Wat voor een wezen is de djinn?

Het woord ‘djinn’ betekent letterlijk: iets wat verborgen is of door een sluier niet kan worden gezien. Zoals eerder gezegd, zijn de djinn een soort wezens, onzichtbaar voor het blote oog of met telescopen of microscopen. In de Koran is er een kort hoofdstuk dat ‘djinn’ wordt genoemd dat ons vertelt dat een groep djinn naar de Profeet Mohammed, vzmh, luisterden en dat sommigen in zijn boodschap geloofden en anderen niet.

‘Zeg!, het is aan mij onthuld geworden dat een groep djinn luisterden en zeiden: ‘We hebben een wonderlijke Koran gehoord, die naar rechtvaardigheid leidt. Daarom geloven wij erin en zullen ons niet aansluiten bij de afgodendienaars die onze Heer niet erkennen. Wij geloven dat Hij, geprezen zij de glorie van onze Heer, noch een vrouw noch een zoon had… In ons midden zijn er rechtvaardige lieden en in ons midden zijn er die zich van God afkeren. Wij zijn gescheiden groepen met verschillende regels.’ (al-Jinn, S72, A 1-A3, A11)

Hieruit kunnen we besluiten dat, zoals de mensheid, de djinn ook bewuste wezens zijn die Goddelijke opdrachten hebben ontvangen. Recente ontwikkelingen in de biologie verklaren dat God wezens schiep, specifiek voor elke sfeer in het universum. Djinn konden geschapen zijn toen de aarde nog een soort vuurbol was. Zij gingen de mensheid in de schepping vooraf en waren verantwoordelijk voor het verbeteren en het vruchtbaar maken van de wereld. Alhoewel God hun plaats later aan de mensen toekende, heeft Hij hen niet vrijgesteld van religieuze verplichtingen.

Djinn zijn geschapen uit rookloos vuur. Dit wordt in de Koran in soera al-Rahman (55, 15) vermeld. In een ander vers wordt verduidelijkt dat het vuur waaruit de djinn werden geschapen, verschroeiend is en tot in het inwendige van het lichaam kan doordringen. (al-Hijr, S15, A27) We zijn niet zeker of de Koran energie bedoelt of iets anders zoals X-stralen met de uitdrukking: ‘rookloos, doordringend en verschroeiend vuur.’