Wat kan ik doen als ik depressief ben?

Allereerst kunt u medische en psychische ondersteuning aanvragen. U dient zich te houden aan de medicatie die door de dokter wordt voorgeschreven.

Ten tweede; Onze nobele profeet Mohammed, vrede zij met hem, zocht dagelijks veelvuldig toevlucht bij Allah van hasad (afgunst). De profeet zocht voor meerdere kwesties toevlucht bij Allah, zoals van haat, woede en afgunst. “Allahoemma a’oedhoe bika minal hasedi” is zo een doea waarbij de profeet toevlucht zocht bij Allah van afgunst. Deze doea kunt u dagelijks 7 keer in de ochtend en 7 keer in de avond lezen en hier een gewoonte van maken.

Ten derde moet u proberen om zo veel mogelijk in de aanwezigheid van goede, vrome mensen te zijn. U kunt veelvuldig naar de moskee gaan, zodat u zich in een kring van vromen kunt bevinden.

Ten vierde; Als u geen dagelijks bezigheden hebt, of werk, dient u goede bezigheden te vinden voor uzelf. Bijvoorbeeld als u niet werkt, kunt u bij een moskee of een stichting bezig zijn met goede werken en uw tijd op deze manier invullen. Het is belangrijk om een bezigheid te hebben, want als er geen bezigheid is, houdt de nafs en de duivel een persoon bezig met negatieve kwesties. Bepaalde negatieve gevoelens van mensen, komen van de nafs en van de duivel. Hiertegen kunt u dagelijks in de ochtend en in de avond 21 maal “a’oedhoe billahi minash shaitanir rajim, bismillāhi r-raḥmāni r-raḥīm” reciteren.

Ook kunt u de soera’s Nas en Falaq reciteren die bescherming bieden tegen spirituele ziektes zoals djinn, duivel afgunst en influistering. Vooral soera Nas, waarin wordt gezegd: “Tegen het kwade van de influisterende, rondsluipende verleider, die influistert in de borsten van de mensen, of hij nu tot de djinn’s of de mensen behoort.” U kunt dagelijks 7 maal in de ochtend en avond de Soera’s Nas en Falaq lezen. Als u hier een gewoonte van maakt, kunt u uzelf beschermen tegen de duivels en de djinn’s. Zo zegt Allah in de Koran: “En degene die zich onachtzaam gedraagt jegens het herdenken van de Barmhartige, hem wijzen Wij een satan toe, die zijn [onscheidbare] vriend is.” (43:36) en “En wie zich van het gedenken van Mij afwendt, hij zal in benarde omstandigheden leven” (20:124). Dus dient u uw medicatie aan te vullen met dzikr van Allah.

Ook het uitspreken van vrede en zegeningen over de Profeet, heeft genezende eigenschappen, vooral tegen spirituele ziektes. Als u dagelijks 100 maal ‘Astagfiroellah’, ‘La ilaha illalah’ en ‘Allahoemma salli ala sayyidina Moehammed’ zegt, zult u spirituele rust vinden.

Als u tijd hebt, kunt u ook 100 keer per dag ‘la hawla wa la qoewwate illa billah’ opzeggen. In een overlevering zegt de Profeet dat ‘la hawla wa la qoewwate illa billah’ een genezing is voor 99 ziektes (leed) en dat de minste hiervan het verwijderen van leed en droefenis van een persoon is. Influistering en afgunst zijn negatieve gevoelens, maar afgunst en jaloezie kunnen wel gekanaliseerd worden tot iets positiefs, namelijk jaloers zijn op je religie, op je echtgenote etc. Het mes snijdt aan twee kanten en het negatieve kan tot iets positiefs omgezet worden.

Ook kunt u om van deze kwaad verlost te worden een bedrag (bijv. 5 a 10 euro) als sadaqa schenken. Sadaqa’s houden ongelukken weg. Met deze intentie kunt u sadaqa geven.

Een doea uit de Koran kan ook verricht worden in het Arabisch. De vertaling ervan is: “Mijn Heer tot U zoek ik mijn toevlucht tegen de influisteringen van de satans. Ik zoek mijn toevlucht tot U mijn Heer, opdat zij niet bij mij komen.” (23:97-98). Dit kunt u ook in de ochtend en avond 7 keer lezen.

U kunt veelvuldig Ya Sjafi Ya Allah zeggen en doea doen. Voor het fard gebed kunt u hadjat gebed (behoeftegebed) verrichten en smeekbedes verrichten. Buiten het gebed kunt u soedjdoed doen en uw leed en verdriet bij Allah neerleggen en om hulp vragen.

Hiernaast kunt u van vrienden en bekenden om doea vragen. U hoeft niet perse uw probleem te vertellen. Verder is het zo; wie zich bekommert om de zaak van Allah, zal zijn kleine zorgen vergeten. Als wij onze nafs aanleren om zorgen te maken om de zaak van Allah, zal Allah ons inshaAllah ons niet met kleine zorgen beproeven.