Wijzen de seizoenen op de wederopstanding?

Behalve voor een bepaald gebied in de wereld, wordt een algehele dood en herleving ieder jaar herhaald. In de winter bedekt een witte ‘lijkkleed’ de aarde, waarvan de levenscyclus jaarlijks eindigt in de herfst. De natuur is al van kleur ontdaan en toont minder tekenen van leven. De terugtocht is begonnen en uiteindelijk worden de bomen als levenloze botten; het gras is verdord en bloemen zijn verwelkt; trekvogels zijn vertrokken en insecten en reptielen zijn verdwenen.

De winter, die slechts tijdelijk is, wordt gevolgd door een algehele herleving. Warm weer doet de bomen uitlopen en laat hen zichzelf, met hun versiering aan de Eeuwige Getuige tonen. De aarde zwelt op en gras en bloemen beginnen overal te bloeien. Zaden die tijdens de voorgaande herfst op de aarde zijn gevallen, zijn ontkiemd en, door zichzelf te vernietigen, in nieuwe levensvormen veranderd. Trekvogels keren terug en de aarde verwelkomt ontelbare insecten en reptielen. Om kort te zijn, verschijnt de natuur met al haar schoonheid en verfijning aan ons.

Allah heeft de wereld en de mensheid geschapen toen geen van beide bestonden. Hij stelde onze bouwstenen samen uit aarde, lucht en water en vormde hen tot een bewust, verstandig wezen. Lijdt het tot enige twijfel dat iemand die een machine gemaakt heeft deze uit elkaar kan halen en vervolgens weer in elkaar kan zetten, of dat een legeraanvoerder zijn uiteengejaagde soldaten met het geluid van een trompet weer bij elkaar kan brengen?

Op dezelfde wijze zal Allah Almachtig, tijdens het reconstrueren van de wereld, onze atomen verzamelen en ze een hogere, eeuwige levensvorm geven: Zeg: “Reis over de aarde en zie hoe Hij de schepping is begonnen en de latere verwekking zal voortbrengen. Waarlijk, Allah heeft macht over alle dingen.” (29:20)

Kijk naar de tekenen (in de schepping) van Allah’s Genade, hoe Hij de aarde, na haar dood, leven geeft. (Op dezelfde wijze) is Hij waarlijk de opwekker der doden en heeft Hij macht over alle dingen. (30:50)