Zijn garnalen, mosselen en kreeft toegestaan (halal)?

Volgens de Sjafie, Malikie en Hanbelie Madhhab(wetsschool) zijn waterdieren, ofwel alle dieren die niet op gebieden buiten het water kunnen leven, halal en kunnen dus gegeten worden. Het maakt niet uit waar deze dieren zich bevinden en of ze een gewone visvorm hebben of een ander soort zijn. Ook maakt het geen verschil of deze vissen worden gevangen door moslims of niet-moslims en of ze levend of dood zijn.

De Malikie madhhab maakt hier geen uitzondering in.

Volgens de Hanbelie madhhab wordt enkel de sidderaal gezien als vies, en mag daarom niet gegeten worden.

Volgens de Sjafi madhhab is het eten van vlees van dieren die zowel in het water als op het land kunnen leven zoals een kikker, een krab of een krokodil haram.

De Hanafie madhhab stelt niet visvormige waterdieren haram. Hieronder vallen ook tarbotten, karpers, dolfijnen en sidderalen. Volgens deze regel mag het vlees van dieren die permanent in het water leven en schuilen gegeten worden. Alle andere waterdieren zijn haram. Mosselen, garnalen, oesters, zeekreeften en krabben zijn volgens de Hanafie madhhab ook haram.

Dus waterdieren zoals mosselen, garnalen, oesters, zeekreeften en krabben mogen volgens de Sjafie, Malike en Hanbelie madhhab wel gegeten worden en volgens de Hanafie niet. De reden voor het feit dat deze waterdieren volgens de Hanafie haram zijn, is dat dergelijke waterdieren zowel als uiterlijk en gedeelten die kunnen gegeten worden, als vies, onsmakelijk en goor worden gezien. Het wordt gezien als iets dat de mens niet aantrekt om te eten (El-Mezâhibu’l-Erbaa, 2: 5).