Welke voordelen brengt het vasten met zich mee?

Het vasten in de maand Ramadan heeft voor de mens, zowel materieel als spiritueel, veel voordelen. Het vasten is als een belangrijk medicijn, een materiële en spirituele dieet voor de mens. Wanneer de menselijke lust alle vrijheid heeft wanneer het aankomt op het eten en drinken, zal dit voor de betreffende persoon zowel materieel als medisch schadelijk zijn. Daarnaast zal het ook de spiritualiteit van iemand vergiftigen, wanneer deze alles opeet zonder onderscheid te maken tussen halal en haram. In een dergelijke situatie zal het voor de menselijke lust moeizaam zijn om het hart en de ziel te gehoorzamen. En deze lust zal uiteindelijk de controle krijgen over de persoon.

Voor sommige heiligen (awliya) speelde ascetisme, dat wil zeggen het verminderen van eten en drinken en de tijd doorbrengen met aanbidding, een belangrijke rol bij het disciplineren van de menselijke lust. Het vasten in de Ramadan is ook een soort van ascetisme, wat ons helpt om onze lusten te disciplineren en ons te leren om de waarheden te gehoorzamen.

De maag, die normaal gesproken continu eten na eten moet verwerken, krijgt op deze manier wat tijd om te rusten. Door de bevelen van Allah op te volgen, middels het verlaten van het eten en drinken wat halal is, zal de ziel en de lust makkelijker overtuigd raken om te luisteren naar de bevelen om zich te onthouden van haram. Op deze manier zal je spiritualiteit ook geordend raken.

Aan de andere kant worden de meeste mensen vaak blootgesteld aan honger. Voor geduld en tolerantie hebben zij behoefte aan honger en ascetisme, wat een vorm van training is. Het vasten inde maand Ramadan is een ascetisme en een training die ons leert om, in een gemiddeld 15 uur durende periode van honger, geduld te hebben. Dit betekent dus dat het vasten ook een medicijn is voor ongeduldigheid en intolerantie; eigenschappen die de menselijke last laat toenemen.

De mens heeft een hoop materiële en spirituele organen die in verbinding staan met de maag. Wanneer deze maag niet één maand per jaar overdag kan rusten, zullen de andere organen die in verbinding staan met de maag, de individuele aanbiddingen vergeten en het druk hebben met het eten en drinken. Om deze reden hebben heiligen (awilya) van oudsher het verminderen van eten en drinken geprefereerd om op deze manier spiritueel te kunnen stijgen.

Middels het vasten in de maand Ramadan zullen de bedienden van het lichamelijke fabriek begrijpen dat ze niet geschapen zijn om slechts te eten en te drinken. Als vervanger van de materiële en inferieure vermaak van het lichaam, zal het menselijke ziel en de spirituele aardigheid smaak krijgen van de engelachtig en spirituele vermaak in de maand Ramadan. Dit is de reden waarom gelovigen in de Ramadan, afhankelijk van hun graad, verschillende soorten verlichting (noer), productiviteit en spirituele gelukzaligheid verkrijgen. Voor het hart, de ziel, het verstand en andere geheimzinnige segmenten, zullen er in deze gezegende maand door middel van het vasten, vele spirituele productiviteit en stijgingen zijn.