Wat zijn de grootste bewijzen voor het profeetschap van Mohammed (vzmh)

In de tijd van de Profeet geloofden moslims niet meteen in Mohammed (vzmh). Zij waren een zeer intelligent volk, met een zeer ontwikkelde beheersing der poëzie. De Profeet (vzmh) heeft zelf gezegd dat behalve Abu Bakr, in het begin iedereen aan hem twijfelde. Dezelfde redenen die mensen in zijn tijd overtuigden om in Mohammed te geloven, overtuigen moslims er vandaag de dag van dat hij de ware Profeet van God is.

Het bewijs van het profeetschap van Mohammed kan in drie categorieën worden verdeeld:

1. Zijn karakter;

2. De Koran;

3. De vele wonderen die hij verricht heeft.

Zijn karakter

Voordat Mohammed zijn profeetschap verkondigde, vertoonde hij geen enkel teken dat er op wees dat hij op een dag profeetschap zou claimen. Hoewel hij ongelukkig was over wat zich in de samenleving afspeelde, stond hij niet bekend als iemand die zich actief bezig hield met gemeenschapszaken. In plaats daarvan koos hij ervoor zich op een bergtop in eenzaamheid te wijden aan meditatie en gebed. Hij stond dusdanig bekend om zijn waarheidsgetrouwheid en eerlijkheid dat hij de bijnaam ‘Al-Amin’ (de Betrouwbare) had. Toen hij zijn missie verkondigde, kon niemand hem van liegen beschuldigen.

De Koran

De Arabische Koran is zeer welsprekend. Het was deze welsprekendheid (van de Koran) waarvan de mensen zeiden ‘een mens kan dit niet geschreven hebben.’ Het steeg ver uit boven de mooiste poëzie die zij hadden voortgebracht. De Koran daagt de lezers ervan zelfs uit een soortgelijk hoofdstuk voort te brengen, indien ze niet geloven dat deze van God afkomstig is. Tot nu toe zijn velen hier niet in geslaagd. Daarbij stond Mohammed (vzmh) niet bekend als iemand die zich met poëzie bezighield en kon hij lezen noch schrijven. De Koran is echter een literair meesterwerk.

De Koran bevat tevens verzen die vele wetenschappelijke feiten bevatten, die pas in de laatste honderd jaar ontdekt zijn. Het is onmogelijk dat Mohammed (vzmh) met behulp van de beperkte en onjuiste wetenschappelijk kennis van zijn tijd, dergelijke kennis zou kunnen hebben opgedaan, zelfs als hij geschoold zou zijn geweest.

De vele wonderen

Ook vóór zijn profeetschap deden zich rond Mohammed (vzmh) vele bovennatuurlijke verschijnselen voor. Zo werd hij bijvoorbeeld waar hij zich ook bevond, door een wolk gevolgd of groetten bomen en dieren hem.

Ook tijdens zijn missie liet hij vele bovennatuurlijke zaken zien om de koppigheid van de ongelovigen te breken of het geloof van de gelovigen te versterken. Wonderen worden beschouwd als de tijdelijke opheffing van natuurwetten door God om Zijn boodschapper te ondersteunen. Onder de meer dan driehonderd opgetekende wonderen, zijn het stromen van water uit zijn vingers, het voeden van grote aantallen mensen met slechts een beetje voedsel, het genezen van de zieken, het onthullen van informatie aan mensen, die alleen zij konden weten, het voorspellen dat zijn dochter Fatima de eerste zou zijn die zich na zijn dood in het hiernamaals bij hem zou voegen. Deze voorspellingen kwamen, net als vele andere, uit.

Moslims geloven dat Profeet Mohammed (vzmh) de laatste Profeet was in de lijn van Profeten die in de lange geschiedenis van de mens tot hen gezonden zijn. De Koran zegt: “Mohammed is niet de vader van geen van jullie mensen, maar (hij is) de Boodschapper van God en het Zegel der Profeten: en God bezit volledige kennis van alle dingen.” (33:40)

De(zelfde) religie van God waar de mensheid aan herinnerd werd toen deze van het monotheïsme afweek, was in feite de Islam, “En dit was de erfenis die Abraham zijn zonen naliet, en zo ook Jacob; O mijn zonen! God heeft het geloof voor jullie gekozen; sterf dan ook niet, behalve in het geloof van de Islam!” (2:132). Naarmate de mensheid zich in de loop der tijd ontwikkelde en zich nieuwe behoeften voordeden, werd dezelfde boodschap door de tijd heen aangevuld, totdat de religie zoals deze aan Mohammed (vzmh) werd geopenbaard, volledig en volmaakt was, met de specifieke garantie dat deze authentiek zal blijven tot aan de Laatste Dag. Mohammed (vzmh) was de laatste Profeet. De uiteindelijke volledige en vervolmaakte religie van God wordt de Islam genoemd en geniet de voorkeur van zijn Eigenaar.

“…op deze dag heb Ik uw religie voor u vervolmaakt en mijn geschenk aan u gecompleteerd en de Islam voor u als religie gekozen …” (5:3)