Welke plek heeft Jezus in de Islam?

Hoewel de naam Mohammed slechts vijf keer in de Heilige Koran genoemd wordt, wordt de naam Isa (Jezus), vrede zij met hem, wel 25 keer genoemd. Een onderdeel van de geloofsbelijdenis van de islam is het accepteren van Jezus (vrede zij met hem) als geëerde profeet van Allah, een van de hoogste in rang. Daarom zou geen enkele moslim Jezus (vrede zij met hem) durven te verwerpen. De Koran vertelt ons dat Isa (Jezus), vrede zij met hem, geëerd wordt en in het Hiernamaals tot degenen zal behoren, die het dichtst bij Allah zullen zijn;

“Toen zeiden de engelen: ”O Maryam, Allah zendt jou het heuglijke nieuws van een woord van Hem; zijn naam is al-Masih (de Messias): Isa, zoon van Maryam. Hij staat in hoog aanzien, zowel in de wereld als in het Hiernamaals en hij behoort tot hen, die dicht in de nabijheid (van Allah) vertoeven.” (3:45)

Terwijl hij wonderen als het opwekken van de doden, het weer laten zien van de blinden en het met toestemming en hulp van Allah genezen van de melaatsen volbracht, werd Jezus (vzmh) gesterkt met de Heilige Geest (5:110). Moslims geloven ook dat Isa (Jezus) naar de Hemel is opgestegen: “(En herinner) dat Allah zei: “O Isa! Ik pak u op en laat u naar Mij opstijgen” (3:55).

De Koran spreekt vol lof over Maryam (Maria), de moeder van Isa (Jezus), vrede zij met hem. “Voorwaar! De engel zei: “O Maryam! Allah heeft u verkozen en gezuiverd – verkozen boven de vrouwen van alle volkeren.” (3:42). Niet alleen is zij een van de weinige mensen die in de Koran met naam genoemd worden, haar naam wordt zelfs 31 keer genoemd. De verklaring ‘Allah heeft … u verkozen boven de vrouwen van alle volkeren’ is zeer interessant gezien het feit dat de eerste mensen die naar de Koran luisterden, tot een uit stammen bestaande en zeer nationalistische samenleving behoorden.

Volgens de islam werd Jezus (vrede zij met hem) op wonderbaarlijke wijze, zonder een menselijke vader geboren en was zijn moeder Maria een zuivere maagd;

“Zij zei: “O mijn Heer! Hoe kan ik een zoon krijgen, wanneer geen man mij heeft aangeraakt?” Hij zei: “Toch: Allah schept wat Hij vermag. Wanneer Hij een plan verordend heeft, hoeft Hij maar te zeggen “Wees” en het is!” (3:47).

Is Jezus de Zoon van God?

Moslims houden van Jezus (vrede zij met hem) en vereren hem oprecht. De islam is het alleen niet eens met de christelijke leer dat ‘Jezus de Zoon van God’ is. De Koran benadrukt dat Isa (Jezus) de zoon van Maryam (Maria) is (2:253). De voornaamste redenen zijn dat:

• Volgens de islam schendt iemand letterlijk als de ‘Zoon van God’ beschouwen, de grondbeginselen van het monotheïsme en het geloof in één ware God. De Koran verklaart: “…Hij verwekt niet, noch is Hij verwekt; en er is niemand als Hij” (112:3-4).

• De omstandigheden waaronder Adam (vrede zij met hem) zonder ouders tot leven kwam, laten zien dat het ontbreken van een vader geen goddelijkheid impliceert (3:59). Als dat wel zo zou zijn, zouden we Adam ook als ‘Zoon van God’ moeten beschouwen.

• Het verrichten van wonderen duidt ook niet op goddelijkheid, aangezien ook alle profeten voor Jezus (vrede zij met hem) een grote verscheidenheid aan wonderen hebben laten zien.