Wat is verboden in de Kerahat-tijd?

Kerahat-tijd is ongeveer 45 minuten nadat de zon is opgegaan en ongeveer 45 minuten voordat de zon ondergaat. Het is niet toegestaan om in de Keraha- tijd de nafila/soenna salât te verrichten. Als men de Asr (namiddag) salât nog moet gaan bidden, dan moet men dit verrichten ook al is de Kerahat-tijd.

Voor het lezen van de Koran in de Kerahat-tijd zegt geen één geleerde dat het verboden is. Sommigen adviseren om salawât en tasbieh op te zeggen i.p.v. de Koran te reciteren. Maar dit is slechts een advies geen verplichting. Deze geleerden baseren hun advies aan een overlevering waarin onze Profeet (vzmh) adviseert om Zikr (tasbieh) te doen na het verrichten van de Fadjr salât (ochtendgebed). (Taberani – Mecmauz-Zevaid deel 10. blz. 104)