Zal de wederopstanding met onze lichaam zijn?

De doden zullen zowel met hun lichamen als met hun zielen worden opgewekt. Overeenkomstig de context, vermeldt de Koran soms een spiritueel Verrijzenis en soms de lichamelijke. Bijvoorbeeld de verzen: ‘O rustige ziel! Keer naar uw Heer terug, tevreden en tevredenstellend! Kom binnen bij Mijn rechtvaardige dienaren. Kom binnen in Mijn Paradijs!’ (89:27-30)

Hierin wordt de terugkeer van een ziel naar de Heer vermeldt. Nochtans, in vele betekenisvolle verzen beschrijft de Koran de Verrijzenis en de andere wereld in dergelijke materiele en fysische termen dat het onmogelijk is om de lichamelijke Verrijzenis niet aan te nemen. In 120 plaatsen, vertelt de Koran over de waarheid van Paradijs en Hel ofwel gedetailleerd, ofwel in het kort. Bij het beschrijven van Paradijs en Hel en de situatie van de mensen die het ene of het andere verdienen, benadrukt de Koran de combinatie van lichaam en geest. Bijvoorbeeld: de Gelaatstrekken van hen die het Paradijs zullen ingaan zullen schijnen van geluk en zij zullen voor zich klaargemaakt vinden wat ze verwachten. Zij zullen samen met hun echtgenoten zijn en hun familieleden die het Paradijs ook hebben verdiend. De mensen van het Paradijs zullen leven in prachtige paleizen, in tuinen vol van schitterende bomen die worden bevloeid door rivieren van honing, zuiver water melk en andere dranken.

Wat heeft het gebrekkige, veranderende, onstabiele en door pijn getroffen lichaam met het Paradijs te maken? De verheven genoegens van de geest zouden voldoende moeten zijn. Waarom is een lichamelijke wederopstanding voor lichamelijke genoegens nodig?

Vergeleken met water, lucht en licht, is aarde donker en dicht. Toch vormt deze het middel en de bron voor alle Goddelijke kunstwerken. Om die reden is aarde in betekenis wat superieur aan andere elementen. Door veelomvattend te zijn en er vanuit te gaan dat hij gezuiverd is, is het een vorm van superioriteit over jullie andere zintuigen en eigenschappen.

Op dezelfde wijze vormt jullie lichaam een uiterst veelomvattende en rijke spiegel voor de manifestaties van de Goddelijke Namen en is het uitgerust met instrumenten om de inhoud van alle Goddelijke schatten te wegen en te meten. Als de smaakzin van de tong bijvoorbeeld niet de bron was van zoveel maten als er variaties aan drank en voedsel bestaan, zou deze het niet kunnen ervaren, herkennen en meten. Bovendien bevat jullie lichaam daarnaast zowel de instrumenten die nodig zijn om de manifestaties van de Goddelijke Namen te ervaren en te herkennen, als de eigenschappen om de meest uiteenlopende en onmetelijk verschillende genoegens te ervaren. De manier waarop het universum zich gedraagt en de veelomvattende aard van de mens, tonen ons dat de Maker van het universum alle schatten van Zijn Genade en alle manifestaties van Zijn Namen kenbaar wil maken en ons, door middel van het universum, al Zijn geschenken wil laten ervaren. Gegeven dat de wereld van eeuwig geluk een reusachtig bad is, waar de stroom van het universum in uitmondt, een omvangrijke tentoonstelling is van hetgeen het weefgetouw van het universum produceert, en de eeuwige opslagplaats van de gewassen is, die op het veld van deze (materiële) wereld verbouwd worden, zal zij in bepaalde mate op het universum gelijken. De Alwijze Maker, de Barmhartige, de Rechtvaardige Ene zal ieder orgaan van het lichaam specifieke genoegens schenken, als beloning voor hun taak, dienst en aanbidding. Anderszins denken, zou haaks staan op Zijn Wijsheid, Rechtvaardigheid en Mededogen.