen en vasten. Ze dient de ghoesl echter wel voor het ochtendgebed te verrichten.

• Degene die vast, kan een tandenstoker of –borstel gebruiken om de tanden te reinigen. Het maakt niet uit of dit aan het begin of einde van de dag gebeurt.

• Het ruiken aan parfum.

• Het doorslikken van al wat dat bij het opstaan vochtig is van speeksel.

• Het doorslikken van slechts een paar tranen of zweetdruppels, waarvan men de smaak niet proeft.

• Het eten van iets dat tussen de tanden is gebleven en kleiner is dan een kikkererwt.

• Alles wat niet eetbaar is en de mond per ongeluk binnendringt (rook, stof en de smaak van medicijn dat op de tanden is aangebracht) maakt de vasten niet ongeldig.

• Het kussen, aanraken en strelen van de andere sekse, onder voorbehoud dat er geen ejaculatie plaatsvindt en alle andere seksuele handelingen die niet tot ejaculatie leiden. Ejaculatie die veroorzaakt wordt door kijken of denken, maakt het vasten niet ongeldig.

• Het hebben van een natte droom of een ejaculatie van zaadvocht gedurende de dag.

Met welk gedachte vasten de moslims?

De geboden en verboden worden volledig bepaald door de Wil van Allah. Moslims volgen deze geboden en verboden op omdat Allah dit wil en niet anders. Uit liefde en bewondering voor Allah onderwerpt de moslim zich aan Zijn geboden en verboden. Ditzelfde geldt voor het vasten; moslims vasten alleen omdat Allah het wil. Dit neemt niet weg dat de geboden en verboden ondervraagd kunnen worden om zo meer diepgang en bewustzijn op te leveren.

Door het aardoppervlak van deze wereld als een tafel vol zegeningen te scheppen, toont Allah ons de volmaaktheid van Zijn Heerschappij, Gratie en Genade. Op die Goddelijke tafel heeft Hij voor ons allerlei soorten zegeningen en voorzieningen geplaatst, die wij mogen gebruiken. De meeste mensen vergeten echter dat Allah de uiteindelijke bron van voorziening is en zien in plaats daarvan vergankelijke oorzaken als oorsprong van deze zegeningen. In feite kunnen die oorzaken slechts bezorgers zijn. In het aangezicht van de almachtige en universele Genade, verrichten gelovigen tijdens de Ramadan een collectieve daad van aanbidding; zij wachten op de Goddelijke uitnodiging om op het moment van het breken van het vasten aan de tafel van zegeningen plaats te nemen.

De enige prijs die Allah verwacht en van ons vraagt, is dankbaarheid voor het voedsel waar Hij ons in heeft voorzien. Echte dankbaarheid bevindt zich in het weten dat alle voorzieningen direct van Allah afkomstig zijn, de waarde ervan te erkennen en onze eigen behoefte aan en afhankelijkheid van die voorzieningen te voelen. Omdat de meeste mensen de waarde en behoefte aan voedsel beter ervaren wanneer zij honger hebben, is vasten de beste manier om deze oprechte dankbaarheid te tonen. Door in naam van Allah te vasten, erkennen moslims dat het onderhoud, dat wij wellicht als vanzelfsprekend beschouwen, direct van Allah afkomstig is.

Allereerst wordt vasten in de maand Ramadan bevolen in de heilige Koran (2:185),

De maand Ramadan, waarin de Koran als een zuivere bron van leiding voor de mensen en (indien opgevolgd) als duidelijke tekenen van leiding en Onderscheid (tussen goed en kwaad) neder gezonden werd. Daarom dient een ieder van jullie die tijdens deze maand aanwezig is, gedurende deze maand te vasten en degene die zo ziek is dat hij of zij niet kan vasten of op reis is, dient gedurende andere dagen een zelfde aantal dagen te vasten. Allah wenst u gemak toe en geen ontberingen, om ervoor te zorgen dat u het vereiste aantal dagen kan volbrengen, verheerlijkt Allah omdat Hij u geleid heeft en moge u (Hem) zeer dankbaar zijn. (2:185)

Vasten levert voor een praktiserende moslim en de moslimgemeenschap waar hij of zij toe behoort, vele voordelen op:

• Het prikkelt de spirituele groei. Door te vasten herinnert men zichzelf er aan dat Allah zijn ware eigenaar is en dat hijzelf geen absolute zeggenschap heeft.

• Door te vasten herinnert men zichzelf er aan dat men zwak en behoeftig is en ook hoe afhankelijk men van Allah is voor de voorziening in zijn basisbehoeften, waarmee de deur naar verbinding met Allah geopend wordt.

• De honger die door het vasten ontstaat, geeft de geest de gelegenheid te ontsnappen aan de fysieke dominantie van het lichaam en creëert zo de mogelijkheid om zich te ontwikkelen.

• Door het vasten, zullen de rijken ervaren wat het is om honger te hebben en hoe het is om niet in staat te zijn het eten te kunnen kopen welke men nodig heeft. Daardoor zullen de rijken meer bereid zijn om liefdadigheid te doen, wanneer zij vasten. Dit zorgt voor een band tussen de armen en rijken, wat tot sociale cohesie leidt.

• Tijdens de Ramadan, wanneer moslims elkaar uitnodigen om de vasten te breken en ze elkaar iedere avond in de moskee tegenkomen, is er veel communicatie over en weer tussen moslims.

• Het grootste nut van vasten is dat het de beste manier is om de wilskracht te trainen. Doordat het vasten voor een aaneengesloten periode van een maand duurt, wordt de zelfbeheersing die dit oplevert, een gewoonte.

• Het is bewezen dat veel ziektes als zwaarlijvigheid, hartziekten etc., veroorzaakt worden door te veel te eten en ook door de verkeerde dingen te eten. Door 30 dagen op rij te vasten, maken moslims zich de gewoonte eigen om hun eetgewoonten te beheersen.